Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Ko saka Gars?


 Riks Džoiners
3. nedēļa, 2012.
Ko saka Gars draudzēm? Jēzus. Ikvienā laikā visa būtība ir Jēzū. Kā teicis mūsu draugs Pīters Lords: „Pats galvenais, lai pats galvenais paliktu pats galvenais”. Un pats galvenais ir Jēzus.

...
Komentāri (0)  |  2012-01-29 20:31  |  Skatīts: 1369x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Dzīvojiet kā Jēzus


 22.01. – Kennets Kouplends  
Filipiešiem 2: 7: „Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs;”
Lielākais vairums cilvēku nav līdz galam sapratuši šī panta patiesīgumu. Ļaudis kļūdaini domā, ka Jēzus spēja veikt brīnumus, zīmes un dzīvot bez grēka tāpēc, ka Viņam bija kaut kāds dievišķs spēks, kāda nav mums. Tāpēc arī viņi necenšas dzīvot tā, kā dzīvojis Viņš. 

...
Komentāri (0)  |  2012-01-27 07:05  |  Skatīts: 1109x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Kāpēc zeme (un debesis) trīc


 Frensiss Frendžipeins
Laikā, kad 2011, gads tuvojas beigām, ir maz tādu, ko nav skārušas masīvas zemestrīces, kas notikušas šajos pagājušajos gados. Atcerieties, tas bija tikai 2004. gads, kad liels cunami Dienvidāzijā auroja Indijas okeāna piekrastes garumā, pēkšņi paaugstinoties un sitot piekrastes līnijas deviņās valstīs. Vairāk kā 230 000 cilvēku gāja bojā, un vēl miljoni palika bēdās un bez pajumtes. Zinātnieki mums saka, ka šī lielā nelaime ne tikai izmainīja Āzijas ainavu, faktiski, tas izraisīja planētas svārstības uz tās ass.

...
Komentāri (0)  |  2012-01-26 05:50  |  Skatīts: 1438x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Izaudziet!


 23.01. – Kennets Kouplends  
1. Pētera 2: 2: „Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti,”

Vai esat kaut reizi bijis ar maziem bērniem piepildītā istabā? Mazuļi raud. Tie, kas jau rāpo, kliedz, lai viņiem dod viņu rotaļlietas. Tie, kas jau sākuši staigāt, grūstās un šņukst, cenšoties visu darīt pēc sava prāta. Interesanta aina, vai ne?

...
Komentāri (0)  |  2012-01-24 04:08  |  Skatīts: 1690x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Kā kļūt brīvam no parādiem


 Kļūt brīvam no parādiem var un vajag katram kristietim. Bībele saka mums vēstulē Romiešiem 13: 8: „Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo, kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību.”  Patiesībā, kā ticīgajiem mums ir jābūt kreditoriem, nevis aizņēmējiem [5. Mozus 28: 12]. Cik gan spēcīgi- aizdot citiem, kad šķiet, visa pasaule atrodas parādos? Problēma ir tas, ka parāds ir finansu pasaules daļa. Šī sistēma, ko ir izstrādājis velns, lai mūs turētu pasaules verdzībā [sk. 5. Mozus 28: 15; 43-44; Salamana Pamācības 22: 7]. Tomēr Jēzus ir mūs izpircis no bauslības  lāsta un mēs esam brīvi, lai staigātu Ābrahāma svētību pilnībā [Galatiešiem 3: 13- 14].

...
Komentāri (4)  |  2012-01-21 06:54  |  Skatīts: 2787x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Stipra barība un manna


 Riks Džoiners
Šodien, kad laiki kļūst arvien saspringtāki un trauksmaināki, vajag un ir svarīgi kā nekad nostiprināt mūsu pamatus. Būdams profesionāls pilots, es pastāvīgi trenējos, lai manas iemaņas paliktu vajadzīgajā līmenī, un 90% no šiem treniņiem sastāvēja no pamatzināšanu nostiprināšanas. Ja mani pamati palika stipri, tad tie man palīdzēja darīt vissvarīgāko brīdī, kad bija darīšanas ar ārkārtas situācijām debesīs- lai vadītu lidmašīnu. Ir vajadzīgs turpināt vadīt lidmašīnu, kad nākas saskarties un tikt galā ar problēmām. Tādā pat veidā arī dzīvē eksistē pamati, pie kuriem mums ir jāturpina turēties [darīt to], neatkarīgi no tā, kas vēl ar mums notiek. Tieši tāpēc veiksmīgākie cilvēki katrā jomā – ir tie, kas vislabāk pārzina pamatus un pastāvīgi veltī sevi tam, lai šos pamatus praktizētu. Lūk, kāpēc es nekaunējos atkārtot zināmas patiesības un mācības savos vēstījumos [gan rakstiskajos, gan mutiskajos], un tāpat, tieši tāpēc es lasu Bībeli katru dienu.

...
Komentāri (0)  |  2012-01-21 06:39  |  Skatīts: 1827x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Salauziet vecos ciklus


 Izraēla bija korporatīvas grupas piemērs, kam bija jāpārvar dažas lietas, lai ieietu viņu Apsolītajā Zemē. Nākamais garīgais uzdevums ļaus mums izvirzīties Dieva plāna pilnīgumā, attiecībā uz mūsu dzīvēm, kad skatāmies uz 2012. Gadu.
Sastādiet veco ciklu sarakstu. Ir pienācis laiks lauzt vecos ciklus, kas atturēja no apsolījumu izpildīšanās priekš jums un jūsu likteņa. Paziņojiet, ka tagad sākas jūsu pashā atbrīvošanās laiks. Lūdziet Dievam zīmes un brīnumus, kas iejauksies jūsu dzīves vecajās cikliskajās struktūrās.

...
Komentāri (0)  |  2012-01-19 18:33  |  Skatīts: 1733x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Pravietiskais vārds 2012. gadam


 Atmoda sākas ar tevi.
Kad es lūdzos par 2012. Gadu, es saņēmu iespaidus par daudzām lietām- dažus brīdinājumus un dažus apsolījumus. Bet tas, kas vairāk par visu dega manā sirdī, lai dalītos ar daudziem cilvēkiem, nebija prognožu saraksts vai pravietiska direktīva. Vairāk par visu manā sirdī dega vēlme padalīties ar četriem parastiem vārdiem:

...
Komentāri (0)  |  2012-01-19 06:44  |  Skatīts: 1871x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Nepārdzīvojiet!


 15.01. – Kennets Kouplends 
Mateja 6: 31: Tāpēc neraizējieties, sacīdami: ko ēdīsim? ko dzersim? ko vilksim mugurā?”
Dievs kategoriski uzstājas pret pārdzīvojumiem un raizēm. Jēzus sludināja pret tām. Pāvils sludināja pret tām. Visa Bībele sludina pret pārdzīvojumiem un raizēm, tāpēc, ka tās bija sātana radītas, lai nestu sev līdzi stresu, spriedzi un nāvi.

...
Komentāri (0)  |  2012-01-16 06:32  |  Skatīts: 1286x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Jēzus ir mūsu vienīgā cerība


 12.01. – Kennets Kouplends
Apustuļu darbi 2; 26,27 :
„Tāpēc mana sirds priecājas un mana mēle līksmojas, un arī mana miesa dusēs cerībā. Jo Tu manu dvēseli nepametīsi pazemē, nedz Savam Svētajam liksi redzēt satrūdēšanu.”

...
Komentāri (1)  |  2012-01-13 05:47  |  Skatīts: 2017x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.