Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Meklējot Viņa Vaigu – Atklāsmes grāmata


 Riks Džoiners
Vārds nedēļai

2016. gada 14. nedēļa 


                 Atklāsmes grāmatā 1:16 Jānis apraksta To Kungu:

«Un Viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā».

Saules enerģija uztur dzīvību uz zemes un padara to vispār iespējamu. Tāpat Dieva vaigs uztur katru fizisku un garīgu dzīvību, un padara to iespējamu. Kā apustulis Pāvils teica Atēnu filozofiem: «Jo Viņā mēs dzīvojam un rosāmies, un esam, kā arī daži jūsu dziesminieki sacījuši: mēs arī esam Viņa cilts.». (skat. Ap.d. 17:28).

Mēs varam atpazīt cilvēkus divos veidos – vai nu pēc sejas vai pēc balss. Bez tā, ka cilvēkam ir kādas īpašas pazīmes, piemēram, trūkst rokā pirksta, tad cik cilvēkus jūs varat atpazīt pēc rokām? Visdrīzāk, pašus tuvākos mēs nevarētu tādā veidā atpazīt. Taču, cik daudz cilvēku pazīst Dievu tikai pēc Viņa rokas, kas viņiem dod? 1.Laiku 16: 11 un Psalmi 105- 4 mums pavēl: «Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, vienumēr meklējiet Viņa vaigu!!».

Tā Kunga roka simbolizē Viņa spēku un nodrošinājumu. Tas viss ir brīnišķīgi, un tas ir jāmeklē, bet aicinājums meklēt Viņa vaigu ir galvenais. Ja mēs pazīstam Viņu tikai pēc rokas, tad domāsim, ka jebkura roka, kas mums dod, ir Viņa roka. Mums ir jāmeklē Viņa vaigu. Tas spīd kā saule, jo visa dzīvība iziet no Viņa.

Kā lai mēs meklējam Viņa vaigu? Ir jāmeklē Viņu pašu un Viņa ceļus, ne vienkārši viņa darbus. Kā ir rakstīts Psalmos 103:7 «Viņš Mozum atklāja Savus ceļus un rādīja Israēla bērniem Savus darbus». Ir brīnišķīgi redzēt Viņa darbus un atcerēties, ka tie ir svarīgi – Israelam bija pavēlēts katru gadu stāstīt par Viņa darbiem jaunajām paaudzēm. Taču ir starpība starp to, kā redzēt Viņa darbus un redzēt Viņu Pašu.

Mozus meklēja Tā Kunga vaigu. Pat esot lieciniekam visiem varenajiem darbiem, viņš vienalga lūdza iepazīt To Kungu, lūdza redzēt Viņa godību. Mozus sastapās ar To Kungu vaigu vaigā, kā cilvēks satiekas ar savu draugu. (skat. 2.Mozus 33:11). Es domāju, tādēļ viņā bija tik daudz dzīvības. Pat 120 gados viņa spēks nebija zudis, un skats nebija pazaudējis asumu. Mozus tik daudz laika pavadīja ar To Kungu, ka iespējams, nevarēja dabīgā nāvē nomirt – Tas Kungs atnāca un vienkārši viņu paņēma. Mums ir teikts, ka Viņa Gars atdzīvina mūsu mirstīgās miesas (skat. Romiešiem 8:11). Laiks, kas pavadīts Garā mūs padara jaunākus. Kā Jēzus teica, mūžīgā dzīvība ir pazīt To Kungu (skat. Jāņа 17:3).

Tas Kungs ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Viņš nav vienkārši glābšanas formula, Ceļš ir Personība. Ne vienkārši pareiza doktrīnas izpratne, Patiesība ir Personība, kuru ir jāzina. Ja šī Personība nav mūsu dzīvība, tad mēs pa īstam nepazīstam Ceļu un Patiesību. Mums nav jābūt apmierinātiem vienkārši zināt par Viņu. Viņu ir jāpazīst vaigu vaigā. Tas ir pats svarīgākais dzīves mērķis. Visa pārējā kvalitāti un izturību nosaka mūsu personīgās tuvās attiecības ar To Kungu.

 

MorningStar Ministries

Uz krievu valodu tulkojusi Diāna Kirsanova

No krievu valodas latviski tulkojusi Ilze Platace

 

Avots: www.outpouring.ruKomentāri (0)  |  2016-05-08 04:26  |  Skatīts: 2028x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ