Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Piecas fiziskās dziedināšanas atslēgas (3. atslēga)3. atslēga -  PAAUDŽU NEKRIETNĪBA (GRĒKI).

„Kas ir paaudžu nekrietnība?”, Tu vari jautāt, vai arī Tev ir pilnīgi skaidrs, par ko mēs runājam?

Daudzu gadu gaitā mēs esam pārsteigti, cik kristiešiem ir maza vai vispār nav nekādas saprašanas par paaudžu grēkiem, un vienlīdz pārsteigti par brīvību un dziedināšanu, kā daudzu pieredzi, kad mēs mācījām un kalpojām šajā būtiskajā jomā.

Sāksim.

Paaudžu pārkāpumi (grēki).

Visi no mums ir pazīstami ar gravitācijas spēku. Gravitācija ir nemainīgs fizisks likums, kuru Dievs ir iedibinājis Viņa radībā. Vai persona zina par gravitāciju vai nē, tā joprojām ir realitāte. Līdzīgi, cilvēks varētu doties uz klints malu, sludinot: „Es neticu zemes pievilkšanas spēkam”, bet viņš drīz dabūs izjust sekas.

Tas pats ir ar Dieva garīgajiem likumiem. Daudziem šķiet, ka garīgie un morāles likumi ir relatīvi, bet patiesība ir pilnīgi pretēja; arī tie ir nemainīgi, un to pārkāpšana izraisa attiecīgas konsekvences. Radītājs ir iedibinājis nemainīgus garīgus likumus, tādus kā:

Paklausība = Svētība,

Nepaklausība = Lāsts.

Mēs tos varam atrast 5. Mozus grāmatā (Bībele), un arī Jaunajā Derībā mēs redzam līdzīgu principu: „Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļauj.” (Galatiešiem 6: 7).

Jo lielāka izpratne par Svētajiem Rakstiem mums ir, jo lielāka ir mūsu spēja izvairīties no visa, kas varētu kaitēt.

Henrijs Raits (Henry Wright), kas būs viessludinātājs mūsu tuvākajā konferencē „Fiziskās dziedināšanas atslēgas” saka: „Viena no ienaidnieka taktikām ir panākt, lai jūs nezinātu Svētos Rakstus un tos pārkāptu, tādā veidā nostiprinot savu ietekmi jūsu dzīvēs.”

Paturot šo prātā, mums vajadzētu būt pietiekami saprātīgiem, lai mācītos Dieva garīgos  likumus.

Desmit baušļi.

Dievs deva Savus likumus Mozum. Viņš tos rakstīja ar Savu pirkstu uz akmens plāksnēm. Viņš mums deva Savus likumus, jo Viņs ir mīlestības pilns Dievs, kas vēlas, lai mēs saprastu likumus, kurus Viņš ir ieviesis. Tādā veidā mēs varam izvairīties no lāstiem, kuri nāk pār nepaklausīgajiem, un varam dzīvot svētībās - slava Dievam!

Un lai gan mēs esam iegājuši Jaunajā Derībā, mēs zinām, ka likumi, kurus Visaugstākais deva toreiz vēl joprojām pastāv. Jēzus saka:

„Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek.” (Mateja evaņģēlijs 5: 18).

(Patiesībā mēs esam pilnvaroti šobrīd dzīvot pēc augstākiem standartiem nekā Bauslība pieprasa, bet tā ir cita mācības stunda).

Kā daļu no Mozum dotā otrā baušļa, mēs atrodam vienu no Tā Kunga garīgajiem likumiem:

”Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes.
Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas Mani ienīst,
un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus.”
(2. Mozus 20: 4 – 6)

Cik nopietns paziņojums!

Šajā īsajā mācību stundā mēs neaplūkosim visus  jautājumus, kuri varētu rasties sakarā ar šo Rakstu vietu, taču mēs vēlamies uzsvērt kā faktu, ka vienas paaudzes darbība var ietekmēt trīs vai četras nākamās paaudzes vai nu uz svētību vai lāstu.

Tas ir interesanti, ka ja jūs dodaties pie ārsta, jo jums ir aizdomas, ka jums ir diabēts, pirmais jautājums, kuru viņš jums uzdos, ir: „Vai kāds no jūsu ģimenes cieš no diabēta?”  Ārsti zina, ka dažas slimības turpinās no paaudzes uz paaudzi.

Pamatojoties uz Bībeles vietu, kuru tikko aplūkojām, jūsuprāt, vai varētu būt iespējams, ka mūsu senču grēki varētu atvērt durvis, lai lāsts būtu aktīvs un ietekmētu nākamās paaudzes?

Mēs esam kalpojuši lielam daudzumam laužu 25 gadu laikā kopš ELLEL  kalpošanas tika izveidotas, un ir konstatēts, ka daudzos gadījumos tā ir galvenā atslēga, kas atbloķē sāpes un ciešanas. Kad paaudžu lāsti ir salauzti, sekas var būt apbrīnojamas.

Bet Jēzus kļuva par lāstu mūsu dēļ, kas nozīmē, ka mums vairs nav jādzīvo  šo lāstu varā. Mēs varam salauzt tos Jēzus vārdā. Viņš mums ir devis pilnvaras to darīt, un mūsu uzdevums ir apgūt savās dzīvēs, to ko Viņš ir panācis priekš mums.

Svarīga piezīme: mēs vēlamies, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka paaudžu pārkāpumus nekad nedrīkst izmantot kā attaisnojumu grēcīgai uzvedībai. Mēs visi esam atbildīgi par mūsu pašu grēkiem Dieva priekšā un nedrīkstam par to vainot iepriekšējās paaudzes. Tomēr šī mācība var būt svarīga atslēga, lai atpazītu problēmu saknes mūsu dzīvēs, un mēs lūdzam Dievu, lai tā noved pie daudzām dziedināšanām un lielākas brīvības Jēzus vārdā.

Un tā paņemiet papīru un rakstāmo, un kādu brīdi pārdomājiet 1. kādus jums zināmus grēkus ir darījuši jūsu senči, 2. kādas negatīvas lietas turpinās jūsu dzimtā no paaudzes uz paaudzi, un 3. lūdziet, lai Svētais Gars jums atklāj tās slepenās lietas kuras jūs nezināt, un kuras izraisa negatīvas sekas, kas turpinās nākamajās paudzēs.

Tad to visu pierakstiet un katru pierakstīto lietu „nesiet Visaugstākā priekšā” lūgšanā, kā savas dzimtas pārstāvis:

  1. Lūdzot piedošanu par katru no šiem grēkiem,  lūdzot Dievu piedot katram no šiem cilvēkiem, arī pašiem piedodot viņiem,
  2. Pateicieties Dievam par Viņa žēlastību un piedošanu Jēzus nopelna dēļ,
  3. Pasludiniet, ka šis grēks ir piedots, lāsts ir noņemts no visas dzimtas un jūs esat brīvi no tā. Pamatojieties uz Dieva apsolījumu: „Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1. Jāņa vēstule 1: 9)

 

Mīlestību un svētību,

Jill Southern-Jones
NETS direktore
www.NeverEverTheSame.com

 

 Dziedināšanas istabas:
https://gaismapasaulei.lv/22-dziedinasanas-istabas/
Komentāri (0)  |  2011-09-04 22:59  |  Skatīts: 2905x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ