Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Atbrīvojies no verdzības
Neļauj nozagt savu likteni!

 

 

 

Mēs neesam nejaušība virs zemes . Dievs mūs ir radījis priekš konkrētiem mērķiem un Viņam ir plāns katram no mums, un ja mēs atrodamies Viņa gribā, tad esam vislaimīgākie cilvēki uz zemes.

„Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs.
Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā.
Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu”
(Efezešiem 1:3- 5)

Vēl pirms pasaules radīšanas Visaugstākais jau bija mūs izredzējis.

Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.”

(Efeziesiem 2: 10)

 

Nav retums, kad Dievs mūs aicina uz kaut ko vai grib mūs kaut kur vest,  bet mēs nevaram tam paklausīt, jo neesam tam gatavi; nevaram dzirdēt , jo sirds ir nocietināta bez attiecībām  ar Svēto Garu  un prāts ir pilns ar pasauli vai reliģiju, un esam saslēgti ar saistībām, kuras esam paši uzņēmusies. Tās var būt attiecības, finanses vai jebkādas lietas un apstākļi, kas neļauj mums piepildīt Viņa gribu. Jo kā  izrādās, dzīvojam nepareizā vietā un nedarām to, ko Dievs grib, lai mēs darītu.


*   *   *   *   *

 

Tad, kad jūdi apmetās uz dzīvi Ēgiptē, viņi ieradās, kā brīvi cilvēki, un viņiem piešķīra vislabāko Ēģiptes zemi – Gošeni.

Laika gaitā viņi kļuva par vergiem. Tas nenotika vienā dienā. Neviens viņiem vardarbīgi neuzbruka, un nesagūstīja tos. Pamazām viņi paši pakļāvās dažādiem likumiem un rīkojumiem, līdz nokļuva vergu stāvoklī.

 

Romas imperators Konstantīns 4. gadsimtā nodibināja Konstantinopoles pilsētu. Tā bija liels kristietības centrs pie Melnās jūras 1. gadu tūkstotī. Tagad darbojošos kristiešu baznīcu tur nevar redzēt, toties mošeju Stambulā (tā tagad sauc Konstantinopoli) ir simtiem.

 Šie daži vēsturiski piemēri ilustrē, ka ir iespējams pazaudēt lielus ieguvumus, pamazām piekāpjoties pretiniekiem un ļaujot sevi pakļaut. Gluži tāpat tas darbojas katra cilvēka personīgajā dzīvē. Dievs teica cilvēkam: „Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi."

(1. Mozus 1: 27)

Katrs cilvēks un kristietis to starpā sastopas ar visdažādākajiem izaicinājumiem. Nav viegli reizēm pastāvēt spiedienu priekšā, ar kuriem nākas saskarties visās dzīves sfērās.

„Cilvēka lielākie ienaidnieki ir viņa paša mājnieki.” Kompromisi un pakļaušanās tam, kam mums nevajadzēja piekāpties, ir valgi, ar kuriem mums tiek saistītas rokas.

 Tu jūti aicinājumu, bet nevari nekur virzīties, tevi attur finanses, parādi, ģimene, darbs, grēki.

 

*   *   *   *   *

 

Nesamierinies ar nepareizām lietām sava dzīvē.

 

Salamana Augstajā dziesmā Tas Kungs saka:

"Atgriezies jel, Sulamīte, atgriezies! Vērs atpakaļ savus soļus un pagriez pret mums savu vaigu, lai mēs varētu tevi skatīt!" (Augstā Dziesma 7: 1)

 

"Ja kāds nāk pie Manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt Mans māceklis.
Kas nenes savu krustu un neseko Man, tas nevar būt Mans māceklis.”
(Lūkasa 14:26 – 27)

 

„Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies?
Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag.
Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu.”
(Mateja 6: 31-34)

 

Atbrīvošanās no verdzības.

 

Ja esi novirzījies:

  1. Lūdz Dievam piedošanu, ka esi atstājis Viņu un novirzījies.
  2. Atjauno attiecības ar To Kungu. Meklē Viņa vaigu (tuvību ar Viņu katru dienu).
  3. Prasi pēc Viņa gribas tavā dzīvē.
  4. Sauc pēc atbrīvošanas no verdzības un nodod savu dzīvi Tā Kunga rokās.
  5. Lūdz gudrību un spēku, lai izdarītu vajadzīgās pārmaiņas.

 

 

 

 

 

Aivars Alksnis Kristiešu Sadraudzība „Gaisma Pasaulei”

Komentāri (0)  |  2011-09-23 17:46  |  Skatīts: 1826x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ