Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Patiesa draudzes dzīve


 Riks Džoiners
Lielais uzdevums
Vārds nedēļai 10. daļa.
2014.gada 10 nedēļa.

           
             Ir divi grieķu vārdi, kurus parasti Jaunajā Derībā tulko kā draudze.  Mēs pagājušajā nedēļā sākām runāt par koinonia, kas apzīmē īpašu saikni starp svētajiem svētās attiecībās. Cits vārds – ekklesija  apzīmē draudzes kārtību, struktūru un vadību. Lai kļūtu par tādu draudzi, kādu esam aicināti būt, un lai mūsu starpā būtu tādas attiecības, kādas Dievs ir paredzējis, ir jābūt abām sastāvdaļām.

...
Komentāri (0)  |  2014-05-13 08:00  |  Skatīts: 1201x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Koinonija


 Riks Džoiners
Lielais Rīkojums
Vārds nedēļai 9. daļa.
 


        Turpinot tēmu par mācekļu veidošanu, kas saistīta ar to, kā garīgā vara pamatojas mīlestībā, parunāsim par vienu no veidiem, kā uzzināt, ka esam aicināti palīdzēt kādam kļūt par mācekli. Tas ir veids – mīlestība uz viņiem, kādu Dievs dod jums. Ja nejūtu īpašu mīlestību pret cilvēku, tad es necentīšos viņu mācīt. Es uzskatīšu, ka Dievs ir aicinājis kādu citu viņam palīdzēt. Tas pats attiecināms uz tautām.

...
Komentāri (0)  |  2014-05-02 07:48  |  Skatīts: 1140x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Pilnīgs Kristū


 Riks Džoiners
Lielais Rīkojums
Vārds nedēļai 8. daļa.          Kristīgās disciplīnas, tādas kā Rakstu lasīšana ikdienā, lūgšana, pielūgsme, liecības utt ir ļoti svarīgas veselīgai, līdzsvarotai kristīgajai dzīvei. Mums nekad nav jāatstāj novārtā šīs disciplīnas, taču pašas par sevi tās nav pietiekošas. Rakstos mēs redzam, ka pārdzīvojumi, inkaunteri (satikšanās) ar Dievu un, pat eņģeļiem, ir mainījuši cilvēkus daudz radikālāk, un ir veicinājuši viņu strauju virzību uz to, kam viņi paredzēti, daudz vairāk, kā jebkāds mācību daudzums.

...
Komentāri (0)  |  2014-04-24 07:54  |  Skatīts: 1408x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Kļūt par uzvarētājiem


 Bobbijs Konners

            Šis ir konfrontācijas un nostiprināšanās, visu lamatu pārvarēšanas, ko mūsu ienaidnieks velns ir licis mūsu ceļā, laiks. Mums ir jābūt nenogurstošiem mūsu centienos pēc Dieva svētās klātbūtnes! Mums ir jāatrodas pastāvīgi apslēptajā vietā, kas noslēpta cilvēku acīm; mums ir jāpaslēpjas zem Dieva vaiga apsega no cilvēku dumpjiem un no mēlnesības. (Psalmi 30: 19 – 21)

...
Komentāri (0)  |  2014-04-22 02:18  |  Skatīts: 1178x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Augstākā tiekšanās


 Riks Džoiners
Lielais Rīkojums
Vārds nedēļai 7. daļa.


Pagājušajā nedēļā mēs apspriedām to, kā Jēzus lūdza, lai Tēva mīlestība uz Viņu būtu mūsos. Ja man būtu laiks, tad domāju, ka es varētu bībeliski pierādīt, ka Tēva mīlestība pret Dēlu un Dēla mīlestība pret Tēvu ir varenākais spēks visā radībā, kas iemiesota Svētajā Garā. Pats varenākais pārdzīvojums, dzīves pilnība vai svētlaime, kādu mēs varam piedzīvot, ir šī mīlestība. Kad mēs pieskaramies šai mīlestībai, tā pārņem mūs ar patiesu mīlestību pret visiem un visu, pat pret mūsu ienaidniekiem. Šī mīlestība ir augstākā tiekšanās, augstākais dārgums, kādu mēs jebkad varam atrast.

...
Komentāri (0)  |  2014-04-11 06:37  |  Skatīts: 1371x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Kāpēc ir vajadzīgas Dziedināšanas Istabas?


 

Pirms neilga laika kāda sieviete man vaicāja; kāpēc ir vajadzīgas „Dziedināšanas Istabas” (Healing Rooms), jo katras kristiešu konfesijas draudzēs (vai tas notiek dievkalpojumu laikā, vai mācītāji un lūgšanas grupas atsevišķi) aizlūdz par vajadzībām, tajā skaitā arī par dziedināšanu. Ir dzirdētas arī liecības par dziedināšanām, kas ir notikušas šo aizlūgšanu rezultātā.

...
Komentāri (225)  |  2014-04-07 04:42  |  Skatīts: 22040x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Garīgā vara


 Riks Džoiners
Lielais Rīkojums
Vārds nedēļai 6. daļa.

       

Kad Tas Kungs izjuta līdzcietību uz avīm, kas bija bez gana, Viņš kļuva par viņu Ganu. Kad Viņš izjuta līdzcietību uz tiem, kas dzīvoja tumsā, Viņš kļuva par viņu Mācītāju. Visa patiesā garīgā vara pamatojas mīlestībā. Mēs uzzināsim mūsu aicinājuma un norīkojuma vietu, kad Dieva mīlestība liesies pāri mūsu siržu malām.

...
Komentāri (0)  |  2014-04-03 08:27  |  Skatīts: 1246x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


"Jautājums" Rika Džoinera grāmatas "Taka" septītais turpinājums


 Riks Džoiners

Sērijas „Uguns uz kalna” pirmās grāmatas "Taka" septītais turpinājums.

            Grupa gāja, galvenokārt, klusējot. Kad saule devās uz rietu, mēs atradām vietu pie strauta. Mēs nolikām sargus un pēc tam dzērām, līdz visi bijām atsvaidzināti. Mēs iededzām ugunskuru, lai visi sapulcētos tam apkārt. Cilvēki sadalījās grupiņās un sāka sarunāties. Viljams pienāca un apsēdās man blakus.

...
Komentāri (0)  |  2014-03-23 08:18  |  Skatīts: 1610x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


JUMS VAJADZĪGA DIEVA VADĪBA? DROŠA VIETA VAR BŪT TIKAI DIEVA GRIBAS CENTRĀ


 Nensija Teilore Vornere

“Abba, Tēvs!”

Dāvids Psalmā 31: 2 rakstīja:  Pie Tevis, Kungs, es patveros…

...
Komentāri (0)  |  2014-03-17 03:58  |  Skatīts: 2796x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Izvairoties no ekstrēmisma


 Riks Džoiners
Lielais Rīkojums
Vārds nedēļai 5. daļa.

 

 

          Nenobriedušiem un nenostirpinātiem ir tieksme redzēt un rīkoties galējībās, bez kompromisiem. Piekrītot, ka eksistē bezkompromisa patiesības. Ja jūs redzat tās un tajās staigājat, tad uzvedīsieties ekstrēmi salīdzinājumā ar citiem. Tomēr tas, kurš neredz neko citu, izņemot galējības, parasti maldās vairāk par visiem. Dzīvības ceļš parasti iet tieši starp galējībām.

...
Komentāri (0)  |  2014-03-11 07:05  |  Skatīts: 1236x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.