Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Kāpēc nedzirdam Dievu pastāvīgi (nobeigums)


  Ralfs Hovs

 

6. Svētā Gara virzīti un vadīti

Dievs deva mums “citu Mierinātāju”, kurš mūsu labā darīs to, ko Jēzus izdarīja saviem mācekļiem Jaunās Derības lappusēs ...

Vada, virza, māca ...

Jāņa 16:13: "Kad atnāks patiesības Gars, Viņš jūs vadīs visā patiesībā, jo Viņš nerunās no savas varas, bet visu, ko Viņš dzird, runās un pasludinās jums to, kas notiks nākotnē."

1. Jāņa 2: 27 ... Svētais Gars - Skolotājs - mūsos mājo un mūs pamāca ...

7. Dod citiem

Mums jākļūst līdzīgiem Dievam, un Viņš ir ārkārtīgi devīgs Dievs ... ļoti dāsns un izlej bagātīgas svētības

“... mēs esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības” (Jāņa 1:16)

“Svētīgāk ir dot, nevis saņemt ...” (Apustuļu darbi 20:35)

Sniegt citiem mūsu mīlestību, laiku, spēku, emocijas, iedrošinājumu, atbalstu ...

Būt kaut kā aktīvai neatņemamai sastāvdaļai un dot, nevis būt pasīvam saņēmējam

8. Būt piepildītam (pārņemtam) ar Svēto Garu


Efeziešiem 5:18: “Un nevajag piedzerties no vīna, jo tā ir izvirtības izpausme, bet piepildieties ar Garu ...”

Kad cilvēks ir piedzēries, alkohols kontrolē vai vada viņa uzvedību, domas, vārdus, darbības

Svētajam Garam jāpārvalda mūsu domas, vārdi, darbi un attieksme tāpat, kā visiem piedzimušajiem no jauna Kristus sekotājiem.

Pēc tam vienmērīgi un dabiski virzāmies uz nākamo punktu un sākam:

 

9. Pagodināt (slavēt) Dievu savās domās, vārdos, attieksmē un rīcībā10. Staigāt Svētā Gara dāvanās

1. Korintiešiem 12: 4-11: deviņas pārdabiskas dāvanas, kas nāk un apmetas mūsos, kad mēs saņemam kristību Svētajā Garā un Dieva spēku:

- Brīnumi;

- Dziedināšanas dāvanas;

- Īpašās ticības dāvana;

- Pravietošana;

- Runāšana mēlēs (publiski);

- Mēļu interpretēšana (publiski);

- Gudrības vārds;

- Zināšanas vārds;

- Garu atšķiršana.

 

Šīs dāvanas mums tiek dotas, lai mēs varētu liecināt par Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem.

Apustuļu darbi 1: 8: “Un jūs saņemsiet spēku, kad Svētais Gars nāks pār jums, un jūs būsit man liecinieki ...”

Jūs “neliecināsit”, bet būsiet liecinieki

1. Korintiešiem 2: 4-5: "... gan mana runa, gan vēstījums nebija pārliecinošos cilvēku gudrības vārdos, bet gan Gara un spēka izpausmēs, lai jūsu ticība netiktu nodibināta uz cilvēka gudrību, bet gan uz Dieva spēku."

11. Sakņoties vietējā draudzē - tajā, ko Bībele to sauc - “Kristus miesa”

Savienoti, iesaistīti, aktīvi, darbojošies, savstarpēji atkarīgi

1. Korintiešiem 12:18: “Bet tā kā tas ir: Dievs sakārtoja locekļus ķermenī, katru no tiem, kā Viņš pats vēlējās” (burtiskais tulkojums).

SECINĀJUMS:

Šis ir to pamatjēdzienu saraksts, uz kuriem mūs aicina, un kā mums vajadzētu dzīvot, kā Jēzus sekotājiem.

Bieži gadās, ka, ignorējot visus šos pamatus vai kādu no tiem, mēs nevaram dzirdēt Dieva balsi, un Viņš nerunā ar mums tik skaidri.

Kad mēs sākam veidot savu dzīvi tā, kā Viņš vēlētos, mēs nonākam situācijā, kur mēs pastāvīgi dzirdam Viņa balsi savā ikdienā.

Lai būtu personīgas attiecības ar Dievu, jums patiešām jādzird Viņa balss.

“Manas avis klausās manu balsi ...” (Jāņa 10: 3).

“Manas avis dzird manu balsi” (Jāņa 10: 4).

“Manas avis seko (paklausa) manai balsij ...” (Jāņa 10:16).

 

 

 

Ralf Howe Ministries

 

 

 

Komentāri (0)  |  2019-12-28 20:30  |  Skatīts: 1090x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ