Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Izvēles varianti


  Riks Džoiners
 Kristieša brīnišķīgā dzīve

 Vārds nedēļai 22. daļa

     
     Lai saprastu un sekotu Dieva augstākajam aicinājumam Kristū, mums ir jāapzinās, ka mums visu laiku ir jāizdara izvēle. Fatālistiem to ir grūti aptvert, bet vēl grūtāk ir iemīlēt šādu alternatīvu. Bet tā ir taisnība, un patiesībā tā ir liela daļa no katra kristieša dzīves. Tieši tādēļ Tas Kungs ievietoja Atzīšanas Koku Dārzā. Tas kalpoja nevis tādēļ, lai Ādams un Ieva sagrēkotu, bet nevar būt patiesas paklausības, ja viņiem nebūtu brīvības neklausīt. Nevar būt patiesas pielūgsmes, ja nav brīvības nepielūgt. Katrs solis pretī briedumam Kungā nozīmē izdarīt pareizu izvēli.


Vēstulē Ebrejiem 11:25-26 mums ir teikts, ka Mozus izdarīja izvēli par labu ciešanām kopā ar Dieva tautu «par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas». Mozum bija izvēle. Viņa dzīves stāstā mēs redzam, ka viņam daudzas reizes nācās sastapties ar nepieciešamību izvēlēties. Pati svarīgākā izvēle, kura noveda Mozu līdz viņa aicinājumam, droši vien bija tajā brīdī, kad viņš izvēlējās pagriezties un paskatīties, kas sevišķs bija degošajā krūmā. Cik daudz cilvēku palaiž garām savu aicinājumu Kungā, jo negrib nogriezties no saviem plāniem, rutīnas un darbiem, lai paskatītos uz kaut ko no Dieva?

Būtība ir tāda, ka šis ceļš ir brīvprātīgs, un tur ir nepieciešama pastāvīga lēmumu pieņemšana, kura atbilstoši brieduma mēram kļūst arvien grūtāka. Svētais Gars, Kurš mums ir dots, nepieņems lēmumus mūsu vietā. Viņš ir „Palīgs” nevis „Izpildītājs”. Ceļš līdz augstākajam aicinājumam ir augšana ticībā, gudrībā, izpratnē, atbildībā un varā. Mēs mācamies valdīt.

Lasot Apustuļu darbus, mēs redzam, ka apustuļus nevadīja neredzama roka, bet viņiem bija vara pieņemt lēmumus un izvēlēties. Mēs ne vienu reizi vien lasām frāzes, kuras viņi izteica, tādas kā: «Es nolēmu…». Mazus bērnus jāved pie rokas, un nenobriedušiem kristiešiem ir vajadzīgs vārds par visu, ko viņi dara. Bet atbilstoši brieduma mēram nepieciešamība pēc tā tiek novesta līdz minimumam.

Vārds «apustulis» nozīmē «sūtītais». Apustuļi ir sūtīti ar varu, jo bija pietiekoši gudri un nobrieduši, lai pieņemtu pareizus lēmumus. Kad viņi stāvēja izvēles priekšā, pieņemot lēmumus, kurus Tas Kungs negribēja, lai viņi pieņemtu, Viņš tiem deva sapni vai redzējumu, lai koriģētu situāciju. Bet lielāko tiesu viņi paši nolēma kur iet.

Tādēļ atbilstoši briedumam Kungā mūsu atbildības sfēra palielinās. Patiesa vara nevar būt bez atbildības. Neskatoties uz to, ka mums blakus ir Pats Kungs, Viņš grib, lai mēs pāraugam to vecumu, kad mēs vienkārši saņemam no Viņa pavēles. Viņš grib, lai mums būtu Viņa sirds un Viņa prāts, lai mūsu lēmumi sakristu ar Viņa lēmumiem. Lai Viņa griba īstenotos caur mums.

Atbilstoši mūsu brieduma pakāpei Viņā mums ir jāiemācās atpazīt, cik tā ir liela privilēģija, ka Viņš mums nedod precīzus norādījumus, bet noliek izvēles priekšā, jo mums uzticas. Viņš vēlas, lai mēs pieaugtu ticībā un gudrībā tikpat spēcīgi kā Viņa balss pazīšanā.

 

MorningStar Ministries

 

Uz krievu valodu tulkojusi Diāna Kirsanova.

No krievu valodas tulkojusi Ilze Platace

Avots: www.outpouring.ru

 

Komentāri (0)  |  2015-07-25 06:19  |  Skatīts: 1308x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ