Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Dieva kritikas sendvičs – Atklāsmes grāmata


 Riks Džoiners
Vārds nedēļai

2016. gada 19. nedēļa

 
     Kunga vēstījumā Efezas draudzei mēs redzam sava veida modeli, kā viņš vēršas pie katras draudzes vai draudzes laikmeta. Viņš sāk ar atzinību, tad seko atmaskošana. Bet pēc tam Viņš dod apsolījumu un cerību balvai tiem, kuri nožēlos grēkus un labos savas kļūdas. To sauc par kritikas sendviču. Ja šādā veidā Tas Kungs runā ar katru draudzi šajā grāmatā, tad vai tāpat Viņš nerunā ar Savu tautu šodien?

Tas Kungs uzslavēja Efezas draudzi par to, ka viņi ir pārbaudījuši tos, kas sevi sauc par apustuļiem, bet tādi nav. Vārds apustulis nozīmē «sūtītais», tas ir domāts «Dieva sūtītais». Visus patiesos kalpotājus Dievs sūta, bet apustuļiem ir īpaša vara, bet pašreiz neieslīgsim detaļās. Taču no šī vēstījuma mēs varam novērtēt dažas atsevišķas rakstura iezīmes, kuras var sagaidīt patiesajos Dieva sūtītajos vēstnešos.

Ja Jēzus lietoja „kritikas sendviču” katrai draudzei, pie kuras vērsās, vai to pašu nederētu sagaidīt arī no tiem, kurus Viņš sūta? Dažiem, kas sevi uzskata par Dieva sūtītajiem, nav nekā, ko teikt, kā vien labu. Tas var derēt, ja draudze uzvedas pilnīgi, bet kurai draudzei nevajadzētu kādu labojumu? Daudzus, ko šodien sauc par pravietojumiem, labāk vajadzētu nosaukt par «glaimiem». Rakstos nav nekā laba attiecībā pret glaimiem un tiem, kas tos lieto.

Tādi paši ir tie, kuru vēstījumi satur tikai labošanu, un nesatur cerību un nākotnes redzējumu. Dievs tādā pašā veidā nevēršas pie draudzes. Mums ir vajadzīgi līderi, kas pārbaudīs tos, kas apgalvo, ka Dievs viņus ir sūtījis, atpazīstot meļus un pasargājot Dieva tautu no viņiem.

Tas Kungs tāpat paslavēja Efezas draudzi par nepatiku pret nikolajītu mācību, kuru Viņš arī ienīst. Teologi uzskata, ka runa visdrīzāk ir par Nikolaju, vienu no septiņiem diakoniem. Taču pierādījumi, ka tā ir viņa mācība, labākajā gadījumā ir virspusēji.
 
Šī doktrīna dzīvo vēl līdz šim, eksistējot dažādās formās. Šī mācība pieļauj un pat attīsta ticīgajos izlaidību, paziņojot, ka, ja mēs esam pilnīgi garā, tad nav svarīgi, ko dara mūsu miesa. Acīm redzams, ka tā ir dēmoniska doktrīna (skat. 1.Tim. 4:1). Kā ne vienu reizi vien Raksti brīdina, tie, kas dzīvo miesā mirs, un kas praktizē tādas lietas, „neiemantos Dieva Valstību” (skat. Gal. 5:21).

Vārdu «nikolaīts» var interpretēt kā «dominēšana pār lajiem» jeb «laju apspiešana». Tādēļ daži vēsturnieki un teologi domā, ka tieši šī doktrīna nozaga baznīcai Bībeles patiesību par visu ticīgo priesterību. Tās vietā ir nolikta doktrīna, ka ir vidutāji – īpaša svēto kārta. Tas ir pretrunā ar Jaunās Derības mācību, tādu kā 1.Timoteja 2:5 «Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus».

Maldu mācības par šo doktrīnu ir ārdošas Jaunās Derības draudzei šodien, tās ir jānoraida. Jaunajā Derībā visiem ticīgajiem ir tieša pieeja Kristum. Mums nav vajadzīgs neviens cits starpnieks. Mēs varam būt droši pārliecināti, ka jebkurš, kurš paziņo, ka ir starpnieks, nevar būt Dieva sūtīts.

Tas nenozīmē, ka mums nav jābūt zem līdera vadības. Rakstos priesterība atšķiras no pilsoniskās ķēniņa varas. Lai tuvotos Dievam, mums nav vajadzīgs otrs cilvēks. Taču mums ir jāpakļaujas Viņa ieceltajai varai draudzē, un tāpat pilsoniskajai varai, priekšniekam darbā u.t.t.

Bet attiecībā uz pieaugošo morālo pagrimumu pasaulē teikšu, Dieva Vārda patiesības zināšanas un disciplīna mums palīdzēs atrasties tīrībā, kā tas klājas Svētā Gara templim. Bet patiesa aizsardzība pret pasaulīgumu ir pieaugšana mīlestībā uz Dievu un dzīve atbilstoši redzējumam un mērķiem. Kad mēs sevi ieraudzīsim kā ķēniņu Ķēniņa bērnus, mēs izturēsimies ar cieņu un godbijību, kādu pieprasa šāds statuss.


MorningStar Ministries

Uz krievu valodu tulkojusi Diāna Kirsanova

No krievu valodas latviski tulkojusi Ilze Platace

 

Avots: www.outpouring.ruKomentāri (0)  |  2016-06-18 07:21  |  Skatīts: 2656x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ