Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Mēs ticam un saņemam


 Apliecini savas tiesības uz veselību!

          Vēstulē ebrejiem 4:12 ir teikts, ka Dieva Vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abpusēji griezīgu zobenu, un spiežas dziļi mūsos iekšā, līdz kamēr pāršķeļ dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir mūsu domu un sirds prāta tiesnesis. Kad jūs dzīvosiet Dieva Vārdā, un Dieva Vārds būs dzīvs jūsos, tad jūsu dzīvi neizbēgami pārņems labklājība, un jūs būsiet veseli. Mēs varam teikt, ka esam glābti un piepildīti ar Svēto Garu. Tā ir Dieva griba, lai mēs būtu pilnīgi veseli garā, dvēselē un arī miesā, un paliktu tādi līdz mūsu Kunga otrajai atnākšanai (1. Tes.5:23). Ja jūs pieņemsiet lēmumu un darīsiet; ja jūs staigāsiet Dieva Vārda gaismā, jums būs labklājība visās jūsu dzīves sfērās. Stāv rakstīts, ka Dieva Vārds neatgriežas pie Viņa tukšā, bet tas izdara, izpilda to uzdevumu, kura dēļ sūtīts- dots mums (Jes.55:11). Jūsu dziedināšana sāk kļūt reāla jūsos tad, kad visi vārdi, kas nāk no jūsu lūpām, ir saskaņā ar Dieva Vārdu, ar Dieva teikto par jums, un tie ir teikti ticībā.

          Izrakstiet rakstu vietas par dziedināšanu un paralēli apliecināšanai pārlasiet tās katru dienu- tās ir zāles visai jūsu miesai; ar pacietību, neatlaidīgu regularitāti un ticību iemantojiet apsolījumus- tā ir Jēzus pavēle mums. Mums ir jāpavēl savām jūtām un miesai pakļauties Dieva Vārdam, lai tas taptu godā celts mūsu dzīvēs! 

 

Lūgšana ( sastādījuši Kenets un Glorija Koplendi saskaņā ar Dieva Vārdu).

 

          Abba Tēvs,  Jēzus Kristus vārdā es pasludinu Tavu Vārdu dziedināšanas jomā. Un to darot, es ticu un runāju, ka Tavs Vārds neatgriežas pie Tevis tukšā, bet izpilda to, ko tas saka, tāpēc Jēzus Kristus Vārdā es ticu Dieva Vārdam, ka saskaņā ar 1.Pētera 2:24 esmu dziedināts(-a). Tavā Vārdā stāv rakstīts, ka Jēzus Kristus paņēma manu nespēku, un Viņš nesa slimības un tāpēc es runāju ar lielu pārliecību un dedzību, balstoties uz rakstītā Vārda varu, ka esmu izpirkts(-a) no slimības lāsta (Gal.3;13-14), un es atsakos samierināties un ciest no slimību simptomiem. Sātan, Jēzus Kristus Vārdā es pasludinu, ka Tev nav varas pār mani un es saistu visu tavu darbību pret mani. Esmu brīvs no tavas ietekmes un plāniem. Es esmu Visuvarenā Dieva īpašums, palieku un esmu bez bailēm Visuaugstākā spārnu patvērumā, pret kura spēku neviens nevar pastāvēt. Un tagad, Abba Tēvs, kad es ar cieņu Tevi uzlūkoju un pielūdzu, man ir pārliecība un ticība Tavam Vārdam, ka Dieva eņģeļi mani apņems un sargās no visa ļauna, nekāds ļaunums man nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies manai teltij. Apliecinu, ka Dieva Vārds ir dzīvs manī un dod man pilnīgu apgaismību, veselīgu prātu, dievišķu vienotību garam un miesai. Dieva Vārds pārņem mani, sākot no dziļākas manas būtības neiznīkstošajā garā līdz pat asinsvadiem un smadzenēm. Tavs Vārds ir zāles un dzīvība manai miesai, jo dzīvības Gara likums darbojas manī un dara brīvu no grēka un nāves likuma. Es esmu ietērpts visā Dieva dotajā apbruņojumā, ticības vairogs aizsargā mani no visām ļaunā sātana ugunīgajām bultām, Jēzus ir manas ticības apliecināšanas augstais priesteris un es stāvu nešaubīgi, pilnā pārliecībā, ka man ir veselība, un man tagad Jēzus Vārdā ir pilnīga dziedināšana!

 

 

 

 

 

Komentāri (0)  |  2011-06-14 04:21  |  Skatīts: 3450x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ