Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Par pravietošanas dāvanu (4. turpinājums)


 Turpinājums "Attīrot pravietošanu"
                                      11. Pravietojot par uzdotu tematu


         "Vai Jūs varētu pravietot pār mani, lai saprastu, vai es saņemšu ASV vīzu?"

Šajā gadījumā, saņēmējs cenšas mūs uzvest uz kāda konkrēta ceļa.
Tas var skanēt skarbi, bet tev vajadzētu apsvērt sekojošo: Lūdzot pravietot par kādu konkrētu tematu, cilvēki cenšas tevi izmantot kā kādu raganu/ nākotnes pareģi priekš viņu šī brīža svarīgajiem jautājumiem. Ja mēs gribam pravietot pār kādu cilvēku, mums būtu vienkārši jārunā tas, ko Dievs brīvi dod; Viņa prioritātes. Tā Kunga acīs kas cits var būt svarīgāks, nekā jebkāda vīza vai uzturēšanās atļauja.

Reizēm cilvēki cenšas, lai mēs pravietojam par naudu, ko tie ir zaudējuši kādā darījumā. Reiz man kāds cilvēks centās mani pierunāt, lai pravietoju par naudas sodu par krāpšanu, ko viņš bija saņēmis no nodokļu inspekcijas. Viņš vēlējās, lai pravietoju, lai uzzinātu vai Dievs viņam atdos šo naudu. Reizēm sievietes cenšas panākt, lai mēs pravietojam par to vai konkrēts vīrietis būs viņu vīrs, vai arī otrādi. Mātes vēlas, lai pravietojam par to, vai viņu bērni nāks grēku nožēlā un tiks glābti. Vīri un sievas vēlas pravietisku apstiprinājumu tam, lai šķirtos no sava laulātā drauga. Nekad neiekrītiet šajās lamatās. Šī iemesla dēļ es tūlīt pat pārtraucu šo personu, ja teikums sākas ar: "Vai Jūs varētu pravietot ja..." Protams, ka tu vari cilvēkam dot padomu vai prasīt Tam Kungam pēc gudrības konkrētajā situācijā.
 
12. Pravietojot rindas kārtībā pārāk ātri

Tas notiek tad, kad tev nepieciešams pravietot par ļoti daudz cilvēkiem vienam aiz otra. Mums ir nepieciešamas īsas pauzes starp katru pravietisko vārdu, lai atklāsme par iepriekšējo var aiziet, pirms tiek pravietots par nākošo. Savādāk iepriekšējās atklāsmes domas var vēl aizvien būt tuvumā jau nākamā pravietojuma laikā. Šādā situācijā mēs sevi atrodam atkārtojam tos pašus vārdus. Mums ir nepieciešams 'sevis attīrīšanās' mirklis no iepriekšējās atklāsmes, lai turpinātu ar nākošo.

Tas ar mani notiek diezgan bieži, kad pēc sapulces ticīgie nostājas rindā gaidot uz pravietisko vārdu. Reiz es trīs stundu laikā pravietoju par vairāk kā 100 cilvēkiem, taču es to vairs nekad nedarīšu. Kādā brīdī (pēc 5 vai 6 pravietojumiem) es jūtu, ka atklāsme vairs nenāk tik ātri. Tāpēc es izveidoju nelielas pauzes, ievelku vairākus dziļus elpas vilcienus, iedzeru ūdeni, izstāstu kādu stāstu vai joku, galvenokārt, lai mazinātu spiedienu un lai sagatavotu sevi jaunai atklāsmei.

 

13. Personīgās intereses

Tas ir ļoti acīmredzami. Ja tev ir jebkādas intereses otra cilvēka dzīvē vai kādā konkrētā situācijā, tu nevari būt uzticams pravietis. Ja tu vēlies, lai tas cilvēks ir daļa no tavas draudzes vai tavas kalpošanas, tas var viegli iespaidot tavu pravietisko vārdu. Viens no maniem līdzstrādniekiem juta, ka ir aicināts būt daļa no citas organizācijas. Es jautāju Tam Kungam: Vai tas ir Tavs plāns manam līdzstrādniekam?" un Viņš atbildēja "Jā". Varēju dzirdēt Viņa "Jā", tāpēc, ka esmu iemācījies ieņemt neitrālu pozīciju. Tad es varēju svētīt mana līdzstrādnieka pārcelšanos uz citu vietu.

Kopš esmu palicis par atraitni, ir bijuši kādi cilvēki, kuri ir saņēmuši 'atklāsmes', lai mani savienotu ar neprecētu paziņu vai ģimenes locekli.
Pašsaprotami, ka šajā situācijā ir bijušas savtīgas intereses, lai redzētu ģimenes locekli vai paziņu laimīgi apprecamies. Personīgas intereses var būt laba lieta, bet tām nevajadzētu būt iesaiņotām pravietiskajā vārdā.

 

14. Neobjektivitāte vai viedoklis

'Pravietošanas dāvana' diezgan bieži tiek lietota, lai apstiprinātu kādu jau esošu viedokli neobjektīvā vai konflikta situācijā. Reiz kādā draudzes sanāksmē dzirdēju konfliktējošus pravietiskos vārdus. Kāds pravietis brīdināja ticīgos neevanģelizēt līdz brīdim, kamēr tiek nostiprināts zināms svētuma līmenis, kāds cits pravietoja, 'ka mums visiem vajadzētu sākt evaņģelizēt un meklēt pazudušos tieši tagad'. Šie vārdi acīmredzami bija personīgā (vai grupas) viedokļa atspulgs draudzē.

Pārsvarā tā nav pravietiskā vārda tīša falsifikācija, jo runātāji ir pilnībā pārliecināti par savu viedokli. Esmu dzirdējis pravietojumus kā apsūdzību, apsūdzot mācītāju manipulācijā un tad mācītāja draugu pravietojam par dumpīgu draudzes kopienu. Esmu dzirdējis manipulējošus pravietiskos vārdus, ar kuru palīdzību tiek uzspiests kāds viedoklis vai mācība.

Ja esi iesaistīts konfliktā, nepielieto pravietisko dāvanu šajā situācijā, jo tavas paša personīgās jūtas, ietekmēs tavus vārdus.
 

15. Līdzība

Šajā situācijā tev var būt kādas iepriekšējas zināšanas, bet vissvarīgākais, tu atpazīsti vārda saņēmēja dzīves aspektus ar paša dzīvi. Tāpēc tu tici, ka ziņai saņēmējam jābūt līdzīgai tai ziņai, kuru esi saņēmis no Dieva un ka risinājumi vārda saņēmējam būs tādi paši kā tev. Tas var arī notikt pravietiskā vārda izpausmes laikā. Ziņa var izrādīties tik līdzīga tai, kādu pats esi saņēmis no Tā Kunga, ka tu vari pat sākt pievienot elementus no savas paša dzīves.

Pieņemsim, ka tavā dzīvē tev ir problēma ar depresiju un Viņš tev atklāja kā to atrisināt caur pozitīvu proklamāciju izteikšanu. Pieņemsim, ka tu pravieto pār kādu ar līdzīgu problēmu. Ir ļoti kārdinoši pravietiskajam vārdam pievienot, ka šim cilvēkam arī jāpasludina pozitīvas proklamācijas (kas varētu būt labs ieteikums). Taču labāk paturi savu personīgo ieteikumu līdz brīdim, kad esi beidzis pravietot. Tad tu vari piebilst: "Man ļoti palīdzēja pozitīvas proklamācijas".
 

16. Nosodoša attieksme (mīlestības trūkums)

Visbiežāk mēs neapzināmies savu nosodošo attieksmi. Mēs varam domāt, ka ar mūsu pašu attieksmi viss ir kārtībā un saskaņā ar Dieva vārdu.

Reizēm, kā piemēru, mēs paņemam vārdus no Jeremijas Vecajā Derībā, kurš pravietoja nāvi un iznīcību pār nāciju, kas nebija griboša atgriezties no grēkiem.

Taču mēs dzīvojam Jaunajā Derībā!
Kad pravietim ir ierobežota izpratne par Dieva vareno mīlestību (kopumā vai pret viņu personīgi), pravietiskie vārdi var būt ar nosodījuma nokrāsu. Daļa no ziņas var būt patiesa, taču kopējais tonis ir nosodošs un sods var tikt pievienots nepaklausības gadījumā.
Reiz kāda sieviete man dalījās par viņas laulības stāvokli un viņa izklāstīja sava vīra bezjūtīgo uzvedību. Pravietiskie vārdi viņai bija ļoti mierinoši. Kad viņa izgāja no kalpošanas telpa, tika paziņots, ka rindā nākošais ir viņas vīrs. Protams, ka tagad biju ar aizspriedumiem un mana mācītāja tipa attieksme teica, ka nepieciešams dot viņam kādus stingrus brīdinājumus, lai novērstu viņa laulības izjukšanu. Man ir pietiekoši daudz pieredzes, lai neļautu sev būt aizspriedumainam. Tāpēc izvēlējos 'baltās lapas' attieksmi, it kā nezinot itin nekā par viņu. Man par pārsteigumu pravietojums sastāvēja no ļoti daudz slavas un itin neviena kriticisma punkta.

Patiesībā Dievam bija ļoti daudz pozitīva, ko teikt par viņiem abiem. Pat necenšos to loģiski izprast. Izskatās, ka Dieva mīlestība pārspēj jebkādu saprašanu.
 

17. Bailes (tāpēc, ka vārds ir nepopulārs vai sastāv no brīdinājuma)

Parasti Dieva vārdi patiesi ataino Dieva mīlestību, taču reizēm (ļoti reti), tie var saturēt stingru brīdinājumu. Manā pieredzē Tas Kungs aktualizēs brīdinājumu vai atklās apslēptu grēku, kad vārda saņēmējs ir dzīvības briesmās.

Tāpēc ļoti retos gadījumos esmu pravietojis brīdinājumus (bez iepriekšējas nojautas) par neiesaistīšanos attiecībās ar neticīgu partneri.

Reiz es devu pravietisko vārdu par kaut kāda veida atkarības uzvedību. Vārds saņēmējs nepieņēma nekādu rīcību, lai mainītu savu dzīvi un kā sekas šai rīcībai un noraidījumam uzsākt terapiju, viņš drīz vien pēc tam izdarīja pašnāvību.

Šāda (reta) pravietiskā vārda laikā mēs, iespējams, varam sajust bailes, tāpēc, ka nevēlamies nevienu apsūdzēt un mēs varam arī baidīties būt nepareizi. Būtiski, lai mēs vienmēr šāda veida pravietisko vārdu neizteiktu publiski
 
Mēs vēl aizvien esam atbildīgi par apstākļiem, kuros pravietojam. Ja pravietošanas laikā mēs jūtam, ka tā ir nosodoša ziņa, mums vajadzētu atlikt to, līdz brīdim, kad varam šo vārdu pasniegt saņēmējam personīgi un drošā vidē.

Mulsināšana vai publiska izgaismošana nav Dieva stils!

Tāpēc parasti mums nav jābaidās, ka Tas Kungs liks mums izteikt apsūdzošus vai nosodošus vārdus. Tas patiešām notiek ļoti reti.

Šajā retajās reizēs savas skarbās atklāsmes mēs varam pozicionēt nevis kā apgalvojumu, sakot: "Tu savu garīgo dzīvi ved briesmās", bet mazliet draudzīgāk un jautājuma formā: "Man ir tāda sajūta, ka Tas Kungs vēlas tevi brīdināt par briesmām. Vai tu šobrīd pakļauj riskam savu garīgo dzīvi? Vārda saņēmējs pārzina pietiekoši labi, kas notiek viņu dzīvē un ir spējīgs ignorēt un noliegt vai arī apstiprināt un pieņemt palīdzību. Ja saglabājam mīlošu attieksmi, saņēmējs visticamāk slieksies atzīties.

Cita veida bailes var rasties brīdī, kad atklāsme, ko esi saņēmis ir savāda. Reiz es pravietoju pār jaunu Dziedināšanas Istabu komandas locekli Austrumeiropā un redzēju vīzijā sieviešu apakšveļas veikalu. Tas man bija ļoti neērti. Es esmu Evaņģēlija sludinātājs. Man nevajadzētu skatīties uz sieviešu apakšveļu, man pat nevajadzētu zināt, ka tāda veida veikali vispār eksistē. Protams, es jokoju. Esmu bijis precējies 33 gadus. Taču tik un tā jutos neērti šīs sievietes priekšā un visu to Dziedināšanu Istabu komandas locekļu priekšā. Manī bija iekšēja cīņa. Ko diez visi šie cilvēki domās par mani, ja teikšu: "Es redzu sieviešu apakšveļas veikalu".

Centos izkļūt no šīs dilemmas un baiļu dēļ sāku melot, sakot: "Es redzu sieviešu apģērbu veikalu". Tajā pašā brīdī sapratu, ka Dievs nebija iepriecināts ar tāda veida iznākumu. Tāpēc sevi pakoriģēju: "Redzu sieviešu apakšveļas veikalu". Kristīna, mana Rumānijas tulks padarīja to vēl sliktāk (manuprāt). Viņa iztulkoja: "Intīmā apakšveļa". Jutu, kā man galvā sakāp asinis. Visi klātesošie sāka smieties. Zināju, kāpēc viņi smejas. Jutos kā izsmiekla objekts viņu priekšā. Man vēl aizvien nebija tulkojuma vīzijai. Tāpēc es turpināju pravietot. Tas kas nāca no manas mutes bija: "Mana meita, tu strādāsi sieviešu apakšveļas veikalā. Tā būs tava evaņģelizācijas teritorija. Tur nāks sievietes un viņas dzirdēs Evaņģēliju. Kādi klienti nāks bez jebkāda nolūka iepirkties, bet lai vienkārši būtu tavā tuvumā un lai justu mātišķo svaidījumu, kas ir pār tevi.."

Kad biju beidzis pravietot, es atvēru acis. Visi klātesošie stāvēja, smējās un smaidīja. Tad es dzirdēju kādu sakām: Nekad vēl neesmu dzirdējis tik precīzu pravietisko vārdu. Mūsu māsa ir daudzus gadus strādājusi sieviešu apakšveļas veikalā. Pirms pus gada viņa aizgāja no šī darba uz labāku pozīciju ar labāku algu. Tieši vakar vakarā veikala īpašnieks bija zvanījis un lūdzis, lai viņa atsāk strādāt. Viņš bija teicis: "Lūdzu, nāc atpakaļ. Mans veikals iet uz grunti bez tevis. Es piešķiršu tev lielāku algu, tikai nāc atpakaļ!" Tagad viņa zina, kādu lēmumu pieņemt".
Manas bailes bija nepamatotas. Patiesībā šī 'bailīgā' situācija vainagojās ar ļoti lielu apstiprinājumu.

Esi zaudējis drosmi?

Iespējams, ka tu domā, ka viss šis 17 punktu saraksts nav īsti iedrošinošs. "Ja man būtu pašam sevi jāpārbauda visos šajos punktos, es nekad nepravietotu."

 

Tā nav tā ziņa. Patiesībā vairākums no šiem 17 kritērijiem norāda tikai uz vienu lietu:

 

Neitralitāte

Kad vietējā draudzē vai savā kalpošanā tev ir jāpalabo savas komandas locekļi, šis saraksts viņiem var būt arī kā iedrošinājuma instruments: "Tas ir lieliski, ka tu pravieto, taču būtu labi tev uztaisīt neitralitātes testu".

 

Iepriekš minētie punkti ir noderīgi arī tad, kad izskanējis pravietiskais vārds. Pieņemsim, ka pravietiskais vārds radījis apjukumu? Tad tu vari pārbaudīt vai pravietis ir izpildījis iepriekš minētos nosacījumus. Iespējams, pravietis nebija neitrāls.

 

Visbeidzot pēc visiem šiem 'nevajag', vēlos tevi iedrošināt alkt pēc atklāsmes dāvanām.

Dievs un Jēzus vēlas, lai mēs pravietotu. 1. Kor. 12:31 Pāvils saka: "Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām", un, kad viņš pabeidz runāt par mīlestību, viņš turpina 1. Kor. 14:1 "Dzenieties pēc mīlestības, tiecieties pēc garīgajām dāvanām, sevišķi, lai jūs varētu pravietot". Pravietošana un savienotās atklāsmes dāvanas ir ļoti spēcīgas un par milzīgu svētību gan ticīgajiem, gan neticīgajiem.
Gordon van Veelen "About the gift of prophesy"

No anglu valodas tulkojis Roberts VaitkusKomentāri (0)  |  2016-02-14 08:14  |  Skatīts: 963x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ