Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Tā Kunga diena – Atklāsmes grāmata


 Riks Džoiners
Vārds nedēļai

2016. gada 11. nedēļa 

                 
                      Šajā nedēļā mēs turpinām mūsu studijas no Atklāsmes grāmatas 1:10: 


«Tā Kunga dienā es tapu aizrauts garā…» 

Izpratne par to, ko Jānim nozīmē «Tā Kunga dienā garā» ir atklāsmes sākums par pravietiski svarīgu tematu par „Tā Kunga dienas” nozīmi Rakstos.

Apustulis Pēteris mums uz to norādīja, kad rakstīja: «Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena» (2.Pētera 3:8). Bībeles pravietojumos bieži «diena» attēlo tūkstoš gadu periodu. 

Kā mēs varam aprēķināt atbilstoši Bībeles ģenealoģijai, ir pagājuši 6000 gadi kopš pirmā Ādama vai 6 pravietiskas dienas. Septītā pravietiskā diena ir Sabats. Kad Jēzus teica, ka Viņš ir «Kungs pār sabatu», Viņš runāja par to, kā valdīs periodā, kuru parasti sauc par «milleniumu». Šis tūkstošgadu periods, kas ir septītā pravietiskā diena, tāpat ir aprakstīts kā «Tā Kunga diena», kurā Jānis tika pravietiski paņemts šajā atklāsmē.

«Tā Kunga dienas» kā septītās pravietiskās dienas koncepciju apstiprina agrīnās draudzes tēvi, par ko es detalizētāk runāju savā jaunajā grāmatā «Rītausmas armija». Mēs šeit nevaram iedziļināties detaļās, bet pirmā gadsimta apustuļi un agrīnās draudzes tēvi zināja par šo garīgo koncepciju. Kad viņi runāja, ka jau atrodas «pēdējos laikos », viņi atsaucās uz pravietiskās nedēļas pēdējām pravietiskajām dienām. Agrīnās draudzes tēvi to liek skaidri saprast, kad par tām runā kā par vienu gadu tūkstoti. 

Mūsu studijās šeit ir jāsaprot, ka notikumi, par kuriem Jānis pravietoja, sāka risināties nekavējoši. Galvenā šīs atklāsmes tēma ir Tā Kunga diena un kā šie notikumi noveda uz to. Liela mūsu studiju daļa ir sapratne par to, kas jau ir noticis, kas notiks, un kāda ir mūsu daļa šajā Dieva plānā, kas risinās. 

Atklāsmes grāmatas 1:10 turpinājumā mēs lasām: «un dzirdēju aiz manis balsi kā bazūni saucam …» Bazūnes bieži simbolizē vēstījumus, kas tiek izplatīti virs zemes. Bazūnes skaņas Izraēlā bija vēstījums ļaudīm par tādām lietām, kā svētās dienas, svētku sākumu vai aicinājumu uz karu. Vēlāk Atklāsmes grāmatā mēs ieraudzīsim, kā septiņas bazūnes pravieto septiņus vēstījumus, kas notiks laikā un atvedīs pie Tā Kunga dienas. 

Kad Jānis apgriezās «redzēt balsi, kas ar mani runā » (skat. Atklāsmes gr. 1:12), viņš ieraudzīja To Kungu. Lūk, ko Tas Kungs teica: 

«To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti septiņām draudzēm: Efezā, Smirnā, Pergamā, Tiatīrā, Sardos, Filadelfijā un Lāodikejā» (Atklāsmes gr. 1: 11). 

Tā sākas Tā Kunga vēstījums Savai draudzei cauri laikiem, kas ved pie Viņa Valstības atnākšanas. Kā bija teikts, mēs varam saskatīt paralēles, kā draudzes vēsture savijas ar Viņa vēstījumu šīm septiņām draudzēm. Mēs turpināsim to pētīt, jo tā ir atklāsme par to, kur draudze bija, kur tā ir tagad un uz kurieni tā aizies, lai sagatavotu ceļu Tam Kungam un Viņa  Valstībai, kas nāk. 

 

MorningStar Ministries

Uz krievu valodu tulkojusi Diāna Kirsanova

No krievu valodas latviski tulkojusi Ilze Platace

 

Avots: www.outpouring.ru

Komentāri (0)  |  2016-04-25 02:50  |  Skatīts: 2093x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ