Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

DZIEDINĀŠANAS LAPAS


   Irina Belova Smorža

 


Iepazīšanās

        Pirmo reizi ar Dievu Irina satikās 1999. gadā, kad gāja bojā no alkohola atkarības. Dievs atbrīvoja viņas dvēseli, dziedināja brūces un iepūta viņā jaunu dzīvību.

Pēc izglītības arhitekte, viņa atgriezās radošajā dzīvē jau kā atdzimis cilvēks. Radās arhitektūras darbnīca “Templis” (ХРАМ), bet vēlāk Irinas Belovas - Smoržas Arhitektūras un dizaina autorskola, kas atrodas un darbojas Ukrainā, pateicoties viņas un vīra Dmitrija kopīgai sadarbībai. Daudzu radošu cilvēku dzīves mainījās pateicoties šai skolai.

Pēc tam, kad 2006. gadā Dievs brīnumainā veidā dziedināja Irinu no vēža, viņa veltīja savu dzīvi kalpošanai Dievam un cilvēkiem. Kopš tā laika viņa nes liecības vēsti par Dievišķo dziedināšanu pa visu Ukrainu, un arī aiz tās robežām.

No 2011. gada Irina un viņas vīrs Dmitrijs ir līderi kristīgajai misijai “Ceļš” (Xристианская Mиссия ПУТЬ) Kijevā. www.paky-HET.org un vada Dziedināšanas un atbrīvošanas istabu dievkalpojumus.

Kristīgā Misija “CEĻŠ” ir kļuvusi par Starptautiskās Asociācijas Dziedināšanas Istabas locekli  (IAHR Spokane USA, www.HealingRooms.com) un pārstāv to Ukrainā.

No 2010. gada Irina caur radiopārraidēm dala Vārdu par Dievišķo dziedināšanu, māca stāvēt pretī neārstējamām slimībām, lūdz par vajadzībās nonākušajiem, un viņu tuviniekiem. Radio KIJEVA (98fm, www.KIEV.fm) Irina vada programmu “DZIEDINĀŠANAS BALSS”  (ГОЛОС ЗЦIЛЕННЯ) krievu valodā.

Irina ir grāmatas “ATVESEĻOTIES UN PALIKT DZĪVAM” autore, ko lasa jau astoņās pasaules valodās. Uz Misiju CEĻŠ nāk daudz liecību par dziedināšanos, atbrīvošanu un glābšanu no tiem cilvēkiem, kas lasījuši šo grāmatu.

“Dziedināšanas Lapas”- Pirmais mēnesis – ir jauna projekta sākums ikdienas lasīšanai tiem, kam vajadzīga Dievišķa dziedināšana pašiem, vai viņu tuviniekiem, visās dzīves sfērās.

Tiek plānots izdot 12 šādas burtnīcas, pēc mēnešu gadā skaita, kas saturēs dziedināšanas lapas pēc, dienu gadā, skaita. Katra, ar pārdomām un izpēti izlasīta lapa, ir slimībai, vājumam, nespēkam, nabadzībai, bailēm, nospiestībai, un nāvei atņemta diena... Katra, dziedinošos vārdos nodzīvota diena ir apstiprinājums un tuvošanās jūsu uzvarai. Tas ir ceļš uz Dievišķo veselību un Dieva svētītu dzīvi uz šīs Zemes.

Irinas Belovas Smoržas priekšvārds grāmatai “Dziedināšanas lapas”
Pirmais Mēnesis

          “Dziedināšanas lapas. Pirmais mēnesis” – tas ir jauna projekta sākums lasīšanai tiem, kam ir vajadzība pēc Dievišķas dziedināšanas sev un saviem tuvajiem visās dzīves sfērās. Tiek plānots izdot 12 šādas burtnīcas, pēc, mēnešu gadā, skaita, kas saturēs dziedināšanas lapas pēc, dienu gadā, skaita. Katra, ar pārdomām un izpēti izlasīta lapa, ir slimībai, vājumam, nespēkam, nabadzībai, bailēm, nospiestībai, un nāvei atņemta diena... Katra, dziedinošos vārdos nodzīvota diena ir apstiprinājums un tuvošanās jūsu uzvarai. Tas ir ceļš uz Dievišķo veselību un Dieva svētītu dzīvi uz šīs Zemes. Droši vien jūs turat rokās šo burtnīcu tāpēc, ka jums ir vajadzība pēc dziedināšanas (iekšējas vai fiziskas). Katrs vārds, kas tiks nolasīts no šīm lappusēm (lapām), iekļūs jūsu problēmas iekšienē un pildīs savu dziedinošo darbu. Tie ir dzīvības vārdi, kas spiedīs ārā no jūsu apstākļiem visu, kas dzīvību zaudējis. Tie jūs stiprinās un dos spēku dzīvot tālāk. Jūs uzvarēsiet. Jums palīdzēs Dievs. Viņš ir jūsu Dziedinātājs un ārsts, un Viņa zāles – ir Dieva Vārds. Dievs vienmēr dziedināja, un darīja to caur Vārdu. Un Viņš ir nomodā pār to, lai Viņa Vārds piepildītos drīz. Viņš padarīs jūs pilnīgus.

Kopā ar “Dziedināšanas lapām” jūs pie rokas noiesiet ceļu ar savu Dziedinātāju. Es ne reizi vien esmu atradusies situācijās, kad esmu ļoti tuvu nāvei. Bet es nepaliku tur. Dievs mani izveda pie rokas. Viņš vienmēr izved. Ja jūsu dzīvē vēl līdz šim laikam bijušas vienas sakāves, tad tās nav no Dieva, tās ir jūsējās. Bet Viņš iemācīs jūs uzvarēt nespēku, slimības un priekšlaicīgu nāvi. Atliek vien sākt ticēt Viņam. Ticiet!

Ja jūsu stāvoklis šodien izskatās bezcerīgs, paskatieties uz koku dzīvi. Ziemā tie izskatās sausi un bez dzīvības. Taču, tas tikai tā šķiet. Atnāk pavasaris, un viss viņos atdzīvojas. Pa zariem no dzīvības avota tek iekšējs spēks, kas sev pakļauj visu. Tas izspiež visu, kas ir bez dzīvības. Paiet laiks, un zaros parādās pumpuri, pēc tam – lapas, vēl vēlāk – ziedi. Un rodas augļi.

Lai šis vārs “Dziedināšanas lapās” iesūcas jūsos pārbagātīgi. Esiet laba augsne šīs nepūstošās sēklas uzņemšanai. Esiet augļus nesoša augsne!

Es pateicos savam Dievam par to, ka man ir tas gods šodien nest Labo Vēsti par to, ka Kungs Jēzus ir miris, augšāmcēlies, un vairs nemirst. Par to, ka Viņš ir jūsu Dziedinātājs, un Viņš vienmēr ir blakus, lai glābtu un dziedinātu. Un kur vien par to runāju, Dievs vienmēr apstiprina Savu Vārdu ar dziedināšanu un brīnumiem.

Kad jūs lasīsiet šo burtnīcu, Dieva Gars ieskaus jūs ar Savām dziedinošajām straumēm. Esiet uzmanīgi pret Viņa klātbūtni un atvērti uz Viņa dziedināšanu.

Esiet dzīvs! Esiet vesels! Un – ticiet brīnumiem!

Ar mīlestību un lūgšanām par jums,

Irina Belova – Smorža.

 

 

1. Diena

LAI NOTIEK TAVS PRĀTS. 1. daļa

Mateja 6: 10

…lai nāk Tava valstība; Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes.

Lūkas 11:12

Tad Viņš tiem sacīja: "Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Tēvs! Svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava valstība.

           Divos Evaņģēlijos (Mateja un Lūkas), mēs atrodam “Mūsu Tēvs” lūgšanu. Ko, nesaku “zina”, bet teikšu “ir dzirdējuši” visi cilvēki, kam ir dvēsele.

Patiesi, no visas sirds pateikts “Lai notiek Tavs prāts” – tā ir cilvēka, kas veltījies Dievam, vēlēšanās. Jēzus ir šādas veltīšanās piemērs.

Jāņa 6:38

Jo Es esmu no debesīm nācis, lai darītu, nevis ko Es gribu, bet ko grib Tas, kas Mani sūtījis

Viņš pildīja Tēva, kas Viņu sūtīja, gribu visur, kur vien ieradās. Jēzus sāka savu kalpošanu pēc tam, kad pieņēma ūdens un Gara kristību Jordānā. Viņš īsteno Savu kalpošanu arī šodien. Pēc Savas augšāmcelšanās, Viņa kalpošana izplatījās pa visu zemi – tos, kas ticējuši, pavada zīmes: slimo dziedināšanās, garīgi slimo atbrīvošanās, mirušo augšāmcelšanās. Klibie staigā, aklie redz, kurlie dzird, nabagi sludina par uzplaukumu… Dievs nav mainījies. Un Tēva griba turpina īstenoties. Nav grūti saskatīt Jēzus darbos Viņa Tēva gribu.

No Glorijas Kouplendes grāmatas “Dieva griba tevis dziedināšana”.

Tev ir jāzina, ka uz tevis dziedināšanu ir Dieva griba. Līdz tam laikam, kamēr šis fakts nav iesakņojies tavā prātā un garā, tu nevari pieiet dziedināšanai bez divējādām domām un šaubām. Rakstos teikts, ka cilvēks ar divējādām domām no Tā Kunga neko nevar saņemt (Jēkaba 1: 6-8).

Tevī ir jāatrodas Dieva Vārdam par dziedināšanu. Tev ir tāda derība ar Dievu, kas sevī iekļauj Dievišķo veselību – tāda tā ir visiem kristiešiem. Lietas būtība slēpjas apstāklī, ka lielākais vairums kristiešu nezina par savām tiesībām uz dziedināšanos.

Hozejas 4: 6

Un Mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma…

Šis teksts no Rakstiem burtiski darbojas dziedināšanās jomā. Kristieši ir pieļāvuši, ka slimības un nespēks iznīcina viņu ķermeņus, un visu šo laiku Dieva Vārds saka: “Ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti” (1. Pētera 2: 24).  Viņi cieš no fiziskas iznīcināšanas tādēļ, ka nezina, ko Dieva Vārds runā par dziedināšanu.

Lielākās daļas kristiešu sirdīs ir iesēta glābšanas sēkla. Un nav grūti ticēt, ka viņi ir izglābti tāpēc, ka lielākā sprediķu daļa ir par glābšanu. Šī sēkla ir labi iestādīta. Uz jautājumu: “Vai tavs vārds ir ierakstīts Jēra Dzīvības Grāmatā?”, vairums bez šaubām  atbildēs: “O, jā!”. Vai viņi ir redzējuši šo Grāmatu? Protams, nē. Viņi vienkārši ir pārliecināti par to tāpēc, ka ir bijuši mācīti par to, ka viņu vārds tur ir ierakstīts. Un tic, kaut arī šo Grāmatu nav redzējuši – tā ir ticība darbībā.

Draudzei, tieši tāpat, vajag attīstīt ticību dziedināšanai, kā ir attīstījusies ticība uz glābšanu. Tad kristieši būs pārliecināti, ka ir dziedināti.

Dieva griba ir izklāstīta Viņa Vārdā. Viņš ir Patiesība un Dzīvība. Uzzināsim Patiesību – būsim veseli, nepacentīsimies izzināt – paliksim slimi.

Jāņa 8: 32

un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.

No pirmajām Bībeles lappusēm mēs uzzinām Dieva gribu attiecībā uz to, kas cilvēkam ir paredzēts. Dievs radīja cilvēku pēc Savas mīlestības ģenētikas. Pēc Sava tēla un līdzības (1. Mozus 1:27). Viņš deva vērtējumu Savam radījumam – “ļoti labs”. Cilvēks bija pilnīgs radījums, ko Dievs svētīja. No Dieva svētības nemēdz būt vēžveidīgs audzējs. No Dieva svētības neatnāk šizofrēnija. Dieva svētība dara bagātu. Un Dievs nekad neatņem svētību Saviem bērniem. Tāpēc, ka Viņš ir nemainīgs.

1.Mozus 1: 28

Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi." 

1.Mozus 1: 31

Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. 

Ādams zaudēja savu svētību caur grēkā krišanu. Viņš arī zaudēja varu valdīt pār zemi. Tika pārrauta saikne ar savu Radītāju, kas viņam bija dzīvība. Sātans atņēma viņam šo varu. Jēzus atnāca uz šo zemi, lai atgūtu to, ko Ādams bija pazaudējis.

Savas zemes kalpošanas laikā, Jēzus rādīja redzamo Tēva gribu darbībā. Kas redzēja Jēzu, bija redzējis Tēvu. Viss, ko Jēzus runāja, vai darīja, atspoguļoja Tēva gribu.

Jāņa 6: 38

Jo Es esmu no debesīm nācis, lai darītu, nevis ko Es gribu, bet ko grib Tas, kas Mani sūtījis

1.Jāņa 3: 8

Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus.

Dievs sūtīja Jēzu kā pirmo pretdarbību sātanam, kā lāstu visiem viņa ļaunajiem nodomiem un sekām. Slimība ir sātana darbs. Jēzus, izpildīdams Tēva gribu, vienmēr apstādināja slimības darbību. Visas dziedināšanas bija Dieva griba. Kā pret slimībām izturējās Jēzus, tāda pat attieksme pret tām bija Tēvam.

Vienīgais iemesls, kā dēļ Dievs dziedināja un dziedina, ir Viņa Tēva beznosacījumu mīlestība.

Jāņa 3: 16

 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību

Dievs neradīja cilvēku iznīcībai. Viņš negribēja, lai kāds ietu bojā. Es negāju bojā no alkoholisma. Es nenomiru no vēža. Es negāju bojā visās tajās situācijās, kad viennozīmīgi man bija jāiet bojā, pēc visiem dabas, fiziskajiem un medicīnas likumiem. Bet es esmu dzīva. Tāpēc, ka Viņš mani iemīlēja, samaksāja par mani ar Jēzus ķermeni un izpirka no slimības manu ķermeni. Viņš samaksāja ar Savām asinīm par manu grēku un izpirka manu dvēseli (dvēsele atrodas asinīs, rakstīts 3.Mozus 17:11; 3.Mozus 17: 14; 5. Mozus 12: 23). Es zinu Viņa gribu savai dzīvei. Un cenšos pildīt Viņa gribu, studēju Rakstus un gaidu Svētā Gara vadību. Un patiesi sludinu (runāju – tulk. piez.) savā dzīvē dārgos vārdus, ko reiz teica Jēzus:

Mateja 6: 10

Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī uz zemes…

MANA LŪGŠANA. Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds; lai nāk Tava valstība; Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī uz zemes.

Es pakļauju sevi Tavai gribai, attiecībā uz manu dziedināšanu (atbrīvošanu, iziešanu no parādiem, lāstu salaušanu, utml.). Pateicoties Jēzus Kristus upurim, es saucu sevi par brīvu un veselu cilvēku. Ar pateicīgu sirdi es pieņemu savu dziedināšanos kā svētību no Tēva. Āmen!2. Diena

LAI NOTIEK TAVS PRĀTS. 2. daļa.

Mateja 6: 10

… Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes…

         Slimo dziedināšana, dēmonu izdzīšana, spitālīgo šķīstīšana, mirušo augšāmcelšana – tas viss ir nemainīga Dieva griba. Pēc Viņa lielās žēlastības, mēs vēl neesam gājuši bojā, jo Viņa griba piepildās it visur, kur tiek piesaukts Viņa Vārds un izskan vārdi: “Lai notiek Tavs prāts”.

Mateja 15: 30

Un daudz ļaužu atnāca pie Viņa un atveda sev līdzi tizlus, kroplus, aklus, mēmus un daudz citu un nolika tos pie Jēzus kājām, un Viņš dziedināja tos

Apustuļu Darbi 10: 38

ka Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidījis nacarieti Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu.

Lūkas 6: 19

Un visi ļaudis mēģināja Viņam pieskarties, jo spēks izgāja no Viņa, un Viņš visus darīja veselus.

No Glorijas Kouplendes grāmatas “Dieva griba tevis dziedināšana”

Dziedinošais spēks, kas nāca no Jēzus, bija pieejams katram, kas to gribēja pieņemt. Viņš nekad nejautāja Dievam, vai ir Viņa griba uz kāda konkrētu dziedināšanu. Viņš zināja, kāda attieksme ir Dievam pret slimību.

Jēzus nevienam neteica, ka ir jāpaliek slimam tāpēc, ka Dievs vēlas kaut ko caur slimību iemācīt. Viņa jautājumi skanēja šādi: “Vai tu vēlies būt vesels?” Nebija tā, ka kāds atnācis pie Jēzus, būtu saņēmis atbildi: “Bet uz tevis dziedināšanu nav Dieva prāta”.

Kad cilvēki tic, ka viņu slimības ir no Dieva, tas ir pretīgi Viņa mīlošajai dabai. Daži cilvēki saka, ka Dievs nedara cilvēkus slimus, bet tic, ka Viņš atļauj sātanam uzlikt viņiem slimības, lai iemācītu viņus, vai atgrieztu Savā gribā. Dievam nav jāsankcionē sātana ļaunie darbi. Sātans ļoti ātri uzspiež kristiešiem slimības, ja viņi to pieļauj. Valdīt pār sātanu tavā dzīvē un apstākļos vajag tieši tev pašam. Ja tu nestaigā Dieva Vārdā, tad tu esi neaizsargāts sātana un viņa augļa – slimības – priekšā. Tava Vārda nezināšana, vai arī – centības trūkums Vārda izpildīšanā, pieļaus slimību tavā ķermenī.

Dievs nekad nav bijis slimību avots:

Jēkaba 1: 17

Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas.

Ja tu nezini Dieva gribu sevis dziedināšanai, tu tā arī staigāsi slims visu savu dzīvi, līdz tavs ķermenis jau vairs nespēs tev kalpot. Jūs varat nēsāt savā ķermenī slimības, taču tas nav obligāti. Debesu Tēvs ir paredzējis jums, Saviem bērniem, pilnību garā, dvēselē un ķermenī. Mums ir tiesības uz Dievišķu veselību. Bet jūs atceļat Dieva vārdus savu likumu dēļ.” (Mateja 15:6). Vienas viņu tradīcijas dēļ, dziedināšana nav mūsdienīga, tā bijusi vajadzīga tikai agrīnajai Draudzei. Citas – Dievs dziedina tikai dažus, kurus grib, un nav zināms, vai Viņš dziedinās tevi. Un cilvēki turpina nest savā ķermenī mokošas slimības, kad viņiem ir pilnīgas tiesības savai brīvībai no tām.

Reiz braucu tramvajā. Kādā pieturā iekāpa sieviete. Tas notika vasarā. Tāpēc es varēju redzēt viņas apdegušās kājas. Tām gandrīz nebija ādas. Dzīvas rētas. No šīs ainas man sažņaudzās sirds. Es pieskrēju pie viņas, lai pastāstītu par to, ka Dievs dziedina. Tajā laikā vēl nekalpoju Dievam. Es tikai zināju, ka Dievs dziedina. Bet viņa mani atstūma: “Es arī ticu Kristum. Viņš cieta, un es arī cietīšu”. Tā vien šķita, ka viņa lepojās ar to, ka ar godu panes ciešanas. Viņas izpratnē, viņa papildināja Jēzus darbu krustā, ko Viņš, it kā, nav pabeidzis. Neizcieta līdz galam? Vai, varbūt, ne visas slimības paņēma uz Sevi? Vai – varbūt tomēr, ne viss līdz galam ir piepildīts? Vai – paņēma uz Sevi visas slimības, un pēc tam atdeva atpakaļ?

Es zinu, ka tā tam nav jābūt. Samaksāta ir pilna maksa par mūsu dziedināšanu un brīvību. Dievs nevar izsniegt mums slimības kā svētību. Tāpēc, ka slimības ir lāsts, un nav nekādu argumentu, ar ko slimības varētu iekļaut svētību sarakstā. 5. Mozus grāmatā 28. nodaļā no 1. līdz 14. pantam ir uzskaitītas visas Dieva svētības. Aiz 14. panta tiek uzskaitīti lāsti, visu iespējamo slimību veidā. Un Dievs saka, ka neuzliks nevienu no tām.

2.Mozus 15:26

Un sacīja: "Ja jūs klausīdami klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, balsij un darīsit, kas taisns Viņa acīs, un ievērosit Viņa baušļus, un turēsit Viņa likumus, tad Es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts."

5.Mozus 7: 15

Un Tas Kungs novērsīs no tevis visādas slimības un visādas ļaunas ēģiptiešu sērgas, ko tu pazīsti, bet Viņš ar tām vajās visus tos, kas tevi ienīst.

No Norvela Heiza grāmatas “Dievišķā dziedināšana”:

…Dievs nesūta nekādus nespēkus, slimības vai citas kaites cilvēka dzimumam. Neviens nespēks vai slimība nenāk no debesīm tāpēc, ka neko tādu jūs tur, debesīs, neatradīsiet. Dievs ir Debesu Saimnieks, un Viņš nerada slimības, lai sūtītu tās cilvēku ķermeņos, liekot viņiem ciest.

Bībele – tā ir pilnīga Dieva griba mūsu dzīvei. Bet, ja mēs nezinām, ko runā Bībele, mēs nevaram dzīvot atbilstoši tai. Cilvēciskās būtnes sliecas dzīvot, pamatojoties uz padomiem, kas nāk pie viņiem caur velna varu.

Sātans pacentīsies pārliecināt jūs, ka jums ir jāpaļaujas uz reliģiju, vai personīgajiem viedokļiem par to, ko vajag darīt. Pēc tam, viņš pacentīsies paturēt jūs pēc iespējas tālāk no draudzes, kura tic Bībelei. Viņa ļaunais joks slēpjas tajā apstāklī, ka viņš ievilinās cilvēkus baznīcā, kurā netic dziedināšanai…

Ja jūs neticat Kunga Jēzus Kristus dziedinošajam spēkam, tad ar to pašu jūs dodat velnam tiesības, jeb brīvu pieeju tam, lai uzbruktu jūsu ķermenim.

Atzīstiet Dieva gribu dziedināšanai, pakļaujieties Viņa gribai un izpildiet to.

Mateja 6: 10

…Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī uz zemes…

MANA LŪGŠANA: Kungs! Es ticu, ka mana dziedināšana un atbrīvošana ir Tava pilnīga griba. Es ticu tam pēdējam vārdam, ko tu izteici Golgātas krustā: “Piepildīts!”. Tava glābšana, kurā ietilpst manis dziedināšana, priekš manis ir piepildīta. Es ticu. Un pieņemu savā dzīvē uz šīs zemes visu to, ko Tu priekš manis esi sagatavojis debesīs. Lai notiek Tavs prāts, Tēvs! Ne kā es gribu, bet kā gribi Tu. Āmen!


 Komentāri (0)  |  2014-09-26 06:10  |  Skatīts: 2358x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ