Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Asāks par katru abpusgriezīgu zobenu- Atklāsmes grāmata


 Riks Džoiners
Vārds nedēļai

2016. gada 13. nedēļa 


         Pagājušajā nedēļā mēs studējām Atklāsmes grāmatu 1:12-16, kur apustulis Jānis apraksta vienu no krāšņākajām Tā Kunga atklāsmēm, kas jebkad ir dota cilvēkam. Jēzus stāvēja gaismekļu vidū, par kuriem 20. pantā ir teikts, ka tās ir septiņas draudzes. Šeit mēs fokusēsimies uz pēdējo daļu:

«no Viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs ass».

Zobens, kas iziet no Tā Kunga mutes ir Viņa Vārds. Kā Ebrejiem 4:12 mums saka: «Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis». Nav tāda spēka virs zemes kā Dieva Vārds. Kad Viņš runāja, tapa radība. Kad Viņš runāja uz mums, Viņa jaunais radījums parādījās mūsos.

Viņa vārds ne tikai svētī, bet arī atdala un tiesā. Viņa vārds iespiežas dziļi sirdī, dziļāk, nekā mēs paši varam iedomāties. Tas ir nepieciešams, lai mēs būtu atdalīti no kritušās dabas grēka un nāves saknes, ar kuru mēs piedzimām. Viņa vārds veic operāciju mūsu domu nodomu dziļumos. Vai jūs esat iemācījušies mīlēt Viņa vārdu tādā veidā? Tas ievaino, bet tas ir par labu. Tāda ir patiesā Dieva vārda daba, kas iziet no Kristus Viņa draudzes vidū.

Kur šodien var atrast tādu Viņa vārdu? Kur ir tās svētrunas, kas dziļi griež, atkailinot mūsu dziļāko grēku un aizvedot mūs pie vienīgā atbrīvotāja, pie krusta? Tās ir reti. Tās ir reti sastopamas un tādēļ daudzi, kas sevi uzskata par Kristus sekotājiem un nevainojamu līgavu, kuru Viņš ir pelnījis, drīzāk ir saderinājušies ar šīs pasaules garu, nekā ar Viņu.

Kā mēs redzēsim vēlāk, eksistē viltus draudze – prostitūta, kas ir saistīta ar šīs pasaules garu un kas vajā patieso draudzi. Taču Dievs to pieļauj un lieto, lai radītu tīru līgavu, kuru Viņš meklē. Viltus draudzi baro miesas kārības, bet būt par patiesās draudzes daļu var atnest sāpes. Patiesie mācekļi pacieš sāpes no Viņa vārda, lai dabūtu Viņa dabu.

Lai arī tā reizēm atnes sāpes, Viņa vārds ir milzīgas mīlestības, miera, prieka un brīvības avots, kādu vien var iepazīt šajā dzīvē. Un atkal tas atnes sāpes kā svētību. Viņa vārds mūs noved pie milzīgas pazemības, apzinoties mūsu pagrimuma dziļumus. Viņa vārds tāpat mūs dziedina un atjauno Viņa dabu mūsos.

Kad jūs pēdējo reizi dzirdējāt vēstījumu par grēku? Kur jūs pēdējo reizi dzirdējāt jūsu sirds dziļumu samaitātības atmaskošanu? Varbūt tajā pēdējā reizē arī jūs bijāt patiesā draudzē, ar To Kungu vidū. Tā Kunga vārds ir ne tikai par grēku, bet ir arī par to. Bez tā mēs neatradīsim «svētu dzīvi, bez kā neviens neredzēs To Kungu,» (skat. Ebrejiem 12:14). Kā 2.Timoteja 4:1-4 mūs brīdina:

«Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams: pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.»

Lielākā draudzes daļa šodien klausīsies tikai vēstījumus, kas dod labas jūtas par sevi, kas noved pie briesmīgām nebībeliskām doktrīnām. Daži pat māca, ka tiesa nav Jaunās Derības sastāvdaļa. Milzīgu Jaunās Derības daļu nāksies izmest, ja pieņemtu šo muļķību, bet tā dara. Tādās draudzēs var atrast rindu izklaides, jautru lietu un pastāvīgu iedvesmu, bet jūs neatradīsiet To Kungu.

Daudzās draudzēs šodien jūs nedzirdēsiet daudzas jaunās Derības daļas. Lūk tikai viens, kam der piegriezt vērību:

«Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit. Jo miesas tieksmes ir pret Garu, bet Gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet, ja Gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.» (Galatiešiem 5:16-21).

Ja mēs meklējam tikai laimi un pašapmierināšanos, tad mēs atrodamies bīstamībā saņemt sāpes uz visu mūžību. Bet ja mēs pieņemam sāpes un korekcijas šodien, tad saņemsim milzīgu prieku mūžībā.MorningStar Ministries

Uz krievu valodu tulkojusi Diāna Kirsanova

No krievu valodas latviski tulkojusi Ilze Platace

 

Avots: www.outpouring.ruKomentāri (0)  |  2016-05-02 03:29  |  Skatīts: 1422x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ