Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Praktiskās māceklības skola


„Tad Viņš sacīja Saviem mācekļiem: „Pļaujamā daudz, bet strādnieku maz,
...
Komentāri (0)  |  2011-12-09 04:24  |  Skatīts: 1819x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Jūsu bērni ir brīvi no gūsta06.12. – Glorija Kouplende

JEREMIJA 31: 16
- 17

...
Komentāri (0)  |  2011-12-07 02:44  |  Skatīts: 1100x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Atveseļoties un palikt dzīvam (11.turpinājums)


11.nodaļa.

Kur divi vai trīs sapulcējušies…

Mateja 18: 20

„Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.”

Kungs teicis: „Tur, kur divi vai trīs…” Viņš redz mūs uzvarošus vienotības spēkā. Jautājums: kādā garā mēs savienojamies un cits citu ietekmējam? Ietekmējam mēs vienmēr. Kā ? Ar garu. Ja „Tā Kunga gars ir uz manis, tad viss ir kārtībā. Mēs esam Jēzus Kristus organisms, Viņa ķermenis. Viņa asinis cirkulē mūsos, savienotos vienā Garā, un attīra, un izskalo visus svešķermeņus. Viņš izrauj pasaulīgo garu, kas kā nezāles, apklusina dzīvības vārdu un uzvaras Kristū.

...
Komentāri (0)  |  2011-12-06 22:24  |  Skatīts: 1388x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Atveseļoties un palikt dzīvam (10.turpinājums)


10.nodaļa.

Negrēko vairs, lai nenotiek kas ļaunāks.

Jāņa 5: 1- 14

„Pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzālemi. 
Bet Jeruzālemē pie Avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betzata (Betezda), ar piecām stabu ailēm. 
Tanīs gulēja liels pulks slimnieku: aklu, tizlu, izkaltušu kas gaidīja uz ūdens kustēšanu. 
Jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķī un ūdeni sakustināja; kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. 
Tur bija arī kāds cilvēks, kas trīsdesmit astoņus gadus bija gulējis nevesels. 
Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam: "Vai tu gribi vesels kļūt?" 

...
Komentāri (0)  |  2011-12-03 05:51  |  Skatīts: 1475x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Virzīties uz priekšu vai atkrist?


01.12.– Kennets Kouplends –

EBREJIEM 2: 1

...
Komentāri (0)  |  2011-12-02 00:10  |  Skatīts: 1050x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Patiesais pravietojums un ciešanas


 

Dieva tiesas, 10.daļa

Kā esam jau runājuši, lielo problēmu laiks, vai, kā daudzi to sauc par „ lielajām bēdām”, pēc būtības ir cilvēcisko centienu vadīt šo pasauli bez Dieva, rezultāts. Pļaujai, ko Jēzus nosauca par šī laikmeta beigām, būt it visā, ko sējis cilvēks, gan labajā, gan ļaunajā. Gan gaisma, gan tumsība nāk visā savā pilnībā.

...
Komentāri (0)  |  2011-11-30 06:29  |  Skatīts: 1662x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Atveseļoties un palikt dzīvam (9.turpinājums)


8.nodaļa.

Jūs saņemsiet spēku, kad pār jums nonāks Svētais Gars.

...
Komentāri (0)  |  2011-11-29 04:34  |  Skatīts: 1504x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Līdzinies uzticīgajiem


28. 11. – Kennets Kouplends

Ebrejiem 13: 7: „Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši; vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai!”

...
Komentāri (0)  |  2011-11-28 21:29  |  Skatīts: 978x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Atveseļoties un palikt dzīvam (8.turpinājums)Tulkotāja Liecība.

Ja godīgi jāatzīstas, darbu pie šīs grāmata, uzņēmu „bez apetītes”. Biju jau piedzīvojusi vilšanos dažādās kristīgās literatūrās, kad patstāvīgi meklēju Dievu, tāpēc, nospriedu, ka šī arī būs vien no tām. Arī apjoms nebija no mazajiem…..  Parasti nepareizas grāmatas, ienākušas manī, mani noveda izmisumā un negribēju, lai šoreiz notiek tas pats. Pēc tādas nomaldīšanās paiet ilgs laiks, līdz nonāc atpakaļ uz īstā ceļa. Garīgi.

...
Komentāri (0)  |  2011-11-27 06:51  |  Skatīts: 2176x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Kļūstiet iejūtīgāki no jauna


22. 11. – Kennets Kouplends 

Efeziešiem 4: 31- 32: „Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.”

...
Komentāri (0)  |  2011-11-26 23:01  |  Skatīts: 960x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.