Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

AIZVERIET HAGARAS KLĒPI!

Lūdziet, lai aizvērtu Hagaras klēpi!

...
Komentāri (0)  |  2011-12-10 05:54  |  Skatīts: 2321x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Healing Rooms School of Transformation Online! 15.12.2011


...
Komentāri (0)  |  2011-12-10 02:08  |  Skatīts: 3529x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Praktiskās māceklības skola


„Tad Viņš sacīja Saviem mācekļiem: „Pļaujamā daudz, bet strādnieku maz,
...
Komentāri (0)  |  2011-12-09 04:24  |  Skatīts: 2731x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Jūsu bērni ir brīvi no gūsta06.12. – Glorija Kouplende

JEREMIJA 31: 16
- 17

...
Komentāri (0)  |  2011-12-07 02:44  |  Skatīts: 1761x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Atveseļoties un palikt dzīvam (11.turpinājums)


11.nodaļa.

Kur divi vai trīs sapulcējušies…

Mateja 18: 20

„Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.”

Kungs teicis: „Tur, kur divi vai trīs…” Viņš redz mūs uzvarošus vienotības spēkā. Jautājums: kādā garā mēs savienojamies un cits citu ietekmējam? Ietekmējam mēs vienmēr. Kā ? Ar garu. Ja „Tā Kunga gars ir uz manis, tad viss ir kārtībā. Mēs esam Jēzus Kristus organisms, Viņa ķermenis. Viņa asinis cirkulē mūsos, savienotos vienā Garā, un attīra, un izskalo visus svešķermeņus. Viņš izrauj pasaulīgo garu, kas kā nezāles, apklusina dzīvības vārdu un uzvaras Kristū.

...
Komentāri (21)  |  2011-12-06 22:24  |  Skatīts: 4173x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Atveseļoties un palikt dzīvam (10.turpinājums)


10.nodaļa.

Negrēko vairs, lai nenotiek kas ļaunāks.

Jāņa 5: 1- 14

„Pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzālemi. 
Bet Jeruzālemē pie Avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betzata (Betezda), ar piecām stabu ailēm. 
Tanīs gulēja liels pulks slimnieku: aklu, tizlu, izkaltušu kas gaidīja uz ūdens kustēšanu. 
Jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķī un ūdeni sakustināja; kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. 
Tur bija arī kāds cilvēks, kas trīsdesmit astoņus gadus bija gulējis nevesels. 
Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam: "Vai tu gribi vesels kļūt?" 

...
Komentāri (0)  |  2011-12-03 05:51  |  Skatīts: 2112x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Virzīties uz priekšu vai atkrist?


01.12.– Kennets Kouplends –

EBREJIEM 2: 1

...
Komentāri (0)  |  2011-12-02 00:10  |  Skatīts: 1604x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Patiesais pravietojums un ciešanas


 

Dieva tiesas, 10.daļa

Kā esam jau runājuši, lielo problēmu laiks, vai, kā daudzi to sauc par „ lielajām bēdām”, pēc būtības ir cilvēcisko centienu vadīt šo pasauli bez Dieva, rezultāts. Pļaujai, ko Jēzus nosauca par šī laikmeta beigām, būt it visā, ko sējis cilvēks, gan labajā, gan ļaunajā. Gan gaisma, gan tumsība nāk visā savā pilnībā.

...
Komentāri (0)  |  2011-11-30 06:29  |  Skatīts: 2184x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Atveseļoties un palikt dzīvam (9.turpinājums)


8.nodaļa.

Jūs saņemsiet spēku, kad pār jums nonāks Svētais Gars.

...
Komentāri (0)  |  2011-11-29 04:34  |  Skatīts: 2149x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Līdzinies uzticīgajiem


28. 11. – Kennets Kouplends

Ebrejiem 13: 7: „Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši; vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai!”

...
Komentāri (0)  |  2011-11-28 21:29  |  Skatīts: 1525x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.