Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Ķēniņš, kurš nāk – Atklāsmes grāmata


 Riks Džoiners
Vārds nedēļai
2016. gada 8. nedēļa

                       
                               
Mēs turpinām mūsu studijas par Atklāsmes grāmatas 1: 7:

 

«Redzi, Viņš nāk uz padebešiem; Viņu redzēs katra acs un tie, kas Viņu dūruši; par Viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā! Āmen!».

         Tāpat kā Tas Kungs pacēlās mākonī, Viņš atgriezīsies mākoņos. Bez šaubām, mākoņi būs burtiski, bet tāpat kā viss burtiskais Rakstos, tam tāpat ir garīga nozīme un vēstījums.

Daudziem Bībeles simboliem ir cita nozīme dažādās situācijās. Tam nevajadzētu samulsināt tos, kas meklē Dievišķo patiesību, bet drīzāk mūs atbalstīt mūsu atkarībā no Viņa Svētā Gara visas patiesības izzināšanā.

Principi un formulas var izrādīties derīgi, bet tie var mums sajaukt galvu, ja mēs kļūsim no tiem atkarīgi, nevis no Svētā Gara. Atslēga izpratnei par to, kā Tas Kungs atgriezīsies, ir Apustuļu darbos 1:9- 11, kad Viņš pacēlās:

«To sacījis, Viņš, tiem redzot, tika pacelts, un padebess Viņu uzņēma prom no viņu acīm. Kad tie, Viņam aizejot, cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs.
Tie sacīja: "Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam."».

Tāpat kā padebess Viņu uzņēma, kad Viņš pacēlās, Viņš atnāks «tāpat», uz mākoņa, kad atgriezīsies. Atkal, tas ir burtiski, bet runa ir par atklāsmes laiku, kurā Viņš atgriezīsies. Tā kā padebess Rakstos bieži runā par apjukumu, sevišķi par tautu nemieriem, mēs varam sagaidīt, ka tāpat būs arī tajā laikā. Citi pravietojumi Rakstos to apstiprina. Lūk, daži no tiem:

«Viņam taču skatu aizsedz padebeši …» (Ījaba 22:14)

«Viņš tumsu darīja sev par apsegu, tumši ūdeņi un biezi padebeši bija Viņa mājoklis. » (Psalmi 18:12)

«Padebeši un tumsa ir ap Viņu…» (Psalmi 97:2)

«Jo tuvu ir šī diena, tiešām tuvu ir Tā Kunga diena, tumša, apmākusies diena, tā būs citu tautu soda diena.» (Eceķela 30:3, angļu tulkojumā „apmākusies diena” vietā ir „mākoņaina diena”»)

«Kamēr es vēroju nakts parādības, redzi, kā debesu padebešos nāca kāds kā Cilvēka Dēls savā izskatā…» (Daniēla 7:13)

«Jēzus tam saka: "Tu to teici. Bet Es jums saku: no šī laika jūs redzēsit Cilvēka Dēlu sēžam pie Visuspēcīgā labās rokas un nākam uz debess padebešiem."» (Mateja 26:64)

Kā mēs redzam, ir starpība starp «debess padebešiem» un zemes mākoņiem. Viņa atnākšana būs abos no tiem, bet mēs vēlāk dziļāk pieskarsimies šim jautājumam par mākoņiem.

Mums tāpat ir jāiemācās Viņu meklēt padebešos jeb tautu nemieros. Aiz haosa jeb tautu nemieriem stāv kaut kas daudz lielāks nekā pasaules politika. Bieži tas ir tumsas spēku atbilde uz to, ko Dievs dara. Šiem spēkiem vajadzētu palikt apslēptiem, jo tāda ir velna taktika Atklāsmes grāmatā 12 noslīcināt draudzi. Un kad parādās liela tautu kustība, mums ir jāmācās meklēt to, ko Dievs dara.

Vēl viens svarīgs faktors, kad Viņš pacēlās, Viņa uzticamie sekotāji «skatījās» (angļu tulkojumā vēl piemetināts: «uzmanīgi, vērīgi»). Tas pats būs, kad Viņš atgriezīsies – Viņa uzticamie sekotāji «vērīgi skatīsies» uz Viņu. Viņa tauta bija aizņemta ar dažādām lietām šī laikmeta laikā, labām lietām, kuras Viņš deva darīt Savai tautai, bet beigās viss koncentrēsies uz Jēzu.

Viņa sekotāju sarunu fokuss pirms Viņa aiziešanas bija par Viņa valstības atnākšanu, un tas būs Viņa uzticamo fokuss, kad Viņš atgriezīsies. Šis vēstījums paceļas šo laiku beigās, tāpat kā mēs redzēsim tam apstiprinājumu citās Atklāsmes grāmatas vietās.

Divu eņģeļu vārdi mācekļiem ir tikpat svarīgi: «ko jūs stāvat un skatieties uz debesīm?» Viņi apliecina mācekļiem, ka Viņš atkal atgriezīsies tāpat, kā tie redzēja Viņa aiziešanu, bet šeit būtība: «Vai jums nav vairs nekā labāka, ko darīt?» Un viņi darīja. Viņu darbs sākās un sākās no paša svarīgākā pamata – viņi atgriezās Jeruzalemē, kur veltīja sevi lūgšanai.

Tā kā Viņš aizgāja, Viņš arī atgriezīsies. Šo laiku lielais darbs sākās ar viņa tautu, kas bija vienoti un palika lūgšanā, un tā tas beigsies – Viņa tauta būs vienotībā un lūgšanā. Kādēļ gan nesāk jau tagad?


MorningStar Ministries

Uz krievu valodu tulkojusi Diāna Kirsanova

No krievu valodas latviski tulkojusi Ilze Platace

 

Avots: www.outpouring.ru
Komentāri (0)  |  2016-04-12 03:38  |  Skatīts: 3488x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ