Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Bībele ir mūsu dārgums.


 Riks Džoiners
Lielais Rīkojums
Vārds nedēļai, 17. daļa


Lūkas ev. 6:46 Tas Kungs mācekļiem uzdod būtisku jautājumu:

„Kādēļ jūs Mani saucat: Kungs, Kungs! – bet nedarāt, ko Es saku?”

Darīt, ko saka Tas Kungs, sākas ar zināšanu, ko Viņš saka. Nav daudz cilvēku, kuri vispār pietiekami rūpējas par to, ko Viņš saka, lai to meklētu Rakstos un uzzinātu. Būt patiesam māceklim var nozīmēt ļoti vientuļu gājumu pat tad, ja esam daļa no tā, kas tiek uzskatīta par lielu draudzi. Ja vēlies palikt uzticīgs, tu beigās atradīsi vislielāko brālību uz zemes, kas ir saistīta arī ar vislielāko debesīs. Šī laikmeta beigās būs brīnišķīga līgava, un tu būsi daļa no tās.

Galvenais to cilvēku protests, kuri nestudē Rakstus, ir, ka tos esot grūti saprast. Patiesībā tas ir pierādījums, ka viņi nav ļoti centušies tos lasīt, jo vairums tajos rakstītā ir tik viegls, ka pat mazs bērns var saprast. Piekrītu, ka dažus tekstus pat visnobriedušākajiem ir grūti saprast, bet mēs darām arī citas grūtas lietas, kas mums tiešām rūp. Ja mums tiešām rūpētu Raksti un ja Tas Kungs patiešām ir mūsu pirmā mīlestība, mēs neatlaidīgi ietu cauri visām grūtībām, lai uzzinātu un tad darītu Viņa gribu.

Tā Kunga griba par uzvedības pamatstandartiem Rakstos ir skaidri pateikta un viegli saprotama. Bet zināt Viņa gribu – tas neaprobežojas ar to, kas tur rakstīts. Pat Vecajā Derībā gandrīz katru reizi, kad cilvēki Rakstos mudināti paklausīt Tā Kunga baušļiem, ir piemetināts ņemt vērā Viņa balsi. Pat bauslībā cilvēkiem tika prasīts pazīt Tā Kunga balsi, paklausīt Viņa baušļiem un Viņa balsij. Tas pats tiek prasīts arī no mums.

r prasības Jaunajā Derībā. To nav daudz, bet dažas ir. Mācību var veidot tikai saskaņā ar Rakstiem, un ikviens, kurš patiešām mīl Vārdu, kas ir Jēzus, mīlēs arī Viņa rakstīto Vārdu un būs pieķēries veselīgai mācībai. Personīgās un reizēm kopīgās vadības saņemšanai, mums ir jāpazīst Tā Kunga balss. Jāņa 10. nodaļā ir sacīts, ka Tā Kunga avis pazīst Viņa balsi un seko Viņam, jo pazīst Viņa balsi. Katrs kristietis ir atbildīgs, lai zinātu ticības mācības un pazītu Tā Kunga balsi.

Un atkal tie, kuri necenšas iepazīt Tā Kunga balsi, protestē, ka tas ir grūti. Tie parasti var norādīt uz citiem, kuri kļūdījušies, domādami, ka dzird Tā Kunga balsi. Mēs darām arī citas grūtas lietas, ja ļoti tās vēlamies, tad kādēļ tik viegli šeit padodamies? Mēs padosimies tikai tad, ja Tas Kungs nav mūsu pirmā mīlestība. Tas, kurš iemīlējies, nekad nepadodas. 1. Kor. 13:8 „Mīlestība nekad nebeidzas” var tulkot „Mīlestība nekad nepadodas.”

Šīs lietas ar nolūku ir grūtas. Tām ir paredzēts nošķirt patiesos no liekuļiem. Tie, kuri patiesi mīl Dievu, darīs, kas vajadzīgs, lai atrastu un tad pildītu Tā Kunga gribu. Tā būs viņu dzīves galvenā nodarbe un galvenais fokuss.

Viss, kas aizēno mūsu dzīšanos pēc Dieva, ir elks. Viss, uz ko liekam savu cerību Dieva vietā, ir elks. Tāpat, kā Dievs iznīcināja visus Ēģiptes elkus, kad atbrīvoja Savu tautu, – Ēģipte pravietiskā metaforā attēlo pasauli – tā Tas Kungs tagad satricina visu pasauli un iznīcinās visus šīs pasaules elkus, kad atkal atbrīvo Savus ļaudis. To apstiprina panti no iepriekš citētās Lūkas ev. 6. nodaļas (47-49):

„Ikviens, kas pie Manis nāk un Manus vārdus dzird un dara, – Es jums rādīšu, kam viņš līdzināms.
Tas ir līdzināms cilvēkam, kas, ēku celdams, dziļi raka un pamatu lika uz klints. Kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celta uz klints.
Bet, kas dzird un nedara, tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku uztaisīja uz zemes, bez pamata; un, kad ūdeņi tai lauzās virsū, tad ēka tūdaļ sagruva, un šīs ēkas gāšanās bija liela.”

Vētras pārbaudīs ikvienu māju un katru dzīvi. Paliks tie, kuri ir dzirdējuši un paklausījuši Tā Kunga vārdiem. Viens vārds no Tā Kunga ir vērtāks par visiem zemes dārgumiem. Dārgumam raksturīgs tas, ka tas ir vai nu reti sastopams, jeb to grūti atrast. Vai Viņa Vārds ir mūsu dārgums?

 

www.morningstarministries.org


Komentāri (0)  |  2013-09-07 19:34  |  Skatīts: 1824x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ