Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Trīskārt savīta aukla: Raksti, vēsture, pravietojums


 Riks Džoiners
Lielais Rīkojums
Vārds nedēļai, 19. daļa

 

Šajā nedēļā mēs turpināsim aplūkot Tā Kunga vārdus Mateja 13:52:

...
Komentāri (0)  |  2013-09-18 06:08  |  Skatīts: 2287x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Atraisot dziedināšanu (10. turpinājums).


 Steven J. Anderson

Apustuļu darbos 2. nodaļā ir redzama Gara atnākšana spēkā ar izpausmēm (apbrīnojamām zīmēm), ka mācekļi sāk runāt „nezināmās mēlēs” un citi dzird tos runājam viņu dzimtajās valodās. Tas, protams, bija maiņa (pretējais) tam, kas notika pie Bābeles torņa (1.Mozus 11), kur Dievs izklīdināja ļaudis un sajauca viņu valodu. Brīnumainā zīme Vasarsvētku dienā izraisa kņadu un Pēteris atrod iespēju uzrunāt pūli. Cilvēki klausās un ir Svētā Gara pārliecināti un daudzi nāk pie Tā Kunga, kādi 3000 vīru. Šeit mēs redzam pirmo pierādījumu eksplozīvam pieaugumam.

...
Komentāri (0)  |  2013-09-17 06:48  |  Skatīts: 1578x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Visu, ko lūdzat, ticiet, ka saņemsiet (1. turpinājums).


 Jongi Čo

 

 

2. Ticiet, ka saņemsiet.

Bībelē teikts: visu, ko vien lūgšanā lūgsiet, ticiet, ka saņemsiet. Tas ir vienkāršs izteiciens. Bet reizēm izpildīt to ir sarežģīti. 

...
Komentāri (0)  |  2013-09-16 02:41  |  Skatīts: 1915x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Mūsdienu rakstu mācītāji/ rakstveži


 Riks Džoiners
Lielais Rīkojums
Vārds nedēļai, 18. daļa


Apustulis Pāvils korintiešiem rakstīja, ka starp aicinātajiem nav daudz gudru vai stipru šajā pasaulē, lai gan viņš to neteica par visiem, un viņš pilnīgi neatbilda šim raksturojumam. Pāvils nāca no šīs pasaules elites gan izglītības, gan bagātības ziņā. Viņš to visu ziedoja evaņģēlija dēļ un uzskatīja, ka tā vēl ir maza cena, ko maksāt.

...
Komentāri (0)  |  2013-09-11 01:49  |  Skatīts: 2427x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Bībele ir mūsu dārgums.


 Riks Džoiners
Lielais Rīkojums
Vārds nedēļai, 17. daļa


Lūkas ev. 6:46 Tas Kungs mācekļiem uzdod būtisku jautājumu:

„Kādēļ jūs Mani saucat: Kungs, Kungs! – bet nedarāt, ko Es saku?”

...
Komentāri (0)  |  2013-09-07 19:34  |  Skatīts: 1814x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Roš Hašana 5774


 Visiem Šalom… Izraēlā sākas rudens svētki… 2013. gada 4. septembra vakarā- Jaunais 5774. gads. Tas tiek svinēts divas dienas: (1. un 2. tišrei mēneša datumos) Roš Ha-šana ir Dieva svētki, un to svinēšana ir Dieva noteikta Levītu grāmatā (3. Mozus –tulk. piez. ) 23: 24 - 25::


...
Komentāri (0)  |  2013-09-03 07:33  |  Skatīts: 2049x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Zāles pret grēku


 Riks Džoiners
Lielais Rīkojums
Vārds nedēļai, 16. daļa

 

Mēs esam runājuši par grēku un miesīgo dabu, no kā mācekļi ir kļuvuši brīvi. Tomēr mēs nevaram tapt brīvi no šīm lietām savā pašu spēkā. Ir vajadzīga mūsu griba kļūt brīviem, lai patiktu Tam Kungam un tiktu atbrīvoti no tā, kas nes tik daudz nāves pasaulē. Un mums nepieciešama Dieva žēlastība un Viņa spēks, lai dzīvotu brīvībā no šīm lietām.

...
Komentāri (0)  |  2013-09-02 04:30  |  Skatīts: 1695x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Mīlestība ir bauslības piepildījums


 Riks Džoiners
Lielais Rīkojums

Vārds nedēļai, 15. daļa

 

Saskaņā ar to, ko lasām Rakstos, tie, kurus vada miesīgās dabas kārības, iznīks un neiemantos Dieva valstību. To mums jāzina un jāpatur prātā. Bet veids, kā tikt vaļā no tā, ko apustulis Pāvils sauc par

...
Komentāri (0)  |  2013-09-02 02:14  |  Skatīts: 1802x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Visu, ko lūdzat, ticiet, ka saņemsiet.


 Jongi Čo
Marka 11: 20- 25:

„Rīta agrumā garām iedami, tie redzēja to vīģes koku nokaltušu no pašām saknēm.
Un Pēteris atcerējies Jēzum sacīja: "Mācītāj, redzi, vīģes koks, kuru Tu nolādēji, ir nokaltis."

...
Komentāri (0)  |  2013-09-01 07:00  |  Skatīts: 2355x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Atraisot dziedināšanu (9. turpinājums).


 Steven J. Anderson

                                                                         
...
Komentāri (0)  |  2013-08-29 05:10  |  Skatīts: 5305x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.