Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Iedziļiniet savu tuvību Dieva mīlestībā


 Maiks Bikls

...
Komentāri (0)  |  2012-02-28 05:13  |  Skatīts: 2271x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Mūsu pārliecību grēki un uzvedības kopēšanas mehānisms


 Mūsu modelis izgaismo divus pamata zemapziņas grēkus, ar kuriem nākas saskarties dziedināšanas procesā.

...
Komentāri (0)  |  2012-02-27 07:03  |  Skatīts: 1336x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Nepalieciet aiz vārtiem


 23.02. – Kennets Kouplends
Ebrejiem 4: 16 „Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.”

...
Komentāri (0)  |  2012-02-24 00:58  |  Skatīts: 1342x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Aicinājums 2012. gadam- nopietni attiekties pret ikgadīgiem lēmumiem


 Fils Kuks.
Katru gadu mēs pieņemama jaungada lēmumus, un katru gadu mēs aizmirstam tos līdz martam. Bet, kā būtu, ja mēs reāli izpildītu savus nodomus? Kas būtu, ja mēs patiešām varētu pie tiem noturēties?

...
Komentāri (0)  |  2012-01-30 07:11  |  Skatīts: 1082x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Dzīvojiet kā Jēzus


 22.01. – Kennets Kouplends  
Filipiešiem 2: 7: „Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs;”
Lielākais vairums cilvēku nav līdz galam sapratuši šī panta patiesīgumu. Ļaudis kļūdaini domā, ka Jēzus spēja veikt brīnumus, zīmes un dzīvot bez grēka tāpēc, ka Viņam bija kaut kāds dievišķs spēks, kāda nav mums. Tāpēc arī viņi necenšas dzīvot tā, kā dzīvojis Viņš. 

...
Komentāri (0)  |  2012-01-27 07:05  |  Skatīts: 1185x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Izaudziet!


 23.01. – Kennets Kouplends  
1. Pētera 2: 2: „Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti,”

Vai esat kaut reizi bijis ar maziem bērniem piepildītā istabā? Mazuļi raud. Tie, kas jau rāpo, kliedz, lai viņiem dod viņu rotaļlietas. Tie, kas jau sākuši staigāt, grūstās un šņukst, cenšoties visu darīt pēc sava prāta. Interesanta aina, vai ne?

...
Komentāri (0)  |  2012-01-24 04:08  |  Skatīts: 2442x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Kā kļūt brīvam no parādiem


 Kļūt brīvam no parādiem var un vajag katram kristietim. Bībele saka mums vēstulē Romiešiem 13: 8: „Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo, kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību.”  Patiesībā, kā ticīgajiem mums ir jābūt kreditoriem, nevis aizņēmējiem [5. Mozus 28: 12]. Cik gan spēcīgi- aizdot citiem, kad šķiet, visa pasaule atrodas parādos? Problēma ir tas, ka parāds ir finansu pasaules daļa. Šī sistēma, ko ir izstrādājis velns, lai mūs turētu pasaules verdzībā [sk. 5. Mozus 28: 15; 43-44; Salamana Pamācības 22: 7]. Tomēr Jēzus ir mūs izpircis no bauslības  lāsta un mēs esam brīvi, lai staigātu Ābrahāma svētību pilnībā [Galatiešiem 3: 13- 14].

...
Komentāri (4)  |  2012-01-21 06:54  |  Skatīts: 3242x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Nepārdzīvojiet!


 15.01. – Kennets Kouplends 
Mateja 6: 31: Tāpēc neraizējieties, sacīdami: ko ēdīsim? ko dzersim? ko vilksim mugurā?”
Dievs kategoriski uzstājas pret pārdzīvojumiem un raizēm. Jēzus sludināja pret tām. Pāvils sludināja pret tām. Visa Bībele sludina pret pārdzīvojumiem un raizēm, tāpēc, ka tās bija sātana radītas, lai nestu sev līdzi stresu, spriedzi un nāvi.

...
Komentāri (0)  |  2012-01-16 06:32  |  Skatīts: 1718x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Jēzus ir mūsu vienīgā cerība


 12.01. – Kennets Kouplends
Apustuļu darbi 2; 26,27 :
„Tāpēc mana sirds priecājas un mana mēle līksmojas, un arī mana miesa dusēs cerībā. Jo Tu manu dvēseli nepametīsi pazemē, nedz Savam Svētajam liksi redzēt satrūdēšanu.”

...
Komentāri (1)  |  2012-01-13 05:47  |  Skatīts: 2476x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Radikālas pārmaiņas


 10.01. – Kennets Kouplends 
Jesajas 54: 13:
„Visi tavi dēli būs Tā Kunga mācīti, un liels būs tavu dēlu miers.”

...
Komentāri (0)  |  2012-01-11 05:12  |  Skatīts: 1485x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.