Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Visu, ko lūdzat, ticiet, ka saņemsiet.


 Jongi Čo
Marka 11: 20- 25:

„Rīta agrumā garām iedami, tie redzēja to vīģes koku nokaltušu no pašām saknēm.
Un Pēteris atcerējies Jēzum sacīja: "Mācītāj, redzi, vīģes koks, kuru Tu nolādēji, ir nokaltis."
Jēzus viņiem atbildēja: "Ticiet Dievam.”
Patiesi Es jums saku: ja kāds šim kalnam teiks: celies un meties jūrā! - un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks tas, ko viņš saka, tad viņam tas arī notiks.
Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūdzat vai prasāt, ticiet, ka jūs to saņemsiet, tad tas jums arī būs.
Kad jūs nostājaties, lai Dievu lūgtu, piedodiet, ja jums ir kaut kas pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas ir debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus”.

Priekšvārds.

Šodien es vēlētos ar jums padalīties ar Vārdu par tematu „visu, ko vien jūs lūgšanā lūdzat, ticiet, ka saņemsiet”.

Jēzus centās iemācīt mācekļiem ticības pielietošanu dzīvē. Trīs ar pusi gadu garumā Jēzus mācīja mācekļiem nevis auditorijā, bet kalnos, laukos un, pat, ienaidnieku priekšā. Tāpēc, ka mācīties reālajā dzīvē ir efektīvāk, nekā mācīties auditorijā. Kad Jēzus ar mācekļiem gāja garām laukam, Viņš ieraudzīja vīģes koku, kas pārklāts ar lapām. Bet neatrada tajā augļus un nolādēja to, teikdams „lai nav tevī augļu nemūžam”. Bībelē teikts, ka augļu laiks vēl nebija pienācis, Jēzus nolādēja vīģes koku tā iemesla dēļ, ka tajā nebija augļu. Caur šo situāciju Jēzus gribēja iemācīt mācekļiem ticības noslēpumu. Nākamajā dienā, kad viņi, ejot garām šai vietai, ieraudzīja vīģes koku, ko vakar Jēzus bija nolādējis, tas bija nokaltis no saknēm. „Rabbi, vīģes koks, ko tu vakar nolādēji, ir nokaltis no saknēm” viņi teica. Jēzus atbildēja „Ticiet Dievam. Ja jūs ticat Dievam, tad notiks brīnumi. Ja jums būs ticība un jūs nešaubīsieties un kalnam teiksiet: celies un meties jūrā, tad jums tas notiks”. Tas ir vienkāršs izteiciens. Bet Jēzus gribēja, lai mācekļi izprot patiesību. Viņš gribēja pateikt, ka ticēt Dievam vajag ne tikai draudzē, bet arī mūsu ikdienas dzīvē.

 

Galvenā daļa.

1.Ticiet Dievam.

Ja cilvēks necer uz cilvēku, bet tic tam, ka dzīvē notiks brīnumi, tad tas nozīmē, ka jūs jau dzīvojat ticībā uz Dievu. Ticiet Dievam. Dārgie brāļi un māsas! Ja es saku, ticiet Dievam, tad bieži jums liekas, ka tas ir sarežģīti. Tāpēc, ka jūs nezināt, kam vispār ticēt. Objekts nav konkrēts. Tāpēc jums ir sarežģīti. Dārgie draugi! Ko nozīmē ticēt Dievam? Tas nozīmē Dieva Vārdam. Tā kā Dieva Vārdā nav nevienu melu, mēs varam ticēt tam. Ja es  vienkārši saku jums –ticiet Dievam, tad jūs nevarat ticēt Viņam. Bet ja es saku ”Dieva Vārds ir apsolījums. Ticiet uz Dievu”, tad jūs varat ticēt. Piemēram, ja es saku kādam cilvēkam, ka „Ja jūs ticat Jēzum, jūs varat tikt glābts, tāpēc, ka Viņš ir apsolījis, ka izglābs jūs”, tad viņš ticēs Jēzum! Jo eksistē ticības objekts. Ja nav objekta kam ticēt, tad kam ir iespējams ticēt? Bībelē teikts, ka ticība no dzirdēšanas un dzirdēšana no Dieva Vārda. Tā kā Dievs devis mums Savu Vārdu (Svētos Rakstus, red. piezīm.), tad, kad mēs paļaujamies uz Dieva Vārdu, tad Dievs mūs neignorē. Dievs nav cilvēks, lai melotu, un nav cilvēka dēls, lai mainītos. Vai Viņš teiks un neizdarīs? Vai runās un nepiepildīs? Bībele runā tik izlēmīgi. Tāpēc mums vajag vienmēr klausīties Dieva Vārdu un glabāt Viņu mūsu sirdī. Un kad, pēkšņi, rodas grūts brīdis, ja mēs lūdzamies pamatojoties uz Dieva Vārdu, nedrīkst vienkārši ticēt, bet vajag konkrēti ticēt Dieva Vārdam. Nevar teikt „Dievs, es ticu!”, bet vajag tā: „Dievs es ticu tam un tam”. Kalnam šim sacīsit: „Celies un meties jūrā!”. Lūk, redziet. Tajā ir konkrēts mērķis. Kad jums ir konkrēts mērķis, tad notiks brīnumainas lietas.

Tāpat vajag skatīties uz sasniegto mērķi sirdī. Ja kas šim kalnam sacīs: „Celies un meties jūrā un savā sirdī nešaubīsies, bet noticēs, ka notiks tas, ko viņš saka, tad viņam tas notiks”. Sirdī mums vajag uzzīmēt ainu, kurā kalns ceļas un metas jūrā. Daudzi cilvēki vienkārši lūdzas, bet nezīmē ainu, kurā notiek brīnumainas lietas. Viņi saka: „Kungs! Piepildi, lūdzu! Piepildi, lūdzu!”. Bet, lai varētu likt pamatu, kas ļauj sasniegt lūgšanas atbildi, vajag zīmēt ainu, ka šī lūgšana piepildīsies, savā sirdī. Kad Ābrahāmam bija 75 gadi, Kaldejas Ūrā viņš lūdzās par to, lai Dievs dod viņam dēlu. Viņa īpašumi kļuva arvien lielāki, bet nebija dēla, kam Ābrahāms varētu visus savus īpašumus atstāt. Ābrahāms uztraucās. Viņš šo lūgšanu lūdzās desmit gadus. No 65 līdz 75 gadiem. Bet Dievs nepieņēma viņa lūgšanu. Nebija dēla. Reiz, viņš lūdzās Dievam „Kungs! Tu man neesi devis pēcnācēju, un lūk, mans kalps būs mans mantinieks.” Dievs teica: „Nē, nē, nē, kas nāks no tavām gūžām, tas būs tavs mantinieks”. Ābrahāms saka: „Bet Tu man neesi devis pēcnācējus”. Dievs saka: „Tu nepareizi lūdzies. Šodien lūdzies nevis savā mājā, bet izej ārā”. „Paskaties uz debesīm un saskaiti zvaigznes, ja spēsi tās saskaitīt, tik būs tev pēcnācēju”. Šajā vietā Ābrahāms saka: „Dievs, paldies! Es ticu tam, ka tu man dod tik bērnu, cik zvaigžņu ir pie debesīm”. Dievs saka: „Labi. Es tev došu ticību” Tad Ābrahāmam parādījās ticība. Kad Ābrahāms pateicās Dievam, tad sirdī viņam parādījās ticība. Kā tu esi ticējis, tā tev notiks. Kad Ābrahāmam apritēja 100 gadi, viņam bija dēls Īzāks. Un viņa pēcnācēji kļuva par Izraēla tautu. Dārgie brāļi un māsas! Kad jūs lūdzaties, vajag zīmēt ainu, kā māksliniekam, lai sasniegtu mērķus un sapņus. Vajag skatīties ar sirds acīm. Ja esat lūdzies par ģimenes locekļu grēku nožēlošanu, tad jums vajag uzzīmēt ainu, ka visa ģimene ir nožēlojusi grēkus. Pēdējā laikā visos telefonos ir kameras. Tā, ka varat fotografēt. Tādā veidā, jums vajag fotografēt savā sirdī. Sākumā ieraudzīt to, kas, pagaidām, nav redzams, kā jau redzamu. Un kad jūs uz to skatāties, tad jūsu sirdī parādās ticība. Kaut arī jums jau ir ticība, tomēr tā nedarbojas. Tikai tad, kad jūs skatāties uz jau sasniegtu sapni un lūdzaties, tad notiek brīnumainas lietas. Kad biju jauns, es atvēru draudzi Bulkānā. Toreiz es mācījos, lūdzos, un darīju visu maziņā istabiņā. Bet manam paziņam misionāram bija laba māja, kur bija galds, krēsls, velosipēds, viss, kas nepieciešams. „Kāpēc Tu dod tam misionāram, bet man nedod? Dod man!” – Tā es lūdzos. Bet, lai cik ilgi es nelūgtos, man nekas neradās. Lai kā es lūgtos, Dievs nedeva atbildi uz manu lūgšanu. Pie tam velns nāca pie manis un čukstēja: „Tev jālūdzas par ēdienu, bet tu lūdzies par galdu, krēslu un velosipēdu?” Es teicu: „Nē. Es ticu tam, ka Dievs man dod”. Pēc tam es ļoti spēcīgi un daudz lūdzos. Bet atbilde nenāca. Reiz es lūdzos Dievam: „Dievs, es, guļos, gatavoju sprediķi, lasu Bībeli. Tāpēc man sāp sirds. Kungs! Iedod man lielu māju, vai iedod man galdu, krēslu un velosipēdu. Kad apmeklēju draudzes nama locekļu mājas, man sāp kājas”. Es tik daudz diedelēju. Es lūdzos, gulēju. Dievs tajā brīdī man pateica: „Tu lūdzies, bet Es neatbildēju uz tavu lūgšanu?” Es atbildēju: „Jā”.  „Ir iemesls tam, kāpēc Es neatbildēju uz tavu lūgšanu”.  „Kas tas ir par iemeslu?”  „Tu lūdz galdu. Bet Es nezinu, kādu galdu tu gribi. Tu lūdz krēslu. Bet Es nezinu, kādu krēslu tu gribi.  Tu lūdz velosipēdu.  Bet Es nezinu, kādu velosipēdu tu gribi”. Es teicu: „Es domāju, ka Tu pats zini, kādu man iedot. Vai man tik detalizēti Tev tas ir jāsaka?”.  Dievs atbildēja: „Es nedodu tev jebkuru. Ja tu konkrēti lūdz to, kas tev vajadzīgs, es dodu tev ticību. Kad tev rodas ticība, tad tev notiek pēc tavas ticības. Lūdz Man. Tad Es tev iedošu”.  Tā mēs sarunājāmies sapnī. Es lūdzos: „Misionāra dēlam ir liels galds, labs krēsls un jauns velosipēds ar ātrumu pārslēgšanas mehānismu. Iedod man tādu galdu, krēslu un velosipēdu”. Pēc tam Dievs saka: „Ja Es tev iedošu galdu, tad tev nebūs vietas miegam. Bet ja Es tev iedošu velosipēdu, iespējams, kāds tavu velosipēdu nozags. Ja tu to ieliksi istabā, tad tev nebūs pat vietas kur sēdēt”. „Jā, bet es būšu priecīgs, ja Tu man tos iedosi. Ja Tu man iedosi krēslu un galdu, tad es varu ēst sēžot uz krēsla. Un gulēt arī es varu uz galda un velosipēdu likt līdzās pie sienas. Un tā, iedod man galdu, krēslu un velosipēdu”. Un es lūdzos par tiem, stipri uzticoties tam, ka Dievs noteikti tos iedos. Iepriekš es nelūdzos konkrēti. Bet pēc tam es lūdzos konkrēti un skatījos uz to, ka man šīs lietas jau pieder. Reiz misionārs devās uz Ameriku. Viņš palūdza man sapakot mantas. Kad viņam palīdzēju, viņš man teica: „Paldies par palīdzību. Ko jūs vēlaties sev? Es varu dot jums to, kas jums no manām lietām vajadzīgs.” Es nopriecājos un teicu: „Man ir vajadzīgs galds, krēsls un velosipēds, ko izmantoja jūsu dēls”. Viņš paskatījās uz mani un teica: „Ja jūs ievietosiet šīs lietas savā istabā, jums nebūs pat vietas kur gulēt”. Es saku: „ Nē, es nepārdzīvoju par to. Iedodiet man, Dievs parūpēsies”. „Jā?” Viņš teica savam dēlam: „Tu drīz brauc uz Ameriku. Iedosim mācītājam Čo”.  Dēls teica: „Labi, kā vēlies”. Viņš man teica: „Tas ir ļoti kvalitatīvs velosipēds, izgatavots Amerikā. To nesen atveda no Amerikas. Nezinu, mans dēls ļāva vai nē” „Es jau pasūtīju Dievam, dodiet”. Tā kā biju jautājis Dievam, es varētu apstiprināt Dievam manu pozīciju. Tāpēc ātri pārnesu galdu, krēslu un velosipēdu, kamēr viņš nebija pārdomājis. Pēc tam es piegāju pie misionāra, domādams, ka viņam ir vēl kas, ko viņš var man iedot. Viņš teica: „Tu atkal atnāci? „. „Es gribu jums vēl palīdzēt”. „Nē. Ej projām. Tu nāc pēc visām mūsu mantām. Dievs tev visu jau iedeva, tev par maz? Tu nenāc pie manis”.   Kad es sēžu uz krēsla, lūdzos, lasu Bībeli, man ir tik ērti un patīkami. Kad apciemoju draudzes locekļu mājas, braucu ar velosipēdu. Tas ir tik ērti un es esmu pateicīgs. Caur šo atgadījumu es sapratu, ka, tā kā es lūdzos bez mērķa, Viņš man nedeva atbildi. Jums ir jālūdz ar konkrētu mērķi un jāskatās uz to, ka jūs esat saņēmis visu uz ko cerat. Tad Diev dos jums atbildi. Ko jūs gribējāt? Jums ir jābūt lūgšanas mērķim. Kurš nevēlas? Visiem ir vēlēšanās. Tas ir sapnis. Vēlmei ir jābūt konkrētai. Kad mēs vēlamies kaut ko, tam ir jābūt kam konkrētam. Vai tad mēs nekonkrēti vēlamies? Ja jūs gribat pārcelties, jūs domājat: „”Es gribu pārcelties uz māju, kas atrodas kaut kādā rajonā, māju, kam ir noteikts istabu skaits”. Tieši tā, jūsu vēlmei ir jābūt konkrētai. Ja jūs vienkārši gribat pārcelties, tā nav vēlēšanās. Ticiet uz Dievu. Ja jūs šim kalnam sacīsiet: celies un meties jūrā, tad jums notiks, kā jūs sacīsiet. Tādā veidā, ja jūs ticat uz Dievu, tad Dievs izdarīs, lai jums viss izdotos. Tas, kurš tic uz Jēzu, var dzīvot pateicoties Dieva spēkam. B


mi. Tu- pārvaldi”. Dievs teica: „Ābrahām ej!”. Kad viņš pacēla augstu pakalnu, Dievs saka: „Skaties uz austrumiem, rietumiem, dienvidiem un ziemeļiem.” Ābrahāms skatījās uz austrumiem, rietumiem, dienvidiem un ziemeļiem. „Es tev došu to, uz ko tu skaties”. Kad Dievs apsolīja Ābrahāmam, Viņš teica: „Es došu tev un taviem pēcnācējiem zemi, ko tu tagad redzi”. Kad Ābrahāms, skatījās ar acīm, un dzirdēja Viņa balsi, viņam radās ticība un viņš lūdzās. Tā, ka nākotnē Palestīna piederēja Ābrahāmam. Tādā veidā, kaet kad jūs lūdzat Dievam, esiet ar konkrētu mērķi. Uzzīmējiet ainu, un tad jums izdosies tas, ko jūs gribat.  Ja jums kaut kas sāp, jums konkrēti jālūdz Dievam dziedināšana. Nesakiet: „Dievs, izdziedini manu slimību”. Lūdziet- „Dievs, dziedini manu vēzi, vai manu artrītu”. Esiet ar konkrētu mērķi un lūdzieties konkrēti. Tāpat jums sirdī ir jāuzzīmē aina, ka jūs jau esat dziedināts no visām slimībām.  Kad jūs uz sevi skatāties kā uz veselu cilvēku, tad caur lūgšanu jums sirdī radīsies ticība. Tad Dievs saka jums: „Lai notiek kā tu ticējis”.  Mums ir jāuzkrāj pieredze tajā, ka Dievs dod atbildi. Kad jums kaut kas ir vajadzīgs, Dievs grib jums iedot to, kas jums ir vajadzīgs. Ja jums ir mērķis, un jūs lūdzaties konkrēti, skatoties uz to, it kā jūs jau esat saņēmis atbildi, tad jūsos radīsies ticība, un atbilstoši jūsu ticībai, jums notiks. Caur lūgšanu Dievs dara brīnuma darbus. Kad jūs iedomājaties jūsu sapni jau realizētu, Dievs dara brīnumus. Kad Dievs deva Ābrahāmam zemi, Dievs neteica: „Es došu tev visu ze


evam nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā. Kur tagad ir Dievs? Vai šajā vietā? Jums blakus? Par cik tiem, kas Viņu meklē, Viņš atmaksā, Viņš grib izpildīt jūsu vēlēšanos. Dievs saka: „Kāda ir tava vēlēšanās? Paskatīsimies uz tavu ainu. Vai! Nav nekā!”. „Dievs, paskaties, man ir daudz vēlēšanos! Pēdējā laikā daudz cilvēku staigā dzeltenos t-kreklos. Iedod man vienu dzeltenu t-kreklu.” Tā var būt lūgšana. Iedod man labu māju. Iedod man darbu. Dod man laimi. Kad jūs konkrēti lūdzat Dievam, jums notiks pēc jūsu ticības. Tas dabiski tiks izpildīts. Tāpēc, tiem kas tic uz Jēzu, nevajag uztraukties par dzīves vajadzībām. „Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag.Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisn
d jūs pielietojat gaidīšanas likumu, Dievs dara brīnumus. Kad jūs, uzticēdamies Dievam, zīmējat ainu, ka tas, ko jūs gribat, izdosies, tad jūs spēsiet skatīties uz sasniegto mērķi.  Ja jūs, skatīdamies uz to, lūdzaties visu laiku, tad jums viss, ko jūs lūdzat, izdosies. Caur ticību jūs varat saņemt atbildi (Romiešiem 4: 17) tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Ja jums sirdī ir tas, kā jums vēl nav, tad tas jums tiks dots, jo Dievs dara brīnumus (Vēstule Ebrejiem 11: 6). Bet bez ticības Di

bas, tad jums visas šīs lietas taps piemestas” (Mateja 6- tulk. piez). „Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni? Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?” (Mateja 7- tulk. piez). Pati labākā dāvana ir Svētais Gars. Ja jūs lūdzat Dievam Svēto Garu, Viņš dos.  „Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. „Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.”  Kad jūs lūdzaties, skatoties uz sasniegto mērķi, tad pie jums atnāk ticība un notiks brīnumi.

 /Turpinājums sekos/


David Yonggi Cho

No krievu valodas tulkojusi Inga Krūmiņa

Avots: https://outpouring.ru/news/2013-07-09-6279
Komentāri (0)  |  2013-09-01 07:00  |  Skatīts: 2369x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ