Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Lielākais iedvesmojums – Atklāsmes grāmata


 Riks Džoiners
Vārds nedēļai
2016. gada 4. nedēļa

    
    Kad mēs sāksim saprast Atklāsmes grāmatu, tā kļūs par vienu no pašām iedvesmojošākām Bībeles grāmatām. Paskatieties uz šo apsolījumu trešajā pantā:

«Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījuma vārdus un tur to, kas šeit rakstīts; jo noliktais laiks ir tuvu.».

Ir svētība tikai lasīt Atklāsmes grāmatu un cita tiem, kas tur to, kas tur ir rakstīts. Ir noteikti vērtīgi veikt šīs studijas mūsu laikos. Jebkura Dieva svētība ir daudz lielāka par zemes dārgumiem- tas ir vērtīgāk nekā meklēt savas mātes lādi savā dārzā.

Cik lielā mērā mēs sapratīsim to, kas rakstīts Atklāsmes grāmatā, mēs sapratīsim šīs svētības. Varbūt tā ir jūsu vis nemīlamākā grāmata Bībelē, bet es pravietoju, jo jūs vairāk pētīsiet, tā kļūs par pašu mīļāko. Atklāsmes grāmatas iedvesma var kļūt par pašu lielāko iedvesmu, kas jeb kad ir dota cilvēkiem. Tās vēstījums ir pati labākā ziņa, kuru pasaule jebkad ir dzirdējusi, jo sevī ietver valstības evaņģēlija vēstījuma būtību.

Mēs uzzinājām, ka šī grāmata ir Jēzus Kristus atklāsme. Viņš ir ne vien Tēva mīlestība, bet arī cilvēces patiesā vēlme. Kad Viņš tika paaugstināts, Viņš savējos velk pie sevis. Atklāsmes grāmata viņu paaugstina un apraksta Viņa vietu mūžībā. Kad mēs nobriestam Kristū, skatoties uz Viņu un Viņa godību, tas kļūst vēl aizrautīgāk par mūsu mūžīgo balvu apskati. Mūsu balvas ir neaprakstāmi brīnišķīgas, bet pati lielākā balva no visām ir redzēt Viņu un Tēvu.

Mēs nekad nevarēsim tā lepoties ar kādu no brāļiem, kā ar Kristu. Nav neviena no mūsu vidus tik laba kā Viņš. Nav neviena zemes tēva, ar kuru mēs tā varam lepoties, kā ar mūsu Debesu Tēvu. Mēs varam zināt un būt tuvu Dievam tagad. Mums ir apsolīts, ka tad, kad mēs tuvosimies Dievam, Viņš tuvosies mums. Jebkurā laikā mēs esam tik tuvu Viņam, cik tuvu vēlamies būt (skat. Jēkaba 4:8).

Jo vairāk mēs pētām Atklāsmes grāmatu, jo tuvāk mēs nonākam. Tikai pētot to, cenšoties saprast «Jēzus Kristus atklāsmi», mēs kļūsim svētīgāki. Ja mēs ievērosim, kas tur ir rakstīts, mēs būsim vēl svētīgāki.

Lietas būtība ir dziļākas Jēzus atklāsmes meklēšana, bet tāpat ir notikumi, kas pareģoti šajā pravietojumā, kurus mēs vēlamies saprast. Par to arī ir teikts Atklāsmes grāmatā 1:1:

«Jēzus Kristus atklāsme, ko Viņam devis Dievs, lai rādītu Saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā».

Kad Viņš pateica par to, «kam jānotiek drīzumā», viņš to arī tā domāja. Notikumi, par kuriem ir pareģots šajā pravietojumā, sāka notikt tūlīt pēc tam, kad Jānis saņēma šo atklāsmi. Tie turpina risināties gandrīz divus tūkstošus gadu. Ne viss jau ir piepildīts, bet lielākā daļa.

Kaut gan dažiem pravietojumiem vēl ir jāpiepildās, tie, kas uzskata, ka tiem visiem ir jānotiek laiku beigās, nezina vēsturi. Precizitāte, ar kādu visas šīs lietas piepildījās ne vienkārši uzmundrina un priecē, bet dod mums virzienu, ko gaidīt, kam vēl ir jāpiepildās. Lūk, vēl viens uzmundrinājums, pašas labākās daļas vēl nav piepildījušās!

Tas nenozīmē, ka nebūs pārbaudījumu. Paši grūtākie laiki vēl tikai sāk veidoties, bet tie nebūs ilgi. Tie būs tik īslaicīgi, ka tos gandrīz nevarēs reģistrēt kā uzliesmojumu radara ekrānā. Pēc tāda īsa uzliesmojuma sāksies paši brīnišķīgākie un priecīgākie laiki, kurus pasaule jebkad ir pazinusi.

Jāņa Atklāsmes grāmatas pirmajā pantā rakstīts, ka šie notikumi, kas rakstīti šajā grāmatā, notiks drīz. Trešā panta beigās apstiprināts, ka «laiks ir tuvu». Kas Jānim bija nākotne, mums ir vēsture tagad. Kad es biju tikko atgriezies, man parādīja, ka daudzus pravietojumus Rakstos, sevišķi Daniela grāmatā un Atklāsmes grāmatā, nevar saprast bez vēstures zināšanām. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ es veltīju četrdesmit gadus, lai to pētītu.

Ja jūs domājiet, ka jums nav tik daudz laika, lai pētītu vēsturi, tad jums tas arī nav vajadzīgs. Mums katram ir dažādas lomas. Viena no tām – pētīt un krāt tiem, kam nav daudz laika, bet ir vajadzīgas zināšanas. Tas attiecas par izpratni gan par Dievu, gan cilvēkiem. Bez tā mēs netiksim galā ar to, kas nāk. Tas, kas notiks virs zemes, būs viena no pašām lielākajām atklāsmēm par Dievu un par cilvēku. Tās ir lielā ceļojuma beigas.


MorningStar Ministries

Uz krievu valodu tulkojusi Diāna Kirsanova

No krievu valodas latviski tulkojusi Ilze Platace

 

Avots: www.outpouring.ru
 

Komentāri (0)  |  2016-03-21 04:22  |  Skatīts: 4988x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ