Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

TICĪBA, KAS DARBOJAS MĪLESTĪBĀ.


Jo Kristū Jēzū nedz apgraizīšana ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā

...
Komentāri (0)  |  2011-12-12 06:46  |  Skatīts: 1774x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Vispirms meklējiet Dievu


10.12. –Glorija Kouplende

Mateja 6: 33:
„Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.”

Es zinu, ka ,lai kad mēs ar Kennetu sludinātu par dzīvi ticībā, vienmēr atrodas cilvēki, kas saka: „Jums ir viegli. Jūs esat sludinātāji, jums tas izdodas.”

...
Komentāri (0)  |  2011-12-11 07:16  |  Skatīts: 2336x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


AIZVERIET HAGARAS KLĒPI!

Lūdziet, lai aizvērtu Hagaras klēpi!

...
Komentāri (0)  |  2011-12-10 05:54  |  Skatīts: 2228x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Healing Rooms School of Transformation Online! 15.12.2011


...
Komentāri (0)  |  2011-12-10 02:08  |  Skatīts: 3338x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Praktiskās māceklības skola


„Tad Viņš sacīja Saviem mācekļiem: „Pļaujamā daudz, bet strādnieku maz,
...
Komentāri (0)  |  2011-12-09 04:24  |  Skatīts: 2625x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Jūsu bērni ir brīvi no gūsta06.12. – Glorija Kouplende

JEREMIJA 31: 16
- 17

...
Komentāri (0)  |  2011-12-07 02:44  |  Skatīts: 1658x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Atveseļoties un palikt dzīvam (11.turpinājums)


11.nodaļa.

Kur divi vai trīs sapulcējušies…

Mateja 18: 20

„Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.”

Kungs teicis: „Tur, kur divi vai trīs…” Viņš redz mūs uzvarošus vienotības spēkā. Jautājums: kādā garā mēs savienojamies un cits citu ietekmējam? Ietekmējam mēs vienmēr. Kā ? Ar garu. Ja „Tā Kunga gars ir uz manis, tad viss ir kārtībā. Mēs esam Jēzus Kristus organisms, Viņa ķermenis. Viņa asinis cirkulē mūsos, savienotos vienā Garā, un attīra, un izskalo visus svešķermeņus. Viņš izrauj pasaulīgo garu, kas kā nezāles, apklusina dzīvības vārdu un uzvaras Kristū.

...
Komentāri (20)  |  2011-12-06 22:24  |  Skatīts: 3701x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Atveseļoties un palikt dzīvam (10.turpinājums)


10.nodaļa.

Negrēko vairs, lai nenotiek kas ļaunāks.

Jāņa 5: 1- 14

„Pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzālemi. 
Bet Jeruzālemē pie Avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betzata (Betezda), ar piecām stabu ailēm. 
Tanīs gulēja liels pulks slimnieku: aklu, tizlu, izkaltušu kas gaidīja uz ūdens kustēšanu. 
Jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķī un ūdeni sakustināja; kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. 
Tur bija arī kāds cilvēks, kas trīsdesmit astoņus gadus bija gulējis nevesels. 
Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam: "Vai tu gribi vesels kļūt?" 

...
Komentāri (0)  |  2011-12-03 05:51  |  Skatīts: 2001x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Virzīties uz priekšu vai atkrist?


01.12.– Kennets Kouplends –

EBREJIEM 2: 1

...
Komentāri (0)  |  2011-12-02 00:10  |  Skatīts: 1503x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Patiesais pravietojums un ciešanas


 

Dieva tiesas, 10.daļa

Kā esam jau runājuši, lielo problēmu laiks, vai, kā daudzi to sauc par „ lielajām bēdām”, pēc būtības ir cilvēcisko centienu vadīt šo pasauli bez Dieva, rezultāts. Pļaujai, ko Jēzus nosauca par šī laikmeta beigām, būt it visā, ko sējis cilvēks, gan labajā, gan ļaunajā. Gan gaisma, gan tumsība nāk visā savā pilnībā.

...
Komentāri (0)  |  2011-11-30 06:29  |  Skatīts: 2081x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.