Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Nepiepildījušies pravietojumi par Trampu māca pazemību
KREIGS KĪNERS | 2021. GADA 20. JANVĀRIS


           Neveiksmīgie pravietojumi par Donalda Trampa atkārtotu ievēlēšanu, iespējams, vairāk nekā jebkurš notikums kopš 1980. gadu televīzijas evaņģēlistu skandāliem grauj uzticību neatkarīgajam harizmātiski evaņģēliskajam spārnam ASV. Viņi ir mudinājuši dažus nepiederošos kritizēt pašu kristietību un pamatoti aicināt mūs uz sevis pašanalīzi. Nepārprotiet: es pats esmu harizmātisks, un lielākā daļa man zināmo vasarsvētku un harizmātisko mācītāju šādus pravietojumus neievēroja, bet miljoniem tiešsaistes skatījumu un atzīmes “Patīk” liecina, ka daudzi cilvēki tomēr pievērsa tiem uzmanību. Pirmais solis kļūdu labošanā ir atzīt, ka mēs tās pieļāvām. Kopš prezidenta Džo Baidena inaugurācijas daži no tiem, kuri prognozēja Trampa atkārtotu ievēlēšanu, joprojām ir pārliecināti, ka viņiem ir taisnība. Varbūt vēlēšanas tika nozagtas vai sagrozītas, vai kādā mistiskā veidā Tramps faktiski ir garīgais prezidents. Daži vienkārši maina tēmu. Diemžēl viņu pārliecinātie sekotāji tam piekrīt.

             Citi atzīst, ka pravietojumi ir jāpārbauda, un, pēc Baidena uzvaras apstiprināšanas, tagad klusējot atzīst, ka viņi ir kļūdījušies. Tomēr daži pravieši piesaistīja gan harizmātisku, gan neharizmātisku uzmanību, publiski atzīstot, ka viņu pravietojumi patiešām ir kļūdaini, un izteica nožēlu. R. Lorēns Sandfords, Džeremijs Džonsons (Jeremy Johnson) un Kriss Vallotons nesen pauda nožēlu par nepareizu prognozēšanu, ka Tramps atkal uzvarēs 2020. gadā. Visi trīs mudina mūs lūgt un ar cieņu strādāt ar jauno administrāciju. Viņu paskaidrojumi par to, kā viņi, iespējams, nepareizi dzirdējuši Dieva balsi, var palīdzēt nākotnē pasargāt no līdzīgām kļūdām.

           Tikmēr tiem no mums, kuriem varētu rasties kārdinājums pateikt viņiem: “Es taču jums jau teicu”, jāatceras, ka Dievs no mums prasa tādu pašu pazemību (Gal. 6: 1; 1.Tes. 5: 19–20). Viņu atzīšanās kopā ar praviešu piemēriem visos Svētajos Rakstos piedāvā dažus noderīgus brīdinājumus par sociālā spiediena, lepnuma un augstprātības ietekmi - un par nepieciešamību kristiešiem saglabāt piesardzību attiecībā uz pravietojumiem un atvērtību korekcijai, ja viņu interpretācija izrādās nepatiesa.

Pravieši un sociālais spiediens

           Sandfords, kuram ir MDiv no Fullera, ir vienīgais no šodien izplatītajām pravietiskajām balsīm, kuru es pazinu jau pirms vairākiem gadiem. Viņam ir diezgan laba pieredze. Esmu liecinieks tam, ka līdz prezidenta Trampa pirmā pilnvaru termiņa sākumam viņš paredzēja, ka ekonomiskā krīze, ko izraisīja apstākļi ārpus ASV, satricinās Trampa ceturto gadu un ka turpmākie notikumi daļēji būs atkarīgi no tā, vai Tramps iemācīsies kontrolēt savu pretrunīgo retoriku. Tomēr Sandfords galu galā nokrita pievienojoties pravietiskajam korim, kas paziņoja par prezidenta atkārtotu ievēlēšanu. Tagad viņš atzīstas, ka ļāva citu praviešu vienprātībai ļauties paša sirdij. "Līdz šim es vienmēr esmu meklējis Kungu pats, saņēmis vārdu vispirms no Viņa un tad, un tikai pēc tam salīdzināju to ar citu teikto," viņš pagājušajā nedēļā publiskoja savu atvainošanos. “Tāpēc mana pirmā atzīšanās ir tā, ka es atkāpos no šīs disciplīnas. Es ļāvu sevi aizķert dominējošajā straumē un tikt aizrautam tai līdzi. To darot, es faktiski kompromitēju to, ko Tas Kungs man jau bija teicis gadus iepriekš.”

           Sabiedrības spiediens var būt ievērojams; sūtnis aicināja Miku: “Pārējie pravieši bez izņēmuma vienprātīgi pareģo ķēniņam panākumus. Lai arī jūsu vārdi sakrīt ar viņu vārdiem, un runājiet labvēlīgi” (1.Ķēniņu 22:13). Mika stāvēja viens pats, sludinot patiesību, un par to tika ieslodzīts cietumā. (Šodien ASV viņš vienkārši zaudētu savu tirgus daļu uzmanības sociālajos tīklos.) Jeremija bija neizpratnē, jo viņa vēstījums bija pretrunā ar visiem citiem praviešiem (Jer. 14:13).

            Savā vietā ir salīdzināt; Korintas draudzē, kurā tikai nedaudzi jaunatgrieztie bija ticīgi vairāk nekā pāris gadus ticīgi un, tiem, kas pravietoja, bija jānovērtē vienam otra vārdi (1.Kor. 14:29); Gars dod iespēju novērtēt (1.Kor. 2: 13–16). Bet ir iespējams arī pārāk lielā mērā būt atkarīgam no salīdzināšanās ar citiem: “Tāpēc,” Tas Kungs paziņo: “Es esmu pret praviešiem, kuri zog viens no otra vārdus,” (Jer. 23:30).

Pravieši un lepnums

           Visi ticīgie dzird no Dieva: Viņa Gars vismaz apliecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva bērni (Rom. 8:16). Daži ir apdāvināti dzirdēt Dievu skaidrāk nekā citi; Dievs ir nomērījis ticību priekš dažādām dāvanām, un daži tādējādi pilnīgāk pravieto - dzird no Dieva un runā par viņu (Rom. 12: 3, 6). Diemžēl, ja mēs kļūstam pārāk pašpārliecināti par savu dāvanu, mēs varam runāt vairāk nekā mums dots. (Tas ir kārdinājums, kam varam pakļauties arī mēs, kuriem ir dāvana mācīt; noteikti tie, kuriem ir “dāvana” komentēt tiešsaistē, bieži to dara.) Lepnums var mūs maldināt: mums, cilvēkiem, ir kārdinājums uzņemties atbildību par Dieva darbu vai dāvanu un pievērst uzmanību uz sevi.

           Dāvana - vai tā ir pravietošana, vai mācīšana, vai dāvināšana, vai tamlīdzīgi - nepadara mūs labākus par citiem; pēc definīcijas tas ir kaut kas, ko mēs saņemam, nevis balstoties uz mūsu nopelniem (1.Kor. 4: 7). Ne visi, kas dzird no Dieva, to dara vienā līmenī: vīzijas un sapņi bieži vien ir kā mīklas, kas prasa interpretāciju, pretstatā tam, kad Dievs runā personīgi, kā viņš darīja ar Mozu (4. Moz. 12: 6–8).

           Lielākā daļa no mums šo “aci pret aci” piedzīvos tikai tad, kad redzēsim Jēzu atgriežoties (1.Kor. 13: 8–12). Iespaidi un pat diezgan īslaicīgi pravietojumi joprojām plūst caur trausliem traukiem. Tā Kunga pārliecība, ka viss būs kārtībā, ne vienmēr nozīmē, ka iznākums būs vienīgais iespējamais scenārijs, kas, domājams, vienmēr nozīmē “viss kārtībā”. Pazemīgākie pravieši, kuri kļūdījās, ir atvainojušies. Mums jau sākotnēji jābūt pazemīgiem un rūpīgi jāformulē savi viedokļi tur, kur mums trūkst pārliecības.

Bībelē ir ietverti viltus pravieši un patiesi pravieši, kuru vārdi izrādās nepatiesi.  

Pravieši un pašpārliecība

           Dažreiz mēs varam vēlēties dzirdēt no Kunga vienu lietu, kad viņam ir kaut kas cits, ko mums pateikt. Sandfords žēlojas, ka viņš daļēji kļuva par upuri “tendencei dzirdēt to, ko mēs vēlamies dzirdēt”. Dažreiz mums var rasties kārdinājums runāt vienkārši tāpēc, ka cilvēki sagaida mūsu balsi, taču tas var novest pie riska balstīties uz neskaidriem iespaidiem vai tieksmēm, tādējādi piepildot “vīzijas no viņu pašu prāta, nevis no Tā Kunga mutes” (Jer. 23: 16). „Es nesūtīju praviešus, tomēr viņi skrēja; Es ar viņiem nerunāju, tomēr viņi pravietoja. Bet, ja viņi būtu stāvējuši manā padomā, tad viņi būtu sludinājuši manus vārdus manai tautai un būtu tos novērsuši no viņu ļaunā ceļa un no viņu ļaunajiem darbiem” (Jer.23: 21-22, NRSV). 

           Džulians Adamss, kurš konkrēti un precīzi pravietoja manai sievai un man, arī man teica, ka cilvēki sagaida, ka viņš pareģos par dažiem gaidāmajiem notikumiem. Viņš saka, ka tam pretojās, jo Tas Kungs vienkārši neko viņam par tiem nebija teicis. Viņš neprognozēja vēlēšanu iznākumu. Nav pārsteigums: Tas Kungs visu pārdabiski neparādīja pat Elīsam (2. Ķēniņu 4:27). Lai arī sagadīšanās ir iespējama, nākotnes pareģotāji nav pravieši. Bībeles pravietojumi ir par Tā Kunga vārda pasludināšanu, kas drīzāk ir Dieva sirds atklāšana (izteikšana), nevis pravietošana (pareģošana). Būt kompetentam futūristam - kādam, kurš prognozē tendences, pamatojoties uz pašreizējiem notikumiem un nozīmīgu informāciju, - ir vērtīga plānošana, taču tas nav identisks Bībeles pravietošanas dāvanai. Un pat futūristi var sniegt tendenciozas prognozes, kad viņi saņem ziņas tikai no viena avota - vai nu labējā, vai nu kreisā.

           Mums arī jābūt elastīgiem, pielietojot to, ko, mūsuprāt, esam dzirdējuši. Džeremijs Džonsons devis daudzas precīzus pareģojumus, tostarp Trampa 2016. gada ievēlēšanu pat tad, kad viņš republikāņu priekšvēlēšanu sākumā bija vēl neskaidrs kandidāts. Atvainojoties par kļūdu 2020. gada vēlēšanu rezultāta pravietojumā, viņš atzīst, ka pārāk daudz lasījis iepriekš dzirdēto. Tā kā Dievs mums parāda mērķi uz laiku, tas nenozīmē, ka tas paliks viņa mērķis.

             Jona bija dusmīgs, kad Dievs atsauca savu apsolīto spriedumu pret nineviešiem (Jona 3: 4–4: 3), bet Tas Kungs atgādināja Jeremijam, ka grēku nožēlošana vai atkrišana ietekmēs iznākumu (Jer. 18: 6–11). Dievam bija savs mērķis, lai Samuēls svaidītu Saulu par Israēla ķēniņu. Bet Samuēls neparedzēja, ka viņa agrākais norādījums nozīmēja, ka Dievs plānoja Saulam kalpot vēl vienu termiņu, ja Sauls nebūtu nobriedis savā aicinājumā. Elija pravietoja Ahaba dinastijas iznīcināšanu, bet Dievs viņam pēc tam teica, ka Ahaba grēku nožēlošanas dēļ spriedums tiks aizkavēts (1.Ķēniņu 21: 28–29). Maniem teologu draugiem ir virkne viedokļu par to, kā to izskaidrot; mana personīgā izpratne ir tāda, ka, lai arī Dievs zina rezultātus, viņš bieži runā ar mums tieši to, kas mums šobrīd vajadzīgs. Mums jābūt gataviem pēc vajadzības mainīt kursu.

Pravieši un publiskās platformas

           Ļaunie ķēniņi mēdz piešķirt platformas viltus praviešiem vai samaitāt viņus ar politisku labvēlību (1.Ķēniņu 18:22; 22: 6–7; 2.Ķēniņu 3:13; 2.Pēt. 2:15). Bet kas šodien praviešiem dod platformas, patiesas vai nepatiesas? Vietējā atbildība ir novērsusi dažas kļūdas un veicinājusi pašpārbaudes procesu tiem, kas publiski nožēlojuši publiskas kļūdas. Apustuļu darbi 13 parāda mums praviešus un skolotājus, kas vada draudzes kopienu Antiohijā. Pat tad, kad viesojošais pravietis Agabs paredzēja globālu badu (kas acīmredzot dažādos laikos skāra dažādas Romas austrumu impērijas daļas), Antiohijas ticīgajiem bija jāizlemj, kā reaģēt (Apustuļu darbi 11: 27–30). Tie, kas klausās Dieva balsi, pirms nacionālās skatuves iegūšanas ir jāpārbauda un tiem jāapgūst sava prakse nelielās grupās (līdzīgi kā senajās mājas draudzēs) un citos mazāk potenciāli kaitīgos vietējos līmeņos.

           Diemžēl sociālajos medijos gandrīz neiespējami kontrolēt nacionālo skatuvi, un patērētāji Ziemeļamerikas kristieši mēdz pievērsties tam, ko viņi grib dzirdēt (2.Tim. 4: 3–4). Patiesie pravieši un skolotāji nav vainīgi, ja viltus pravieši bieži saņem lielāku skatījumu skaitu. Laiki, kad pravietiskā balss klusē uz zemes, ir izmisuma vai pat tiesas laiki (1.Sam. 3: 1; Ps. 74: 9; Jes. 29: 10–12), bet ja ir viltus pravietojumi dominē, ir vēl sliktāk (Jer. 37:19; Cah. 13: 1–6). Tas nozīmē, ka piedāvājuma un pieprasījuma likums var ietekmēt reliģiskos plašsaziņas līdzekļus: kad cilvēki nevēlas patiesus pravietojumus, viņi saņems nepatiesus. Cilvēki saka “praviešiem: “Nesniedziet mums vairāk vīzijas par to, kas ir pareizi! Pastāsti mums patīkamas lietas, pareģo ilūzijas” (Jes. 30:10). Pravieši pareģo nepatiesi, un priesteri valda tā, kā pravieši vada; maniem cilvēkiem patīk, ka tas tā ir, bet ko tu darīsi, kad pienāks gals?” (Jer. 5:31 NRSV).

           Ja kāda konkrēta politiskā vai cita veida loka patērētāji vēlas dzirdēt pravietojumus, kas atbalsta viņu vēlmes, vispopulārākie kļūs pravieši, kas apmierina šo izjūtu vajadzības. Jaunākā vēsture liecina, ka daži no viņiem saglabās lielāko daļu savas auditorijas pat tad, ja viņu pareģojumi neizdosies. Īpaši grūtos brīžos lielākā daļa praviešu cilvēkiem saka, ko viņi vēlas dzirdēt (Jer. 6:14; 8:11; 14:13), un patiesajiem praviešiem viss ir grūtāk (15:10, 15–18; 20: 7 –18). Bet Dievs atklāj pierādīšanas nastu: “Jau no agrīnajiem laikiem pravieši, kas bija pirms jums un manis, ir pareģojuši karu, katastrofas un mēri pret daudzām valstīm un lielām karaļvalstīm. Bet pravieti, kurš pravieto mieru, par Kunga sūtītu atzīs tikai tad, ja viņa pareģojums piepildīsies” (Jer. 28: 8–9).

Neizliet bērnu kopā ar ūdeni?

           Pretējā galējība neelastīgajiem pravietojumu aizstāvjiem ir tie, kuriem rodas kārdinājums pareģojumus vispār izmest ārā, novārtā atstājot bērnu tajā vannas ūdenī. Kad Pāvils mudina mūs visu pārbaudīt, viņš mūs brīdina arī nenoniecināt pravietojumus (1.Tes. 5: 19–22). Kad viņš mudina mūs novērtēt pravietojumus (1.Kor. 14:29), viņš mūs mudina arī tiekties dāvanas (1.Kor. 14: 1, 39).

             Tas kas Bībelē var visspēcīgāk atmaskot viltus praviešus (Jer. 23), tiek sniegts caur patiesu pravieti Jeremiju. “’Ļaujiet pravietim, kuram ir sapnis, atstāstīt sapni, bet lai tas, kam ir Mans vārds, runā to uzticīgi. Jo kāds sakars pelavām ar graudiem?’ saka Tas Kungs” (Jer. 23:28). Trīs nepazīstamas personas, kuras nepazina ne viens otru, ne mani, neatkarīgi pravietoja Médinai Mussungai Kongo, ka viņa kādreiz apprecēs baltu vīrieti ar svarīgu kalpošanu. Kongo nav daudz balto vīriešu. Tomēr mēs un Medinu tagad esam precējušies apmēram 19 gadus. Es esmu Bībeles profesors, kurš lielāko daļu laika pavada, lai uzzinātu vairāk par Rakstiem. Tiem, kurus mēs saucam par praviešiem un skolotājiem, ir daudz ko mācīties vienam no otra; pravieši var sniegt ieskatu par to, kā Raksti attiecas uz mūsu paaudzi (ņemiet vērā pravieti Huldu 2. Ķēniņu 22: 11–20). Bet šodien ne pravieši, ne skolotāji neraksta Rakstus.

           Tā kā pareģojumi un garīgās intuīcijas ir jāpārbauda, ​​Raksti nonāk pie mums, jau izturējuši pārbaudījumu; ir labi iemesli, kāpēc Jeremijas vārdi ir mūsu kanonā, turpretī viņa laika izgāzušos praviešu vārdi nav. Raksti piedāvā drošu pamatu. Tomēr pat Svētie Raksti ir jāizskaidro, un arī mācībā atklājas dažādas interpretācijas un politiskie aizspriedumi. Tie no mums, kas izmanto mācīšanas dāvanu, rīkojas ar Dieva Vārdu daudz skaidrākā formā, tomēr pat mēs bieži interpretējam atšķirīgi. Kad mēs, skolotāji, sakām: „Bībelē teikts”, bet mēs kļūdāmies, mūsu interpretācija ir nepatiesa. Skolotāji tiks vērtēti stingri (Jēkaba ​​3: 1), tāpēc arī mums jābūt pazemīgiem un atvērtiem labošanai.

           Ja mēs Bībeles skolotājus vērtētu tikpat bargi, kā daži spriež par praviešiem - viena nepareiza interpretācija un jūs esat izmests, mums šodien, iespējams, nebūtu neviena skolotāja. (Pamatojoties uz kontekstu, es tiešām atšķiros no vienpusēja izskaidrojuma no 5. Mozus grāmatas, ko daudzi šodien sniedz  kā pravietojumus par mūsdienām, bet tas ir cits priekšmets.) Bet Svētie Raksti parasti pieļauj viltus pravietojumu un nepatiesu mācību titulus visnopietnākajām kļūdām. Ja tas nozīmē, ka mūsu komentāriem vai nodarbībām ir pareizi jāpaskaidro katrs mūsu iesaistītais pants, lielākā daļa no mums tūlīt iesniegtu iesniegumu par priekšlaicīgu pensionēšanos!

Vajāšanas vai attīrīšanās?

           Mums šodien ir juceklis, lai attīrītu savu ASV kristīgo ainavu. Pēc tam, kad Kongress apliecināja prezidenta Baidena uzvaru, Džeremijs Džonsons publiski nožēloja par Trampa atkārtotas ievēlēšanas pravietošanu. Viņam par izbrīnu daži, kas sevi sauc par kristiešiem, viņu nosodīja, lamāja un pat apdraudēja viņa dzīvību. Kaut arī mums vajadzētu izvairīties no sazvērestības teorijām, priesteri un pravieši izstrādāja reālas sazvērestības, lai nogalinātu Bībeles Jeremiju par viņa nepatriotiskajiem pravietojumiem (Jer. 11:21; 26:11).

           Nepiekāpīgi viltus aizstāvji var izrādīties neelastīgi. Tā vietā, lai vajātu nožēlojošo, mēs varētu darīt labāk, ja pievienojamies viņiem. Lai gan viņš joprojām ticēja, ka Tramps būtu bijusi labāka izvēle, Džonsons nožēloja, ka daudzi kristieši uz viņu liek cerības. Neviens prezidents un neviena labējā vai kreisā partija nevar ieņemt Jēzus vietu. Nožēla ir nepieciešama ne tikai praviešiem.

           Kristieši var nepiekrist viens otram, bet, ja mēs esam šķīrušies viens no otra, liekot politiku pār vienu miesu, par kuru miris Kristus, grēku nožēlošana ir īstā vietā. Nožēlojošie pravieši mums rāda ceļu uz priekšu. Ja mēs meklējam atmodu, tad grēku nožēlošana un pazemība ir laba vieta, kur sākt. Ja Tas Kungs mūs ir pazemojis, viņš arī ir devis iespēju mācīties. Lai mēs izmantotu šo iespēju un spertu nepieciešamos soļus, apvienojot dažādas dāvanas Kristus miesā un - galvenokārt - pazemību.

KREIGS KĪNERS | 2021. GADA 20. JANVĀRIS

 

Kreigs Kīners ir F. M. un Ada Thompsona Asbury Teoloģiskā semināra Bībeles pētījumu profesors. Viņš ir grāmatas Christobiogrāfija: atmiņas, vēsture un evaņģēliju uzticamība autors, kas ieguva 2020. gada CT grāmatu balvu.

 

Tulkots no “Christianity Today” “Failed Trump Prophecies Offer a Lesson in Humility” by Craig Keener 20.01.2021.

 

 

 

 

Komentāri (4)  |  2021-02-01 06:17  |  Skatīts: 1814x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
Aivars* - 2021-02-01 06:36
Viena no lielām problēmām ir paštaisnība un savu "pareizo" uzskatu dievināšana. Apustulis Pāvils rakstīja, ka mēs esam atzinuši tikai daļēji un redzam, kā miglainā spogulī. Pazemība, mācāmība un gatavība korekcijām ir labas īpašības.

Aivars* - 2021-02-02 17:53
Jēzus brīdināja par pievilšanu, kas lielā mērā darbosies pēdējā laikā, ka tiks pievilti pat izredzētie. Ja mēs nepārvērtējam savas kļūdas un novirzīšanos, un neatgriežamies, mēs varam tikt pievilti arī turpmāk, bet tā rezultāti būs daudz sliktāki.

Christy Walton* - 2022-08-01 05:09
Sveiki visi!
Es esmu privāts aizdevējs, es piedāvāju aizdevumu 2% apmērā, tas ir likumīgs uzņēmums ar godu un atšķirību, mēs esam gatavi jums palīdzēt jebkurā jūsu finansiālajā problēmā, mēs piedāvājam visa veida aizdevumu, tāpēc, ja jūs interesē šis aizdevuma piedāvājums lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: (christywalton355@gmail.com) Norādiet arī tālāk norādīto informāciju, lai mēs varētu nekavējoties turpināt aizdevumu.

Vārds:
Nepieciešamā summa:
Ilgums:
valsts:
Aizdevuma mērķis:
Mēneša ienākumi:
Telefona numurs:
Sazinieties ar mums, norādot iepriekš minēto informāciju pa e-pastu: christywalton355@gmail.com
Ar cieņu jums visiem.

Marija Magdalena* - 2023-05-08 10:58
Pozdrav svima. Moje ime je Maria Magdalena, samohrana sam majka troje djece, želim podijeliti opipljivo svjedočanstvo o tome kako sam dobila zajam od 10.000 eura uz 3% od bogobojaznog čovjeka, gospodina Mikea Andersona. Ako ste zainteresirani za dobivanje kredita, obratite mu se, uvjeravam vas da je sigurno, hvala. Adresa e-pošte za kontakt: (barrmikeanderson48@yahoo.com)


- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ