Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Mācekļa dzīve nepieder viņam pašam.


 Riks Džoiners
Lielā Rīkojums
Vārds nedēļai, 12. daļa

 

Apustulis Pāvils brīdināja, ka pēdējās dienās daudzi tiks pievilti, jo gribēs, lai viņu ausis tiek kutinātas, kas nozīmē, ka nevarēs izturēt klausīties neko grūtu un izaicinošu. Ja jūs izturēsiet dažās nākamās nedēļās vēstīto vārdu, mēs zināsim, ka neesat minētajā kategorijā, jo vispirms pievērsīsimies māceklības visgrūtākajām lietām, tādām kā Tā Kunga paziņojums Lūk. 14:33:

„Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis.”

Vai tas varētu būt domāts burtiski? Tas ir burtiski. Vai tas nozīmē, ka mums jāpārdod visu, kas ir, un jāatdod naudu nabagiem, lai sekotu Jēzum, kā Viņš prasīja bagātajam jauneklim? Ne vienmēr. Tas nozīmē, ka viss, kas mums pieder, nonāk Jēzus īpašumā, kad atdodam savu dzīvi Viņam. Mēs esam atpirkti un vairs nepiederam sev, bet Viņam.

Kad kļūstam par Tā Kunga mācekļiem, mēs no savas dzīves kontrolēšanas pārejam zem Tā Kunga autoritātes. Mums nav darīšana ar cilvēku, bet ar universa Kungu. Ikviena cilvēka problēma ir rezultāts tam, ka tas domā, ka var nepaklausīt Dievam un pārvaldīt pasauli bez Viņa. Jebkuras cilvēka problēmas atrisinājums rodams, atgriežoties pie Dieva un cenšoties paklausīt Viņam visās lietās. Tas nozīmē to, ka viss, kas mums ir, vairs nepieder mums, bet Viņam, mēs esam tikai tā pārvaldnieki. Vai Dievs mums prasa to atdot vai pārvaldīt, tā ir Viņa darīšana. Taču tas ir vienīgais ceļš uz mūsu augstāko brīvību.

Tas ietver mūsu visdārgāko īpašumu, mūsu laiku. Mēs jebkurā veidā vairs nedzīvojam priekš sevis, bet priekš Viņa. Mēs nedarām vienkārši to, ko gribam, bet meklējam Viņa gribu visās lietās.

Kad nobriestam kā kalpi, mums tiek dota lielāka brīvība un autoritāte. Uzticīgi kalpi kļūst Jēzus draugi, ar kuriem Viņš dalās visā. Uzticīgi draugi var kļūt par Viņa dēliem un meitām, kuriem Viņš dod visas lietas, ieskaitot lielāku brīvību un autoritāti kā to, kādu jebkurš cilvēces ķēniņš jebkad varētu iegūt. Tomēr tas sākas ar pamatiem – ar absolūtu paklausību.

Patiesa kristieša dzīve zināmā veidā ir visgrūtākā dzīve, kādu varam dzīvot, bet tā ir arī visatbrīvojošākā, piepildītākā un aizraujošākā. Vislielākā brīvība, kādu varam iepazīt, ir būt Kristus vergam. Tas nav viegli, bet tas ir to vērts visās jomās šajā dzīvē, un tad mums ir augstākais mūžīgās dzīves ieguvums.

Kurš reāli dzīvo šādu dzīvi? Patiesi mācekļi. Nav daudz mācekļu, bet daži ir. Laiks, kurā ieejam, atklās, kuri ir patiesie mācekļi, kuri izliekas. Tie, kuri tikai vēlējās „apdrošināšanu pret ugunsgrēku”, domādami, ka tiem pietiek tikai ticēt Jēzum, lai izbēgtu no nākamajām dusmām, bet kuri patiesībā nedara, ko Viņš saka, pat pietiekami necenšas uzzināt, kāda ir Viņa griba, saskaņā ar Rakstos teikto iet pretim ļoti traģiskam galam.

Vislielākais aizvainojums jebkurām attiecībām ir vienaldzība. Atklāsmes 3:16 Tas Kungs teica, ka remdenos izspļaus no Savas mutes. Dievs ir žēlsirdīgs un lēnprātīgs, taču ļoti skaidri pasaka, ka Viņa pacietībai ir mērs un to nav jāuzskata kā pašu par sevi saprotamu. Piesaukt To Kungu un būt nosauktam pēc Viņa vārda, pretendējot būt Viņa māceklim, ir ļoti nopietna lieta. Viņš par to brīdina Mat. 7:21-23:

„Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva gribu.

Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā nepravietojām, vai mēs Tavā Vārdā neizdzinām dēmonus, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?

Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; ejiet nost no Manis, jūs bauslības pārkāpēji.”

Šeit mēs redzam, ka „daudzi”, kas Tā Kunga vārdā darījuši neparastas lietas, nāks pie Viņa, taču nevarēs ieiet debesu valstībā! Vārds, ar ko pasaka, ka Tas Kungs nepazina tos, kuri tika noraidīti, nav tas pats, ar ko pateiktu, ka zina, kas viņi tādi ir. Šeit izmantotais vārds „zināt” apzīmē dziļas un intīmas attiecības, tādas kā vīram un sievai. Šādām attiecībām Dievs radīja cilvēku, un tikai tad, ja mums ir tādas attiecības ar Dievu, mēs sasniegsim patiesi sekmīgu dzīvi, neatkarīgi no tā, kādus vēl darbus varētu darīt.

Vēl ir laiks iegūt šādas attiecības ar Viņu. Tā ir vislielākā izdevība visā radībā. Neiznieko to!

 

www.morningstarministries.org

Komentāri (0)  |  2013-08-06 06:49  |  Skatīts: 1286x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ