Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Atraisot dziedināšanu (13. turpinājums)


 Steven J. Anderson
                                                      Svētā Gara spēks

            Jēzus teica saviem sekotājiem gaidīt Jeruzālemē līdz viņi tiks ietērpti ar “spēku no augšienes.” (Lūkas 24: 49). Tas ir tas, ko mēs pieprasām. Primārais Gara atnākšanas iemesls ir svaidīt mūs, lai mēs būtu Jēzus liecinieki pasaulē. Mums ir jābūt pastāvīgi piepildītiem ar Svēto Garu (Efeziešiem 5: 18) un darboties Gara dāvanās. Patiesā dāvana, kas mums dota, ir pats Svētais Gars. Tā ir dāvana, kas mums sevī ir, jāuzkarsē. Viņš ir Dieva Dāvana, kurš arī var izdalīt mums katram, kāda dāvana mums nepieciešama katrā situācijā. Mūsu kalpošanā mēs nemeklējam cilvēkus kam “ir dziedināšanas dāvana” it kā tā būtu viņu īpašums, kura ir tikai dažiem. Mēs meklējam cilvēkus, kas atzīst un sadarbojas ar Svētā Gara dāvanu. Viņš atraisīs nepieciešamo dziedināšanas dāvanu caur viņiem.
 

Kādas ir Gara dāvanas?

Tās ir žēlastības dāvanas; Gara izpausmes; un Gara kalpošanas. Tās ir dotas, lai palīdzētu komunicēšanā un dotu mums spēku darīt Jēzu zināmu. Tās ir arī instrumenti Kristus Miesas būvēšanai.

Dāvanu veidi:

Atklāsmes dāvanas – tās kaut ko atklāj: zināšanas, gudrību, garu atšķiršanu.

Runas dāvanas – tās kaut ko pasaka: pravietojumu, mēles un tulkošanu.

Spēka dāvanas – tās ir dāvanas darbībai: ticība, brīnumi, dziedināšana.

Kam dāvanas ir domātas?

Tās ir visai Kristus Miesai, tās ir visiem, kas ir Miesā, kopā Miesā. Tas ir par Miesu un nevis indivīdiem. Ir vispārīgi pārpratumi, kurus esmu novērojis draudzēs:

1. Pārāk liels uzsvars uz individuālismu, kaut gan Rakstos pārsvarā tiek runāts par cilvēkiem, kas darbojas sadarbībā un korporatīvu svaidījumu. Mēs neesam paredzēti darboties izolētībā, bet novērtēt vienam otru savstarpējā atkarībā un darboties atkarībā no Dieva.

2. Cilvēki vaicā ‘Kāda ir MANA dāvana?’ It kā tev tā būtu kā īpašums un tu atrodi savu vērtību tajā. Tava vērtība ir būt Kristū un nevis tavā apdāvinātībā. Dāvanas tiek izdalītas, kā Gars nosaka un ir par labu mums visiem. Tava vērtība ir, būt par Dieva bērnu. Ja tu esi Viņam atvērts tad visādas dāvanas var plūst caur tevi. Dāvanas ir priekš, Miesas un katram no mums, kas esam Miesā.

3. Tikai tie kam ir dāvana var darboties noteiktā jomā – piemēram, dziedināšana. Mēs visi esam sūtīti dziedināt slimus (Lūkas 9. un 10.). Runa ir par to, ka ir jābūt dāvanai, es domāju, Svētajam Garam, tad ļaut Viņam plūst caur mums, kā Viņš vēlas, plūst ar citiem un pieņemt citu apdāvinātību.

Mums vajadzētu meklēt attīstīt un valkāt garīgu ‘instrumentu jostu’ caur attiecībām ar Svēto Garu un tad viņš var mums katram iedot kādu katram rīku vajag. Dažādās dāvanas var darboties kopā katrā situācijā. Par runāšanu mēlēs ir teikts, ka tā ir vismazākā no dāvanām (to uzsver cilvēki, kas nav pārāk dedzīgi par runāšanu mēlēs, bet Pāvila vārdi nav domāti kā noraidoši šai dāvanai). Bieži tas ir labs sākuma punkts kā vārti uz citām dāvanām. Runāšana mēlēs noteikti ir visaizvainojošākā dāvana cilvēka prātam un mūsu lepnumam. Pirmkārt, liekas tām nav nekāda pielietojuma uz zemes. Protams, ka ir, jo tas veido mūsu iekšējo cilvēku un esmu sapratis, ka šī dāvana ir būtiska aizlūgšanā.
 
Atziņas vārds, garu atpazīšana vai pravietošana, var spēlēt milzīgu palīdzības lomu dziedināšanas kalpošanā. Kādu svētdienu es sludināju draudzē, kur kādam no draudzes bija ‘vārds’ par sāpēm kreisajā celī, uz ko viņš ticēja, ka Dievs dziedina. Es atsaucos uz to, jo man bija patstāvīgas sāpju problēmas nodiluma un trakošanas izraisītas no futbola spēlēšanas laikiem. Bieži naktīs it īpaši pēc dienām, kurās ir bijis daudz jāstāv, dedzinošās sāpes likās, kā karsts gludeklis spiedās cauri celim. Tomēr, par mani aizlūdza un kopš tās dienas, nu jau vairāki gadi es vairs neesmu piedzīvojis nekādas sāpes celī.

Citā gadījumā, es sludināju citā draudzē. Šajā reizē es sajutu, ka Tas Kungs saka, ka Viņš dziedinās mugurkaula problēmas. Atsaucās vairāki un viņiem tika uzliktas rokas dziedināšanai. Mācītājs pēc pāris dienām man teica, ka kāda sieviete, kura gadiem ilgi bija cietusi no muguras sāpēm, juta, ka tajā rītā it kā roka iegāja viņas mugurā un sakārtoja mugurkaulu. Viņa pēc tam bija brīva no sāpēm pirmo reizi pēc vairākiem gadiem. Šo ‘vārda dāvanu’ darbība atraisa ticību, ka dziedināšana var tikt saņemta vieglāk.

Darboties dāvanās:

Dievs vēlas, lai mēs saņemtu Svētā Gara dāvanu un pastāvīgi būtu piepildīti ar Garu. Viņš vēlas, ka mēs tiktu atraisīti kalpošanā; Gara dāvanu apgādāti un stiprināti.

Šeit būs daži vienkārši soļi saņemšanai un lietošanai:

1. Vēlies dāvanas - 1. Korintiešiem 14: 1

2. Pazemojies – Jēkaba 4: 6

3. Novērs jebkurus šķēršļus savā dzīvē – Jēkaba 4: 7-10

4. Prasi – Lūkas 11: 9-13

5. Tici – Marka 11: 24

6. Saņem – Jāņa 20: 22; Apustuļu darbi 1: 8

7. Rīkojies, lieto to, ko saņēmi, uzreiz – Mateja 10: 6- 8

8. Uzturi dāvanu – 2.Timotejam 1: 6

Kristus autoritāte

Ko mēs varam ieraudzīt Bībelē par šo autoritātes tematu? Jēzum autoritāti bija piešķīris Tēvs – Jāņa 17: 2; Mateja 9: 6. Jēzus bija pakļauts Tēva varai, tādēļ Viņš darbojās pareizajā spēkā. Jēzus mācība tika atzīta, ka tā ir ar autoritāti – Marka 1: 27. Jēzus saņēma visu varu gan Debesīs, gan virs zemes – Mateja 28: 18; Filipiešiem 2: 6-11; Efeziešiem 1: 20- 23. Galu galā Jēzus nodos varu atpakaļ Dievam Tēvam 1. Korintiešiem 15: 24- 28.

Mūsu autoritāte pakļautībā Jēzum

Jēzus deva varu saviem mācekļiem dziedināt slimus un izdzīt dēmonus – Mateja 10: 1; Lūkas 9: 1. Mūsu autoritāte ir atkarīga no mūsu stāvokļa kā Dieva bērniem un Kristus vēstniekiem

– Jāņa 1: 12; 2. Korintiešiem 5: 20. Mēs pārstāvam Viņu. Tas ir, mēs pārstāvam Viņu šodien. Mūsu autoritātei ir nepieciešama pastāvīgas attiecības ar Jēzu un nodošanās Viņam –  Jāņa 15: 5.

Mums ir jāuzmanās, ka nelietojam šo autoritāti nepareizi – Mateja 20: 25- 28.

Sākumā, Dievs deva cilvēkam varu, valdīt pār radību kā Viņa pārstāvjiem. Kad cilvēks krita grēkā, viņš zaudēja šo autoritāti, ļaujot sātanam to nelikumīgi piesavināties. Patiesībā, cilvēks atdeva viņam šīs tiesības valdīt. Protams, Dievs ir iejaucies daudzas reizes vēstures laikā, bieži atsaucoties uz Savu ļaužu saukšanu. Visbeidzot, nāca Jēzus. Viņš bija tas, kurš bija bez grēka un tādēļ nebija padots sātana vai nāves varai. Kad Viņš nolika Savu dzīvību pie krusta, nāve paņēma To, uz ko tai nebija tiesību un tās vara tika uzvarēta. Jēzus tika izrauts no kapa, uzvarējis grēku un triumfējot pār visu tumsības varu. Viņam tagad ir visa vara Debesīs un virs zemes – tas ir pilnībā izšķirts. Sātans vairs netērē pūliņus, to atkal apstrīdēdams.

Jēzus atguva šo autoritāti, ko cilvēks zaudēja Ēdenes dārzā, bet vēl svarīgāk, Viņš ir nodevis šo varu atpakaļ Savai draudzei. Šeit ir tas, kur ienaidnieks nāk atpakaļ ar saviem izaicinājumiem, cenšoties mūs pievilt, lai mēs nerealizētu, to ko Kristus mums ir dāvinājis. Mūsu aicinājums ir valdīt kopā ar Viņu un gūt valdīšanu pār ļaunā darbiem. Tādēļ svarīgi ir, ka mēs ne tikai saprotam, ka šī autoritāte mums ir atkal nodota, bet, ka mēs sākam to praktizēt. Tam, ka mums ir dota vara nav nozīmes, ja vien mēs to nelietojam. Tas ir mūsu uzdevums izrunāt Dieva mērķus; pasludināt Viņa patiesību; un atraisīt Debess aktivitātes uz zemes.
 

Svaidījums

Jēzus mums ir devis varu un spēku. Lai šis divas lietas plūstu mūsu dzīvēs, mums ir vajadzīgs Svētā gara svaidījums. Svaidīt nozīmē aptriept ar eļļu. Šī Dieva eļļa ir tā, kas panāk, ka viss, ko Viņš mums ir devis darbojas pareizi. Kad es biju students, man bija veca mašīna, kas bija redzējusi labākas dienas. Un tomēr, tā darbojās. Tai bija spēks tās motorā, lai kustinātu riteņus un nogādātu mani, kur man vajadzēja. Man bija vadītāja tiesības braukt, kuras es biju ieguvis eksāmenā pāris gadus iepriekš. Tomēr, šai mašīnai bija problēma, kas nozīmēja, ka eļļa nenokļuva dzinējā tur, kur vajadzēja. Galu galā tas noveda pie mašīnas pilnīgas apstāšanās. Bez Svētā Gara svaidījuma mūsu dzīvēs un kalpošanā, viss var nonākt pie smagas apstāšanās. Mums ir jāturpina saņemt patstāvīgu Viņa svaidījuma plūsmas saņemšanu, mūsu dzīvēs un visā, ko darām.

Ir svarīgi saprast, ka, lai gan Dievs var dot Savu svaidījumu tiem, kas lūdz, šī svaidījuma efektivitāte būs atkarīga no tā, kur tas piezemēsies. Mums ir jāveido Dievam līdzīga sirds, lai svaidījums atrastu labu augsni, kas nesīs daudz augļu.


Sākot rīkoties un kļūstot aktīvākam

        Var būt tas viss tev ir kas jauns. Ja tā, tad tagad ir labs laiks sākt darīt Valstības darbus, kurus Dievs ir iepriekš sagatavojis priekš tevis. Ja tu jau rīkojies, tad ir laiks kļūt vēl aktīvākam. Ir pļauja, kas gaida uz mums. Šeit būs dažas praktiskas norādes:
 
1. Lūdz un prasi Dievam, lai Viņš tevi piepilda no jauna ar Savu Svēto Garu un atraisa Savu svaidījumu pār tavu dzīvi.

2. Apmeklē jebkādas apmācības vai kursus, kas tev palīdzētu aprīkoties.

3. Biedrojies ar tiem, kas jau redz slimos dziedinātus un nes Valstības darbu augļus.

4. Sāc meklēt izdevības. Trenē savu prātu tā domāt, pildot dienas darbus.

5. Ieklausies Svētā Gara mudinājumos.

6. Izej – sāc iet!

Visbeidzot, šeit būs daži vienkārši soļi, kā sākt lūgt par cilvēkiem draudzes dievkalpojumos vai ārā uz ielas, vai jebkur citur.

1. Paskaidro, ko tu taisies darīt. Ja tu domā, ka liksi rokas viņiem virsū, pasaki kādēļ tu to darīsi un tad dari to iejūtīgi. Palīdzi viņiem atslābināties un būt gataviem saņemt no Dieva. Paskaidro visu, ko tu iespējams varētu darīt kā, piemēram, lūgšana mēlēs.

2. Lūdz vienkārši un dabiski. Nelieto reliģiskus terminus un kristiešu žargonus. Nelūdz tādā veidā, kas netieši norāda, ka tu nosodi viņu stāvokli. Vienkārši, ieaicini To Kungu viņiem pieskarties, dziedināt viņus vai darīt to, kas nepieciešams. Uzticies Dievam, ka Viņš to darīs.

3. Skaties, kas notiek un reaģē uz to. Ja viņi sāk kaut ko piedzīvot, piemēram, karstumu vai viņi sāk krist, iedrošini, ka viss ir kārtībā un, ka tā ir zīme, ka Dievs darbojas. Svētī to, ko tu redzi Tēvu darām (kā to mēdza teikt John Wimber).

Sekojot Jēzum un darot, ko Viņš ir darījis ir tiešām diezgan aizraujoši. Viņš mūs ir nozīmējis – ar to domājot, ka Viņš mūs ir nolicis vietā. Viņš ir arī mūs svaidījis, ka Viņa spēks un autoritāte var tikt atraisīta caur mūsu pieskārienu un vārdiem. Ir nesaskaitāms cilvēku daudzums, kas gaida, ka tu iedosi viņiem to, kas tev ir priekš viņiem. „Bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet” (Mateja 10: 8)


Steven J. Anderson "Healing Rooms Scotland" direktors

No angļu valodas tulkojis Gints Rodionovs 
Komentāri (0)  |  2014-12-28 01:45  |  Skatīts: 3000x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ