Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Par pravietošanas dāvanu (3. turpinājums)


 Turpinājums "Attīrot pravietošanu"
                                                  4. Aizspriedumi (pozitīvi)

         Pieņemsim, ka kāds ļoti slavens sludinātājs brauc ciemos uz tavu draudzi un tev tiek lūgts svētīt un aizlūgt (vai pravietot) pār viņu. Patiesībā, tu jūties satraucies, tāpēc ka šis vīrs ir ļoti svaidīts. Iespējams, tu jūties, ka: "Kas es esmu, lai svētītu vai pravietotu pār šo cilvēku? Cik tad pozitīvam šim vārdam vajadzētu būt!" Iespējams, tu nonāksi, līdz brīdim pasludinot daudz glaimojošus vārdus. Šiem vārdiem nebūs liela nozīme šim līderim. Esmu dzirdējis daudz glaimojošus vārdus, kas izteikti pār līderiem.
 

5. Aizspriedumi (negatīvi)

Kāds vīrs, kas tikko kā zaudējis darbu, ierodas uz aizlūgšanu. Patiesībā, tu zini, ka viņš jau atlaists no 9 darbavietām, tikai viena iemesla dēļ - kavējot darbu. Pieņemsim, ka tu esi ļoti disciplinēta persona, vienmēr ierodoties 15 minūtes ātrāk. Patiesībā tev šis vīrs nesimpatizē, jo acīmredzami viņa problēmas ir viņa paša vaina. Ir liela iespējamība, ka tava nepatika pret šo cilvēku samaisās ar atklāsmi, ko Svētais Gars vēlas tev dot.

Reiz tā notika ar mani, tieši šāds cilvēks atnāci pie manis uz kalpošanu. Es zināju par viņa nedisciplinēto uzvedību un iekšēji es jutu šo 'mācītāja' attieksmi, ar vēlmi ieviest korekcijas. Tajā pašā laikā zināju, ka Tas Kungs mani tam nav aicinājis. Esmu aicināts savienot cilvēkus ar Dieva sirdi. Pravieša aicinājums ir izpaust Tēva viedokli, emocijas, kaisli un mīlestību uz konkrēto cilvēku. Tas var ietvert iekšējo dziedināšanu, iedrošinājumu vai atklāsmi par Dieva doto sūtību šim cilvēkam. Nenoliedzu, ka Dieva skumjas un kaislīgie brīdinājumi var būt daļa no pravietiskās atklāsmes.
Tajā situācijā es paņēmu mazu pauzi (es patiesībā aizgāju uz labierīcībām) lai nostatītu pareizi savu sirdi.

Kad sāku viņam kalpot, izlikos (iedomājos), ka viņš manā priekšā ir pilnīgs svešinieks. Ar tādu attieksmi es atvēru muti pravietiskajam vārdam. Pats biju pārsteigts par to, kādi vārdi nāca ārā no manas mutes: "Mans dēls, Es neesmu kā tavs miesīgais tēvs, kas tevi vienmēr kritizē; Es neesmu tāds, kā tavs skolotājs, kurš vienmēr norādīja uz tavām kļūdām, Es esmu tavs Tēvs, Tēvs, kas mīl tevi bez nosacījuma." Šis vīrs sāka raudāt, saņemot dziļu dziedināšanu.

 

6. Priekšzināšanas

Kāds cilvēks lūdz tevi aizlūgt par viņu, taču tu jau zini viņa/ viņas problēmas (bezdarbs, nav dzīvesbiedra, nav kur dzīvot, neticīgi bērni). Tāpēc pravietiskā vārda saņemšanas laikā tu jau meklē atbildes šiem specifiskajiem jautājumiem. Pieņemsim, ka Tas Kungs tev parāda kādu vīziju. Tā kā tu jau zini par konkrēto problēmu, tu sliecies interpretēt šo vīziju no savas priekšzināšanas skatupunkta.

Pieņemsim, ka sieviete ilgojas pēc sava nākamā laulību partnera. Vīzijā tu redzi viņu baltā kleitā un tu varētu interpretēt to: "Es redzu tevi kā līgavu." Bet Dieva ziņa patiesībā varētu būt: "Es redzu tevi bezvainīgu."

 

7. Aizlūgšanas saņēmēja stāsta ietekme

Pirms pravietojam, mēs vienmēr izvairāmies saņemt no cilvēkiem viņu stāstus vai vajadzības. Ļaujot viņiem dalīties ar saviem stāstiem, viņi var tevi ievest kādā konkrētā noskaņojumā; iespējams pat nodot bezcerības sajūtu. Viņu stāsts var būt pilns ar paša sevis žēlošanu un pēc tam, kad esi to dzirdējis, tu vairs nebūsi spējīgs viņu situācijā redzēt Dieva patiesību.

Došu kādu piemēru. Reiz es pravietoju pār kādu vīru, kuru nepavisam nepazinu. Pravietojums izskanēja apmēram tā: "Mans mīļotais dēls, nepasludini negatīvas lietas, kas notikušas tavā dzīvē. Jo tad, kad tu tās pasludini, tās būs kā tērauda ķēde ar smagu bumbu tās galā, kas pieslēgta pie tavas kājas un tas tevi atturēs no tālākas virzības tavā dzīvē. Es vēlos, lai tu fokusējies uz mani. Es mīlu tevi un Man tev ir risinājumi."

Tūlīt pēc pravietiskā vārda viņš atbildēja: "Jā, bet Jūs neziniet, kas notika ar mani. Manu tēvu arestēja un ielika cietumā, un mana ģimene palika bez iztikas."

Es pārtraucu viņu un teicu: "Klausies, tas ir tieši tas, ko Tas Kungs lika tev nedarīt. Nepasludini negatīvas lietas, kas notikušas ar tevi iepriekš.
Viņš skatījās uz mani ar sava veida sašutumu. Un turpināja pasniegt savu nožēlojamo stāvokli. "Bet Jūs neziniet, kas ar mani notika. Reiz mans kaimiņš atnāca un piekāva mani ar mietu."

"Izbeidz!" Es teicu. "Tu taču dzirdēji, ko Tas Kungs tev teica. Nepasludini pagātnes negatīvās lietas pār sevi, jo tas tevi apturēs virzīties uz priekšu tavā dzīvē".

"Bet Jūs neziniet, kas notika ar mani. Viens cits kaimiņš reiz atnāca un mani piekāva ar mietu; viņš mani tik stipri piekāva, ka kopš tās dienas es raustu valodu."
Atkal es viņu pārtraucu un atkārtoju to, ko Tas Kungs bija tikko teicis. Taču viņš turpināja iejaukties atkal un atkal un sāka man stāstīt vēl citu nožēlojamu stāstu. Nu jau es viņu biju pārtraucis piecas reizes.

Tostarp es jautāju Tam Kungam: "Ko lai es daru?" Viņš man atbildēja: "Es nevaru neko viņa labā darīt, tāpēc arī tu nevari neko darīt." Es pieklājīgā veidā pabeidzu Dziedināšanu Istabu sesiju. Viņš acīmredzami bija izvēlējies paša sevis žēlošanu. Es biju vairāk nekā priecīgs, ka varēju pravietot pirms biju dzirdējis kaut vienu no viņa stāstiem, jo citādi viņš būtu, man nodevis viņa bezcerības sajūtas. Es justu līdzjūtību un tas varēja man liegt iespēju dzirdēt Dieva balsi.

 

8. Būt ietekmētam no ārējā izskata

Ar to es domāju par lietām, kas parasti ir redzamas, skaistums, prieks, asaras vai skumjas.

Pats pieļāvu šo kļūdu pirms pāris gadiem, kad kalpojām kādā draudzē. Kad biju pravietojis pār vairākiem cilvēkiem, pie manis pienāca raudoša sieviete. Asaras tecēja pāri viņas vaigiem un manī radās iespaids par skumjām.
Kad sāku pravietot, ziņa bija par vilšanās brīžiem un to, kā Tas Kungs viņai palīdzēs. Kad atvēru acis, sieviete lūkojās manī ar lielu izbrīnu. "Es neatpazīstu nekā no tā," viņa teica. "Es neesmu vīlusies, manī nav nekādas skumjas."

Tagad es biju tas, kurš reaģēja ar izbrīnu: "Bet kāpēc tad Jūs raudat?

"Man ir acu infekcija, kas izraisa asarošanu."

Biju šokā un jutos neveikli, jo pirms pravietoju, es vienmēr cenšos saglabāt neitrālu attieksmi. Uzreiz sapratu, ka viņas asaras bija radījušas manī stipru iespaidu un es nebiju atbrīvojies no šī iespaida pirms sāku pravietot.

Reiz es pravietoju pār slaidu jaunu meiteni. Viņa bija ļoti jauka un vēlējās atklāt kādas lietas saistībā ar okultismu un viņas saistību ar to. Viņa atzinās, ka bija apmeklējusi raganu, kas viņai bija likusi Taro kārtis. Kad klausījos viņas stāstā, man radās iespaids, ka viņa ir trenējusies karatē vai kung fu (austrumu cīņu mākslas ar dziļām okultisma saknēm). Kamēr es lūkojos uz viņas slaido figūru un nevainīgo izskatu, es momentāni atsacījos no šī iespaida domājot: "Viņa, un iesaistīta karatē? Nevar būt!" Kad jautāju, vai viņa ir bijusi iesaistīta kādā citā okultisma aktivitātē, viņa atbildēja: ", es esmu trenējusies karatē un kung fu". Tik ļoti viegli ārējais izskats var mūs pievilt.
Ārējais izskats tikpat labi var mūs novest uz pareiza ceļa, lai kalpotu. Mēs bieži domājam, ka fiziskais ir, jārisina visupirms.

Reiz sieviete pusmūža gados ieradās uz Dziedināšanas Istabām ar spieķi. Viņas ķermenis bija saliekts uz priekšu un uz sāniem dēļ smagas reimatisma slimības formas. Primārā kādas komandas locekļa ideja varētu būt lūgšana par fizisku dziedināšanu, taču tā nav pieeja, kādu es praktizēju savā kalpošanā. Es bieži atkārtoju Jēzus teiktos vārdus par Viņa kalpošanu Jāņa 5:19: "Patiesi, patiesi, Dēls nevar neko darīt, ja Viņš neredz to Tēvu darām..." Tāpēc es operēju no Tēva dotās atklāsmes. Tas Kungs spieda man uzdot jautājumu, vai viņai ir bijuši seksuāli sakari pirms viņa apprecējās. Viņa dusmīgi atbildēja: "Tā nav jūsu darīšana". Bet es uzstāju. Beidzot viņa atzina, ka jaunībā viņai bija seksuālas attiecības. Tās beidzās, kad viņa bija uzzinājusi, ka viņas mīļākais gulēja ar citām meitenēm. Jautāju, vai viņa ir šim bijušajam mīļākajam piedevusi. Izskatījās, ka tas nav iemesls, taču tūlīt pēc tam, kad viņa izvēlējās piedot savam bijušajam mīļākajam, viņa momentāni tika dziedināta no reimatisma.
 

9. "Lasot" cilvēku un ķermeņa valodu

Kad mēs satiekam kādu cilvēku, mēs automātiski izveidojam sava veida iespaidu un kritiku. Kopumā, tiem, kas strādā medicīniskajās, filozofiskajās vai sociālajās profesijās ir spēcīgi attīstīts cilvēku 'nolasīšanas' talants. bet šī spēja patiesībā ir mums visiem, tikai dažādos līmeņos.

Mēs redzam iekšējo (nedrošību) atspoguļotu ķermeņa valodā. Mēs redzam pašapziņas trūkumu atspoguļojamies ģērbšanās veidā, matu sakārtojumā, kosmētikā, stājā un acu skatienā. Mēs redzam augstu jūtīgumu atspoguļojamies sejas vaibstos un roku formā. Kad kāds pāris ienāk kalpošanas vietā, mums nepieciešama sekundes simtdaļa, lai zinātu, kurš ir 'spēcīgākais' partneris.
Mēs to saucam par 'nolasīšanu'. Daudzi pravieši lieto nolasīšanu kā sākuma punktu priekš Dieva vārda. Taču 'nolasīšanai’ ir mazs sakars ar to, kā Dievs redz cilvēku; kā Viņš novērtē raksturu un kā Viņš redz konkrētā cilvēka likteni. Pravietojot mums nepieciešams izslēgt šāda veida informāciju, lai varētu saņemt šķīstu vārdu no Dieva. Sociālajās profesijās 'nolasīšana' ir noderīga, taču atklāsmes jomā tā ir aizliegta, tāpēc, ka tā var aizvest neceļos pravietisko vārdu. Tāpēc es cenšos iztukšot sevi no iespaidiem, ko rada man konkrētais cilvēks. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es parasti pravietoju ar aizvērtām acīm.

10. Attiecības, mīlestība un iemīlēšanās

Mūsu Dziedināšanas Istabās mēs ieteicam nepravietot pār kādu, kas ir ģimenes loceklis, tuvs draugs vai kāds, kuru mēs ļoti mīlam, iespējams pat līdz iespējai 'iemīlēties'.

Esmu bijis liecinieks ļoti destruktīviem pravietojumiem tieši šajā jomā. Esmu redzējis jaunus cilvēkus 'iepravietojot' viens par otru laulībā ar ļoti iznīcinošām sekām. Esot stāvoklī, kad cilvēks ir iemīlējies, tā ir ļoti spēcīga aizspriedumu forma. Kad esi kādā iemīlējies, tavi pravietiskie vārdi nav objektīvi, bet pārsvarā nāk no tavas dvēseles.

Citā līmenī ir grūti pravietot par ģimenes locekļiem vai tuviem draugiem. Līdzjūtība vai vēlme pēc laimīga iznākuma tam cilvēkam var būt tik liela, ka mēs vienkārši pravietojam pār to cilvēku laimi. Kad kāds ģimenes loceklis ierodas pie mums uz Dziedināšanas Istabām, mums ir vispārējs nosacījums, ka tas komandas loceklis, kurš ir personīgi saistīts ar šo cilvēku, labprātīgi atstāj telpu un sevi aizstāj ar citu komandas locekli, nodrošinot neitralitāti.

 

Gordon van Veelen "About the gift of prophesy"

No anglu valodas tulkojis Roberts Vaitkus
Komentāri (0)  |  2016-02-07 08:10  |  Skatīts: 1002x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ