Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Septiņas draudzes – Atklāsmes grāmata


 Riks Džoiners
Vārds nedēļai
2016. gada 6. nedēļa

 

                 Šajā nedēļā mēs apspriedīsim Atklāsmes grāmatas 1:4-5:

 

„Jānis septiņām draudzēm Āzijā! Žēlastība jums un miers no Tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem septiņiem gariem, kas Viņa goda krēsla priekšā,

un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar Savām asinīm atbrīvojis no mūsu grēkiem”

     Kā mēs jau minējām, Āzijā bija vairāk draudžu, nekā šīs septiņas. Dažas bija lielākas un ievērojami svarīgākas, tādas kā draudzes Galatijā un Kolosā, kurām Pāvils rakstīja vēstījumus, Troadā, kur Pāvils kādu laiku dzīvoja, un citas. Ar ko šīs septiņas draudzes atšķīrās no citām, kādēļ tikai pie tām Tas Kungs griežas Atklāsmes grāmatā? Kādēļ vesela atklāsme tika veltīta šīm draudzēm?

Maz kas no šīm atklāsmēm piepildījās šo draudžu eksistēšanas laikā. Piepildīties tas sāka tūlīt, bet izstiepās gandrīz pa diviem gadu tūkstošiem, un vēl attīstās. Acīm redzot, ka šis vēstījums bija ne tikai burtiski šīm draudzēm. Septiņi – tas ir pravietisks skaitlis, kas nozīmē pilnību, pabeigtību. Tas balstās uz to, ka radīšana turpinājās septiņas dienas. Kā vienojās agrīnās draudzes tēvi, pirmo apustuļu mācekļi, šīs septiņas draudzes pārstāv visas draudzes visā draudžu laika periodā.

Kā mēs ieraudzīsim vēlāk, atklāsmes secība šīm draudzēm parāda apbrīnojami precīzu draudžu vēstures attīstības shēmu, ja to sadala septiņos periodos. Tāpat kā stiprās puses, tā arī katras draudzes problēma ir paralēle tam, kāda bija draudze kopumā dotajā laika periodā. Šī pravietojuma precizitāte attiecībā uz visu draudzi ļoti iedvesmo un uzmundrina. Vēl vairāk, tas mums palīdz skatīties sejā šim laikam, kurā mēs paši dzīvojam. Šo atklāsmi var lietot arī citos līmeņos.

Piemēram, jauna draudze augot visdrīzāk izies cauri visām fāzēm, kas aprakstītas Atklāsmes grāmatā. Briedums kādās sfērās parāda noteiktas vājības. Tas ir līdzīgi tām stadijām, kurām cauri iet katrs atsevišķi ņemts cilvēks. Izejot cauri visām šīm stadijām, kad cilvēks jau ir nobriedis, pati bīstamākās un mānīgākās lamatas – piezogas remdenība un pašapmierinātība, lamatas, kurās nokļuva Laodeķijas draudze. Un tā, šī shēma var derēt kā katram indivīdam, tā arī draudzei, kustībai, un visai draudzei kopumā gadsimtu gaitā.

Jānis sāka šo atklāsmi septiņām draudzēm, svētījot tās ar žēlastību un mieru –divi balsti, uz kuriem tiek celta katra dzīve un katra draudze. Tā nav vienkārši Jāna svētība, bet arī Tā Kunga, kas bija ir un nāk. Tas ir atslēgas moments Tā Kunga raksturojumā. Daudzi Viņu pazīst no Rakstiem. Citi Viņu pazīst pēc tā, kāds Viņš būs, kad atgriezīsies. Bet Viņa mūžīgais vārds – «Es Esmu», bet ne «es biju», vai «es būšu». Ir labi Viņu pazīt no Rakstiem un vēstures. Teicami ir Viņu redzēt, kāds Viņš nāk. Bet patiesībā Viņu pazīt nozīmē Viņu pazīt tagadnē. No Alfa līdz Omega, no Sākuma līdz Beigām, Viņš ir viss! Viņš ir uzticamais Liecinieks, Tas, Kurš uzvarēja nāvi. Viņš ir pār ikvienu ķēniņu, pār ikvienu varu.
Septiņi Dieva gari, kas šeit tiek pieminēti, tie nav septiņi dažādi gari, no kuriem Dievs sastāv – tā ir atklāsme par Dievu viņa pilnībā. Tā būtība – Jēzus ir pilna atklāsme. Dieva Tēva pilnība, dievišķā klātbūtne pār Viņu. Tas nenozīmē, ka Tēvs nav viennozīmīga cita Personība, bet Viņš un Viņa Dēls atrodas tādā vienotībā, ka Jēzū mēs redzam visu Tēva dabu. Jēzus ir Dieva augstākā atklāsme. Šī atklāsme, kas dota Jānim, visa ir par Jēzu. Viss Viņā tiks savienots. Tādēļ mūsu galvenais mērķis ir visā pieaugt Viņā. Viņam slava un vara mūžīgi mūžos!

Kad mēs raugāmies uz atklāsmi septiņām draudzēm, mums tas ir jāmeklē, lai Viņu ieraudzītu. Bet pēc tam ir jālieto šīs zināšanas, lai ieraudzītu Viņu mūsu draudzē mūsu laikos. Viņš atrodas savas draudzes vidū.


MorningStar Ministries

Uz krievu valodu tulkojusi Diāna Kirsanova

No krievu valodas latviski tulkojusi Ilze Platace

 

Avots: www.outpouring.ru 
Komentāri (0)  |  2016-04-04 03:51  |  Skatīts: 4082x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ