Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Atslēga uz Valstību


 Riks Džoiners.
Lielais Rīkojums
Vārds nedēļai, 23. daļaApustulis Pāvils labāk, kā jebkurš cilvēces vēsturē, zināja, ka mācīšanās no nepareiza skatu punkta ved maldos. Pāvils bija konfliktā ar patiesību, un tādēļ viņš sāka vajāt Pašu Kungu, vajājot Tā ļaudis. Tādēļ Pāvils Kolosiešiem 1: 9-20 sniedza iespējams labāko jebkad uzrakstīto pārskatu, kas ved pie patiesības:

„Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu Viņa gribu.

Tad jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienīga un Viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā.

Bet Viņš Savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svēto mantojuma gaismā.

Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana.

Jo Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais; Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu, bet Viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv Viņā.

Viņš ir Savas miesas, proti, draudzes, galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais.

Jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā, lai caur Viņu un uz Viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar Viņa krusta asinīm visu starpā mieru - gan debesīs, gan virs zemes.”

Visa nozīme ir Jēzū. Atslēga uz Valstību ir zināšanas par to, kas ir Jēzus. Jēzus ir Jēkaba kāpnes, pa kurām mēs uzkāpjam debesīs un atgriežamies atpakaļ uz zemes ar liecību par debesu realitāti un ar varu pār zemi.

Pirmo reizi Rakstos pieminēts, ka Dievam ir māja, mājvieta, stāstā par Jēkaba sapni, kur viņš redzēja kāpnes, kas sniedzas debesīs, pa kurām lejup un augšup kāpa Dieva eņģeļi. Šī pirmā norāde par Dieva mājvietu ir arī atklāsme par pirmo uzdevumu draudzei, kas ir aicināta būt Viņa mājvieta – mums jābūt vietai ar piekļuvi debesīm, kur Dieva sūtņi var pacelties debesu sfērā un atgriezties uz zemes ar liecību par Debesīm un to varu pār zemi.

Kad Jēzus tikās ar Nātānaēlu, Viņš tam teica, ka viņš redzēs Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz Cilvēka Dēlu. Jēzus ir „Jēkaba kāpnes”, pa kurām mums ir pieeja. Atklāsme par Jēzu ir progresīva, un pa to mēs paceļamies augstāk. Viss tika paveikts caur Viņu un priekš Viņa, un Viņā visas lietas tiek saturētas. Ceļš nav formula – Ceļš ir Persona. Mēs necenšamies vienkārši tikai pieaugt garīgi, mums ir jāpieaug Kristū.

Vēstulē Efeziešiem 1:10 ir teikts, ka viss ir apvienots Kristū. Jēzus ir galvenais un galīgais Dieva mērķis. It visā, kas bijis radīts, Tēvs grib redzēt Dēlu. Viņš grib redzēt Savu Dēlu mūsos. Tāpēc gala mērķis visam, ko Viņš dara vai kam ļauj notikt mūsu dzīvēs, ir lai pārveidotu mūs Viņa līdzībā.

Mēs nespēsim pareizi saprast pasauli, ja neredzēsim Jēzu kā visas radības gala mērķi. Tieši tāpēc apustuļu evaņģēlijs bija – „viņi sludināja Jēzū augšāmcelšanos no mirušiem” (sk. Ap. d. 4:2). Kad redzam Jēzu, kā mērķi it visam, tad viss kļūst skaidrs. Nav augstākas atklāsmes un dziļākas patiesības par to, kas ir Jēzus.

 

https://www.morningstarministries.org/resources/word-week/2013/key-kingdom-great-commission-part-23#.UfqHE9I9KD8

 

www.morningstarministries.org
Komentāri (0)  |  2013-10-14 01:36  |  Skatīts: 1752x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ