Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Stingrs pamats.


 Bobbijs Konners

 


Dievs gatavo uzvarētājus, pārliecinātus, drosmīgus un nobriedušus Dieva bērnus, kuros pilnā mērā izpaužas Viņa mīlestība un griba te, uz zemes. Taču daudzi ticīgie nebauda šo dzīvi pārpilnībā, tā vietā viņi ir dziļi nomākti un norūpējušies.

Trīs vienkārši soļi no tumsas un izmisuma, lai virzītos uz uzvaru nesošu dzīvi un būtu uzvarētājs.

Pirmais: Meklēt, Lūgt un Klauvēt.

Pirmkārt, mums vajag pilnībā ticēt un rīkoties pēc Vārda no Jēkaba 1: 5

„Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.”

„Jūs iekārojat, un jums nav; jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt; jūs cīnāties un karojat. Jums nav, tāpēc ka jūs nelūdzat Dievu.” (Jēkaba 4: 2). Ja jūtat, ka esat noguris un noskumis, jums ir vajadzība pēc gudrības un vadības. Vienkārši lūdziet Dieva žēlastību, gudrību un vadību. No visas sirds un patiesi meklējiet Viņa gribu un lieciet to augstāk par jūsu gribu; patiesi tiecieties staigāt Viņa gaismā, nevis savas miesas prāta vai pagātnes pieredzes gaismā. (1. Jāņa 1: 5).

Mīļotie, mums vajag lūgt un meklēt Dieva vadību un dievišķo gaismu; ja mēs palūgsim, mēs saņemsim! Ja mēs meklēsim, mēs noteikti atradīsim, tas ir tikpat droši, kā saullēkts no rītiem. „Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu.  Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit,” ( Jeremijas 29: 12- 13) Dievs ir uzticīgs Savam Vārdam un augstsirdīgi atbild!

Otrkārt- atspirdzināties Viņa Vārdā.

Daudzi ticīgie meklē un slāpst, bet ir krituši izmisumā, vēlēdamies būt tuvāk vēl intīmākās attiecībās staigājot ar Jēzu. Izmisušas dvēseles kliedziens ir kā 63. Psalma 2- 3 atbalss:

Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele, pēc Tevis tvīkst mana miesa kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. 
 Es esmu raudzījies pēc Tevis Tavā svētnīcā, lai redzētu Tavu spēku un Tavu godību
,”

Bet Dieva Vārds atjauno un atspirdzina mūsu sirdi! Ja mēs mirstam no slāpēm, pārbaudījumu un grūtību apdedzināti, tad mums vajag meklēt dzīvo ūdeni. Mums vajag būt slāpstošai dvēselei un jādzer no Dieva Vārda!

Apskatīsim šos pravietiskos apsolījumus 18. Psalmā 28- 36

Apspiestajiem un pazemotajiem Tu gādā palīdzību, bet lepnas acis Tu pazemo. 
Tiešām, Tu, Kungs, dari gaišu manu spīdekli, mans Dievs dara gaišu manu tumsu, 
jo ar Tavu spēku es sagrauju mūrus un ar savu Dievu es pārvaru vaļņus. 
Tiešām, Dieva ceļi ir pilnīgi, Viņa vārdi ir skaidri, Viņš ir vairogs visiem, kas pie Viņa tveras. 
Kur ir vēl tāds Dievs kā Tas Kungs, kur citur vēl tāds klintij līdzīgs patvērums kā Tu, mūsu Dievs? 
Dievs apjož mani ar spēku un dara līdzenus manus ceļus, 
Viņš man devis stirnu kājas un pacēlis mani augstā vietā, 
Viņš manu elkoni mācīja karot un manas rokas uzvilkt vara stopu. 
Tu man devi Savas pestīšanas vairogu, Tava labā roka mani atbalstīja un Tava žēlastības pilnā laipnība mani paaugstinājusi
.” 

Dziļi izpētiet un apskatiet pēdējo Psalma 38: 36 frāzi: Tu man devi Savas pestīšanas vairogu, Tava labā roka mani atbalstīja un Tava žēlastības pilnā laipnība mani paaugstinājusi”.  Tas ir apsolījums tiem, kas staigā Dieva gaismā, uz kuriem tiek izlieta Dieva spēcīgā vairoga aizsardzības darbība. ( sk. Psalmi 119: 105). Kad mēs pārdomājam Viņa Vārdu, Viņa apsolījumu dārgumi mūsu sirdī un sajūsma par Viņa uzticību, lai izpildītu šos apsolījumus, pieaug un mēs atjaunojamies un pārvēršamies Paša Kristus līdzībā.

Treškārt: būvēt un Viņa gudrības pamata.

Dievs apsola būt mums par stingru pamatu. Viņš ir mūsu Aizstāvis (sk. Psalmi 92: 15), mūsu fundaments un drošs pamats (Jesaja 28: 16), uz kura  mēs varam stāvēt noturīgi, neatkarīgi no tā, kas notiek mūsu personīgajā dzīvē un mūsu ģimenēs, pie kaimiņiem vai valstīs.

Dievs arī apsola padarīt mūsu kājas kā kalnu kazai, spējīgas izturēt ne tikai uz stingra pamata, bet arī visaugstākajās Gara augstienēs, paceļoties augstu pāri šīs pasaules haosam (2. Samuēla 22: 34. Psalmi 18: 33; Habakuka 3: 19).

Jēzus Kristus brīdina mūs, ka, ja mēs būvējam mūsu dzīvi uz plūstošām smiltīm- mūsu emociju, prāta un gribas smiltīm, kā ir veidoti pasaule, miesa un velns, nevis uz Kristus Dzīvā Vārda cietās klints, mēs varam sagaidīt iztukšošanos (Mateja 7: 24- 29).

Taču, lūk labā vēsts! Dieva Gars ir devis mums rekomendācijas, kurām mēs varam sekot, lai saņemtu dievišķo gudrību, svētu gudrību no Dieva, lai tā  palīdzētu mums peldēt drošības noteikumos šajos tumšajos laikos. Mums ir jāseko Dieva principiem!

Kristus ir Gudrība.

Ko Dievs pieprasa no mums, lai mēs iegūtu šo gudrību? Ceļš uz patiesu gudrību nav process, vai metode. Gudrība ir Jēzus Kristus Personība (Jāņa 8: 12). Kad mēs tiecamies uz gaismu un gudrību, nevajag meklēt izglītības vai psiholoģijas programmas. Mūsu veselais saprāts un labie nodomi ir tikai Jēzus Kristus Personā. Viņš ir padarīts priekš mums par Gudrību:

Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu,” (1. Korintiešiem 1: 30) „Bet mums ir Kristus prāts. (1. Korintiešiem 2: 16).

Izskatīsim 36. Psalma 10. pantu: „Jo pie Tevis ir dzīvības avots, un Tavā gaismā mēs redzam gaismu.” Bez tā, pārdomājiet 18. Psalma 29- 32 pantus:

Tiešām, Tu, Kungs, dari gaišu manu spīdekli, mans Dievs dara gaišu manu tumsu, 
jo ar Tavu spēku es sagrauju mūrus un ar savu Dievu es pārvaru vaļņus. 
Tiešām, Dieva ceļi ir pilnīgi, Viņa vārdi ir skaidri, Viņš ir vairogs visiem, kas pie Viņa tveras. 
Kur ir vēl tāds Dievs kā Tas Kungs, kur citur vēl tāds klintij līdzīgs patvērums kā Tu, mūsu Dievs
?”

Mūsu dāsnais, mīlošais un labais Tēvs alkst dot satriecošu gudrību katram no Viņa bērniem Sava Dēla Personā. Neviens no mums nav izņēmums!

Ja mēs lūdzam, meklējam un klauvējam, mēs Viņu atradīsim. Ja mēs dzeram dziļi Viņa Vārdu, mēs Viņu atradīsim. Ja mēs lūdzam gudrību, mēs Viņu atradīsim! Patiešām, uzvarētāju iešana galīgajā rezultātā novedīs pie šādas lieliskas patiesības:Jo Viņā mēs dzīvojam un rosāmies (Apustuļu Darbi 17: 28)! Viss, kas mums vajadzīgs: vadība, atsvaidzinājums, gudrība un spēks- tas viss ir mūsu mīļajā Jēzū Kristū. Viss, kas mums vajadzīgs, un viss, ko mēs varētu kaut kad vēlēties, ir atrodams tikai un vienīgi Ķēniņu Ķēniņā! Viss, kas mums ir jāizdara- ir jālūdz.

Āmen!

Bobby ConnerEagles View Ministries”

Avots: http://outpouring.ru/news/2013-07-19-6305

No krievu valodas tulkojusi Inga Krūmiņa

 

 

 

Komentāri (0)  |  2013-08-13 07:13  |  Skatīts: 1255x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ