Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Neizšķiežiet savus pārbaudījumus – Atklāsmes grāmata


 Riks Džoiners
Vārds nedēļai

2016. gada 9. nedēļa

                 
                          Mēs turpinām savas studijas no Atklāsmes grāmatas 1:8:


”"Es esmu Alfa un Omega!" saka Kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, Visuvaldītājs!”

Alfa ir grieķu alfabēta pirmais burts, bet omega - pēdējais. Alfabēts ir valodas pamatā un Jēzus ir Dieva valodas pamats – Viņš ir Dieva Vārds. Jēzus – tie ir visi Dieva Vārdi no sākuma līdz beigām. Atklāsmes grāmata mums visu laiku par to atgādina, jo tā ir atklāsme par Viņu. Kad mēs novirzāmies no Dieva atklāsmes un nodoma, mēs aizejam projām no tā, ka Kristus ir centrs visam.

Tālāk Atklāsmes grāmata 1:9:

”Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, Valstībā un izturībā Jēzū, biju salā, ko sauc par Patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ.”

Pirmkārt, Jānis sāk ar to, ka viņš ir dalībnieks bēdās, Valstībā un izturībā Jēzū. Šie trīs jēdzieni ir saistīti. Veltot sevi sekošanai Tam Kungam, mums ir jāgaida bēdu nākšana. Bēdas atnāk virs zemes katra cilvēka dzīvē, bet Kristū tās ir vairāk, jo mēs dzīvojam pretrunā ar šo laiku un ar šīs pasaules valdnieka, velna, gribu.

Un tomēr, ja mēs esam kristieši, mūsu pārbaudījumiem ir savs mērķis. Dievs visu vērš mums par labu. Nemaz nerunājot par Svētā Gara mierinājumu, kuru Viņš mums dod. Padomājot, cik smaga ir dzīve bez cerības un mierinājuma Viņā, bez jēgas, kuru Viņš dod katram pārbaudījumam.

Mācība, kas ir pretrunā Rakstiem, apgalvo, ka mūsu dzīve kļūs vieglāka, vai ka mūsu pārbaudījumi beigsies, kad mēs atnāksim pie Jēzus. No paša sākuma, kad cilvēks nāk pie Jēzus, viņš zina, ka iespējams, viņam nāksies samaksāt ar dzīvi par to, lai pievienotos Viņam. Un visas vēstures gaitā daudzi ir samaksājuši ar savu dzīvību.

Vajāšanas ir teicams filtrs, kas atsijā cilvēkus ar egoistiskām ambīcijām, ķermeņa neveselus locekļus. Identifikācija ar Kristu – tas nav ceļš uz progresu un panākumiem, tas drīzāk ir ceļš uz spaidiem un uzbrukumiem. Kad IV gadsimtā viss izmainījās un būt par kristieti bija politiski, sociālu un ekonomiski izdevīgi, kopā ar to atnāca vissliktākais ticības izkropļojums, kā mēs redzēsim tālāk šis izpētes ietvaros.

Vajāšanas un represijas – tas ir kristietības normāls stāvoklis, kas piesaista tikai lielas dvēseles, tos, kas mīl Dievu un Viņa patiesību vairāk nekā dzīvību. Pamata mācība prasa, lai mēs ne vien nemīlētu savas dzīvības līdz pat nāvei, bet vēl arī uzņemtos savu krustu un ikdienas būtu gatavi mirt šai pasaulei. Patiesa kristietība ir upurēšanās dzīve, bet nevis pamats, lai iegūtu vai sasniegtu kaut ko šajā pasaulē. Vienīgais kristieša sasniegums – ir nākošo laiku sasniegums. Ja mēs dzīvojam Tā Kunga dēļ, bet nevis vienkārši kāda sava izdevīguma dēļ, tad atradīsim patieso dzīvību un valstību.

Pārbaudījumi atnāk katra cilvēka dzīvē. Bez Kristus šie pārbaudījumi var pārvērst pili ciešanu būdiņā. Kad esam iemācījušies dzīvot valstībā, kā Jānis, mēs varam dzīvot būdiņā, bet vienalga sajust neizsakāmu godību un godbijību. Un tomēr atrašanās valstībā prasa pacietību, kā Jānis rakstīja. Pacietība ir viens no lielākiem dārgumiem, kuru mēs varam iegūt. Tā mūs ved pie vēl lielākiem garīgiem dārgumiem, kā mums Raksti liecina. Lūk, daži piemēri:

”Bet, kas labā zemē, ir tie, kas vārdu dzird un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību.” (Lūk. 8:15).

”Tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā un to, kas neiznīkst, Viņš dos mūžīgu dzīvību.” (Romiešiem 2:7).

”Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.”
(Romiešiem 5:3-5).

”Apustuļa zīmes jūsu vidū ir izpaudušās visā izturībā ar zīmēm, brīnumiem un vareniem darbiem.” (2.Korintiešiem 12:12)

”Tā ka mēs paši lepojamies ar jums citās Dieva draudzēs, vērā ņemot jūsu izturību un ticību visās jūsu vajāšanās un spaidos, kas jums jāpanes. Tā ir Dieva taisnās tiesas zīme, ka jūs reiz būsit cienīgi iemantot Dieva valstību, kuras dēļ tagad ciešat;” (2.Tesaloniķiešiem 1:4-5)MorningStar Ministries

Uz krievu valodu tulkojusi Diāna Kirsanova

No krievu valodas latviski tulkojusi Ilze Platace

 

Avots: www.outpouring.ruKomentāri (0)  |  2016-04-17 04:59  |  Skatīts: 1058x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ