Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Bībeliskā pasaules uzskata pamats


 Riks Džoiners
Lielais uzdevums.
Vārds nedēļai 26. daļa.
2014.gada 26. nedēļa 
        

Bībeles pasaules uzskata pamatā ir Bībeles pirmie trīs vārdi: «Iesākumā Dievs radīja...» Iesākumā Dievs; un Dievs radīja visu, kas ir – un tas ir mūsu fundamentālais pamats. No tā izriet visas pārējās patiesības.

Pirmais, kas šeit ir domāts, ir tas, ka pasaule pieder Tam Kungam, un mēs esam Viņa. Viņš mūs ir radījis noteiktam mērķim. Atrast šo mērķi un to sasniegt, lūk, ceļš uz patiesi veiksmīgu dzīvi. Kā Jēzus teica Mateja 22:37-40:
”Bet Jēzus tam sacīja: „Tev būs Dievu savu Kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta.
Šis ir augstākais un pirmais bauslis.
Otrs tam līdzīgs ir: Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.
Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši.”"


Tādēļ mūsu kā cilvēku galvenais pienākums ir mīlēt Dievu pāri par visu, un pēc tam vienam otru. Ar to mēs varam izmērīt mūsu pašu fundamentālo virzīšanos uz sava mērķa sasniegšanu: cik spēcīgi mēs augam mīlestībā pret Dievu un vienam pret otru? Mūsu galvenais uzdevums nav tas, ko mēs darām, bet gan par ko mēs kļūstam – par Dievu mīlošiem un par citus mīlošiem.

«Galvenais, lai galvenais paliktu galvenais». Mums ir jāturpina augt mīlestībā, jo Dievam ir jābūt tam, kuram mēs galvenokārt veltam savu dzīvi. Tikai tad, ja tas paliks pirmais, kam mēs veltam savu dzīvi, mēs varēsim turēt otru bausli – mīlēt savu tuvāku. Un tikai turot šos divus baušļus, mēs varam būt patiesi veiksmīgi mērķa sasniegšanā. Kad tas paliek mūsu dzīves nepieciešamajā fokusā un kārtībā, mēs saprotam, ka tiem, kas paliek Kungā miers un prieks ir to normāls stāvoklis.

Vienā no visvarenākajām Rakstu vietām Jāņa 3:16 teikts: «Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu». Dievs mīlēja visu pasauli, ne vienkārši cilvēkus. Viņš teica, ka mēs esam vērtīgāki par daudziem putniem, bet Viņš arī putnus mīl. Ja mēs mīlam Dievu un viens otru, kā mums ir jāmīl, tad mums ir jāmīl arī visu pasauli, jo tā pieder Kungam, bet Viņš to mīl.

Tā kā Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo Dēlu izpirkšanai un salīdzināšanai, tad mums, ja gribam redzēt pasauli Viņa acīm, jāskatās uz pasauli caur mīlestības prizmu. Tādēļ Pāvils uzrakstīja Filipiešiem 1:9:
”Un to es izlūdzos, lai jūsu mīlestība vienmēr vairāk un vairāk pieņemas atziņā un visādā izmaņā. ( angļu variantā «patiesā zināšanā un visādā atšķiršanā», tulka piezīme.)

"Atziņa un visāda izmaņa" (patiesā zināšana un visādā atšķiršana)» var tikt sasniegta tikai tad, kad mūsu mīlestība arvien pieaug. Mēs kādu vai kaut ko neredzēsim tā, kā Dievs, ja to nemīlēsim. Šī mīlestība ir patiesība, uz kuras pamatojas visas atklāsmes, zināšanas, gudrība un saprašana. Tas ir Bībeles pasaules uzskata jeb Dieva redzes viedokļa pamats.

 

MorningStar Ministries

 

Uz krievu valodu tulkojusi Diāna Kirsanova.

No krievu valodas tulkojusi Ilze Platace

Avots: www.outpouring.ru


 

 

Komentāri (0)  |  2014-08-23 06:49  |  Skatīts: 950x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ