Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Kristus kalpi – Atklāsmes grāmata


Riks Džoiners
Vārds nedēļai
2016. gada 3. nedēļa

 

 
      Pagājušajā nedēļā mēs pieskārāmies Atklāsmes grāmatas izpratnes pirmajai atslēgai, kas atrodas tās pirmajā teikumā: Jēzus Kristus atklāsme. Tā tāpat ir galvenā atslēga visai izpratnei. Visa runa ir par Jēzu un viss ir vērsts uz Viņu. Tādēļ gudri ir Viņu meklēt katru dienu un būt atrodamam Viņā.

 

Nākošā atslēga arī atrodas Atklāsmes grāmatas pirmajā teikumā:

 

«ko Viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem…»

 

Tāpat kā ne visi kristieši ir mācekļi atbilstoši Bībeles definīcijai, tikai nedaudzi atbilst Bībeles kalpa definīcijai. Kā tas tiek paziņots jau pirmajā teikumā, tā ir atklāsme kalpiem. Bez šīs mentalitātes, kas nāk no patiesiem Kristus kalpiem, un dzīves Viņa gribas piepildīšanai, neizdosies saņemt daudz atklāsmes.

 

Kā Tas Kungs teica Jāņa 7:17: «ja kāds grib darīt Viņa prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai Es runāju pats no sevis». Rakstu mācības jeb atklāsmes izpratnes pamatā ir vēlme darīt Viņa prātu. Šis līmenis, kurā mēs dzīvojam kalpa dzīvi, ir līmenis, kurā mēs varam saprast Viņa mācību jeb pravietojumus.

 


Divi ievērojami skolotāji baznīcas vēsturē, Pjērs Abelārs un Аkvīnas Toms, strīdējās, vai vispirms ir jātic, lai saprastu, vai ir jāsaprot, lai noticētu. Atbilstoši Tā Kunga teiktajam Jāņa 7:17, pirms mēs varēsim saprast, mums ir jānotic un jāvēlas Viņam paklausīt.

 Kalps ir tas, kas pieder citam. Kalpam nav nekā sava – pat viņa laiks pieder viņa saimniekam. Kalps ceļas katru dienu, lai uzzinātu un izpildītu saimnieka gribu. Vai mēs dzīvojam, lai darītu Tā Kunga prātu, strādājot visu Viņa Evaņģēlija labā? Vai mēs katru dienu ņemam krustu, nomirstot savām vēlmēm un meklējot darīt to, ko Viņš mums dod darīt?

 

Tas nenozīmē, ka tiem, kas nedzīvo kā patiesi mācekļi vai kalpi, nepieder mūžīgā dzīvība. Tie, kas tic Viņam, ka ir izpirkti ar Viņa upuri pie krusta, ir izglābti. Taču, kad mēs piedzimstam šajā pasaulē, mēs tikai sākam kļūt par tiem, kas būsim, tāpat ar piedzimšanu no augšienes, mēs tikai sākam kļūt par tiem, uz ko esam aicināti. Atrašanās sākotnējā līmenī noved pie ārdošām sekām. Jo mūsu ticība ir mazāk nobriedusi, jo sarežģītāk ir izprast Tā Kunga ceļus, un sarežģītāk izdzīvot šajos nākamajos laikos, kā mēs to vēlāk ieraudzīsim šajā studiju procesā.

 

Tas Kungs teica: «Bet vai grūtajām un zīdītājām tanī laikā» (Mateja 24:19). Es to skaidroju tā, ka būs slikti tiem, kas savus ļaudis tur nenobriedušus, kā arī tiem, kas nav nobrieduši. Briedums Kristū sākas vispirms ar lēmumu vispirms meklēt Viņa gribu. Pamatā Tā Kunga atziņai, ticībai Viņam un sekošanai Viņam ir atziņa, ka Viņš ir Kungs. Ja mēs redzam Viņu tādu, mēs ticēsim Viņam vēl vairāk, nekā būs mūsu personīgā izpratne, viedoklis vai vēlmes.

 

Lai saistītu šo nākamo paziņojumu, no jauna izlasīsim pirmos divus pantus Atklāsmes grāmatā:

 

«Jēzus Kristus atklāsme, ko Viņam devis Dievs, lai rādītu Saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā un ko Viņš, sūtīdams Savu eņģeli, darījis zināmu Savam kalpam Jānim, kas apliecinājis Dieva vārdu un Jēzus Kristus liecību, visu, ko viņš redzējis. ».

 

Atkal mēs redzam, ka tā ir Jēzus atklāsme, kas nodota Viņa kalpiem. Viņš liecina, ka tā ir Jēzus atklāsme, ko viņš redzēja. Tā kā arī mums šajā redzējumā ir jāmeklē Jēzus. To darot, mēs ieraudzīsim Viņu visā mūsu dzīvē. Nolemsim būt par viņa kalpiem, cenšoties darīt Viņa gribu pāri par mūsējo un baudīt šo brīnišķīgo privilēģiju, to darīt.

 

 

 

MorningStar Ministries

 

Uz krievu valodu tulkojusi Diāna Kirsanova

 

No krievu valodas latviski tulkojusi Ilze Platace

 

 

 

Avots: www.outpouring.ru

 

 

 

 

 

Komentāri (0)  |  2016-03-16 07:25  |  Skatīts: 1074x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ