Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Kļūt par uzvarētājiem


 Bobbijs Konners

            Šis ir konfrontācijas un nostiprināšanās, visu lamatu pārvarēšanas, ko mūsu ienaidnieks velns ir licis mūsu ceļā, laiks. Mums ir jābūt nenogurstošiem mūsu centienos pēc Dieva svētās klātbūtnes! Mums ir jāatrodas pastāvīgi apslēptajā vietā, kas noslēpta cilvēku acīm; mums ir jāpaslēpjas zem Dieva vaiga apsega no cilvēku dumpjiem un no mēlnesības. (Psalmi 30: 19 – 21)

            Paskatieties atpakaļ, vai nav kas apslēpts jūsu sirdīs: egoistiskas ambīcijas, seni aizvainojumi, vai nepiedošanas. Atzīstiet katru grēku, ko Svētais Gars izgaismo, un turpiniet lūgt grēku nožēlas garu. Neskatieties uz redzamo: labāk pastipriniet karstu vēlēšanos pēc Dieva no dienas dienā, katru tās brīdi. Galvenā prioritāte – Dieva Valstības nostiprināšana jūsu dzīvē.

            Meklējiet pa priekšu Dieva Valstību un Viņa taisnību, un visas lietas jums tiks piemestas. (Mateja 6: 33)

            Par atslēgas virzienu tam, lai tuvotos Dievam, ir tiekšanās izvākt no jūsu dzīves absolūti visu, kas liedz jums tuvoties: „Tā kā mums ir tādi apsolījumi, mani mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bijībā.” (2. Korintiešiem 7: 1)

            Karsti lūdzieties Svētajā Garā, lai Viņš atklāj jums ikvienu jūsu miesas vai jūsu gara nešķīstību.

            Jūs esat nonācis vienotībā ar apsūdzības un nepatikas velnišķiem gariem? Ar rūgtuma un nepiedošanas gariem? Jūs esat devis vietu nemīlestības garam? Devāt vietu dusmu vai baiļu garam? Jūs dzīvojat ar kauna, vainas, vai nožēlas par kaut ko pagātnē nastu? Mīļotie, tas viss ir ienaidnieka darbs, lai iznīcinātu jūsu dvēseli un atturētu jūs no mantojuma, no Dieva virzīšanās jūsu dzīvē!  Atsakieties no jūsu piekrišanas šiem ļaunajiem tumsas darbiem un nožēlojiet visus savus grēkus, saņemot Dieva žēlastību un piedošanu Viņa Asinīs caur Krustu.

            Tikai tad jūs iegūsiet iespēju brīvi atrasties Kristū un baudīt lielisko Dieva klātbūtni. Kā mēs atraidām šīs miesas un gara drazas? Pavadiet laiku Dieva pielūgsmē un pasludiniet Viņa Vārdu pār savu dzīvi. Atjaunojiet savu prātu, pārdomājot Dieva Vārdu, īpaši Rakstus, kas aicina jūs staigāt Dieva svētumā un bijībā. Sasaistiet jebkādu domu pakausībā Kristum:

            Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. (2. Korintiešiem 10: 5)

            Cilvēciskas bailes paceļ sevi pret Kristus atziņu un – velk uz leju? Gāziet to! Nepiedošana paceļ sevi pret Kristus atziņu un – velk uz leju? Gāziet to! Apvainojumi, rūgtums, nepatika velk uz leju? Gāziet to! Piekrišana ienaidnieka meliem – tas nav mazāk kā pretošanās un nepakļaušanās Dieva atziņai. Sasaistiet jūsu domas un esiet modri. Lai nešķīstas domas neiesakņojas jūsu sirdī. Ienaidnieks var dot teikumus un čukstēt melus, kas var skanēt kā personīgā iekšējā balss, bet ziniet, ka tie ir elles vilinājumi. Pretojieties vilinājumiem, atverot savu sirdi mīlestībai uz Dievu, un jūsu prāts pielāgosies Dieva Vārdam. Lieliski un transformējoši rezultāti  notiks mūsu iekšienē, kad mēs attīrīsim sevi „no jebkādas netīrības, kas aptraipa miesu un garu”  un ieiesim Dieva lātbūtnē. Kad mēs nākam ar atvērtu sirdi, mēs redzam Viņu, un mēs tiksim pārveidoti arvien vairāk Viņa līdzībā.

            Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, Tu piepildi mani ar prieku Sava vaiga priekšā, un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūžīgi. (Psalmi 16: 11)

            Kad mēs mācamies staigāt Dieva svētumā un bijībā, Dieva Gars izlej gaismu jūsu ceļā un dod mums mieru un prieku mūsu dzīvei. Esiet pārliecināti par to, ka tikai Jēzus Kristus klātbūtnē mēs atradīsim brīnišķīgu prieku, kas izvedīs mūs cauri jebkādiem apstākļiem.

            Jo pie Tevis ir dzīvības avots, un Tavā gaismā mēs redzam gaismu. (Psalmi 36: 10)

            Tāpat esat pārliecināti, ka tikai Kristus klātbūtnē mēs varam staigāt uzvaru nesošu dzīvi, attīroties. Nevienam ticīgajam nav jāklūp tumsā.

            Tiešām, Tu, Kungs, dari gaišu manu spīdekli, mans Dievs dara gaišu manu tumsu. (Psalmi 18: 29)

Dieva Vārds saka:

           Šī ir tā vēsts, ko esam no Viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. (1. Jāņa 1: 5 – 7)

            Kad pastāvīgi atrodamies Kristū, Viņa zaigojošā mīlestība un gaisma burtiski kā stars iznāk uz āru mūsu dzīvē. Lai spoži spīd jūsu gaisma šajās dienās! Mīļotie, šis ir laiks celties un spīdēt! Visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis. (Romiešiem 8: 37).

 

Bobby Conner „Eagles View Ministries”

No krievu valodas tulkoja Inga Krūmiņa.

Avots: http://outpouring.ru/news/2014-02-06-6948

 


Komentāri (0)  |  2014-04-22 02:18  |  Skatīts: 1322x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ